Home

Mluvnické kategorie sloves 8 ročník

Mluvnické kategorie u sloves Od Helena Malášková 6.4.2015 Žádné komentáře Dříve než začneme probírat slovesné kategorie, připomeneme si, co jsou slovesa Určete osobu, číslo, čas a způsob u následujících slovesných tvarů - online cvičení Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor) Mluvnické kategorie sloves. Co musíte znát? Je zapotřebí také znát mluvnické kategorie sloves. Slovesa vyjadřují činnost (učit se, tančit), stav (sedět, čekat) nebo změnu stavu (zčervenat)

Test na mluvnické kategorie sloves. Připravili jsme pro vás speciální on-line test zaměřený výhradně na určování mluvnické kategorie u vybraných sloves. Stačí vyplnit celý elektronický kvíz a na konci kliknout myší na tlačítko vyhodnotit. Poté zjistíte, jak jste si v našem cvičení vedli Mluvnické kategorie sloves 8 ročník Slovesa - mluvnické kategorie skolaposkole . ulý ⇒ přítomný: Chtěl bych dobře poznat svou vlast. Kdybyste rychleji veslovali, dospěli byste první k cíli.; Zdroj: Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing - 2005) Slovník spisovné češtiny (Academia - 2006) Odmaturuj! Z českého jazyka. slovesnÉ tvary a mluvnickÉ kategorie sloves SLOVESNÉ TVARY a) určité (finitní) - vyjadřují osobu, číslo čas, způsob, slovesný rod a vid = tvary oznamovacího rozkazovacího a podmiňovacího způsob

Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_13Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizaceAdresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín IIAutor: Bc.Eva DoležalováNázev materiálu: Mluvnické kategorie slovesPředmět: Český jazyk - mluvniceCílová skupina: 6. ročník ZŠ. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Určuj mluvnické kategorie - 3 cvičení - urči osobu, urči číslo, urči čas. Basket - přiřaď ke košům správná slovesa. Na návětěvě u Flinstounů (20 úkolů) - určování osoby, čísla, času. Obrázková slovesa (10 cvičení) - určuj ml. Osoba (4 cvičení) Číslo (4 cvičení) Čas (3 cvičení) Osoba - číslo.

Školní hrátky: 4BERTINEK

U sloves dále určujeme tyto kategorie: Osoba Podle toho, jestli činnost vykonává osoba, která zrovna mluví, nebo osoba, které to říká, nebo někdo třetí, rozlišujeme u sloves tři osoby (1., 2. a 3.) Číslo U sloves také rozlišujeme, zda činnost vykonává pouze jedna osoba, nebo více Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - slovesa, vyhledávání slovesných tvarů, slovesa jednoduchá a složená, určování kategorií sloves, podmiňovací způsob sloves, slova jsem/sem/jsi/si, tvoření sloves z podstatných jmen

MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen. Žáci mají za úkol v textu najít podstatná jména a následně u nich určit mluvnické kategorie. 16. SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Máme pro vás poměrně těžký test ze sloves. Zvládnete ho na 100 %? Slovesa řadíme do slovních druhů, setkáme se s nimi již na prvním stupni, ale opravdové dobrodružství si s nimi užijete především na stupni druhém. Toto cvičení je především pro ty, kteří již zvládli všechny mluvnické kategorie sloves, tzn Mluvnické kategorie sloves Velmi lehký testík ID: 156097 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 5 ročník Age: 9-12 Main content: Slovesa Other contents: Add to my workbooks (2) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo

Mluvnické kategorie u sloves - Rodicka

Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 01: 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 02: 3 Osoba, číslo a čas u sloves: 09: 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své. Slovesa a jejich kategorie-verba ( slova ohebná, časují se )Definice - Slovesa jsou slova, která vyjadřují: činnost ( pracovat ), stav ( ležet ) nebo; změnu stavu ( zčervenal ) Určujeme. a) osoby: 1. já 1. my 2. ty 2.vy 3. on, ona, ono 3.oni, ony, on Pracovní list č. 27 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Tvarosloví - Slovesa - mluvnické kategorie - souhrn 1. Urči u sloves osobu, číslo, čas a způsob. Sloveso Osoba Číslo Čas Způsob budeme mluvit zeptal jsi se 2. Napiš požadované slovesné tvary na řádek a do křížovky napiš jen tva Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c Mluvnické kategorie sloves - procvičování Jazyk , KA6 - Inovace studijních oborů KČJL Okomentovat Určete mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas

Mluvnické kategorie sloves skolaposkole

 1. 4. U následujících sloves z výchozího textu určete rod, vid a vzor: sloveso rod vid vzor připravit činný dokonavý prosí být imitován trpný nedokonavý kupuje provést činný dokonavý nese odhalit činný dokonavý prosí 5. U následujících slovesných tvarů z výchozího textu určete všechny mluvnické kategorie
 2. Mluvnické kategorie sloves. I) Osoba . 1) Které slovesné osoby znáte? STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2000, 188 s. ISBN 80-723-5126-5. STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 9. ročník.
 3. Mluvnické kategorie sloves: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : osoba: číslo: čas: házeli jste si vyprávíme si: zašiješ: tančili: chybně :.
 4. Mluvnické kategorie sloves - 3 cvičení. 20. 4. 2013. Cvičení k opakování mluvnických kategori

Bezpečné poznávání slovních druhů - sloves, určování mluvnických kategorií u sloves... Klíčová slova Slovní druhy , slovesa , 5.ročník , časován Všechny informace o produktu Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník

Mluvnické kategorie sloves - icestina

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 3. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Slovesa - mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas Procvičování mluvnických kategorií u sloves Mluvnické kategorie jmen a sloves - substantiva, adjektiva: pád, číslo, rod, vzor - slovesa: mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid a rod, třída, vzor. MLUVNICKÉ KATEGORIE JMEN • pád. 7 PÁDŮ OTÁZKY SYNTAKTICKÉ FUNKCE VĚCNÝ VÝZNAM PŘÍKLA - mluvnické kategorie mají své pořadí - neměli byste přeskakovat - určujeme: pád, číslo, rod + životnost/neživotnost + druh a vzor /případně je pořadí opačné/!!! PÁD, ČÍSLO, ROD určujete podle podstatného jména, které je přídavným jménem rozvíjeno. druhy: tvrdý, měkký, přivlastňovac

To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu Mluvnické kategorie sloves - loto; Slovesa v infinitivu - skládání Ročník. Druh materiálu. Druh činnosti. Typ hry. Téma. Typ souboru (field_product_typ_souboru) Řazení. Řadit dle. Datum vytvoření. Mluvnické kategorie sloves. osoba (první, druhá, třetí) číslo (jednotné, množné) způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací) čas (minulý, přítomný, budoucí) rod (činný, trpný) vid (dokonavý, nedokonavý) třída a vzor; Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohlo Poznávám nové mluvnické kategorie určované u sloves, a to slovesný vid, slovesnou třídu a slovesný vzor. Učím se číst graficky znázorněná souvětí a trénuji interpunkci. Zejména psaní čárky ve větě jednoduché. Seznam učiva pro 8. třídu . Učivo Popisek

s. 3 charakteristika sloves . s. 4 - 5 slovesné tvary. s. 6 - 7 sloveso být. s. 8 mluvnické kategorie (významy) sloves. s. 9 slovesná osoba a číslo. s. 10 - 11 slovesný způsob. s. 12 slovesný čas. s. 13 - 15 slovesný rod. s. 16 - 18 slovesný vid. s. 19 - 20 slovesná třída a vzor. s. 21 - 23 souhrnná cvičen Jazykový rozbor pro 6. ročník 3. čtvrtletí 1. Urči mluvnické kategorie zvýrazněných sloves. 8b Každé ráno obvykle pospícháme. Mohli byste nám to vrátit? Rychle se vraťte domů! Byli bychom to stihli, kdyby sis pospíšil. 2. Doplň text: 5 Transcript Mluvnicke kategorie sloves II Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Tvarosloví na 2.st. ZŠ, Mluvnické kategorie sloves Anotace: Prezentace seznamuje s mluvnickými kategoriemi sloves, slouží k procvičování. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled učiva o slovesech - učivo 1. stupně.Představuje některé mluvnické kategorie sloves a jejich určování Dalším úkolem je vybrat si například 5 sloves a přiřadit k nim mluvnické kategorie. Práce ve skupině - přiřazování mluvnických kategorií ke slovesům. TIP - pro skupinovou práci lze ponechat karty se slovesy vcelku a nastříhat jen kartičky s mluvnickými kategoriemi, které žáci přiřazují. Vzniknou tak pomůcky pro.

Přísudek (v kostce) - pracovní listy s řešením, didaktická

Test na mluvnické kategorie sloves - Slovní druh(y

Určuj mluvnické kategorie - 3 cvičení - urči osobu, urči číslo, urči čas Basket - přiřaď ke košům správná slovesa Na návětěvě u Flinstounů (20 úkolů) - určování osoby, čísla, čas Pravopis 7. a 8. ročník. Výklad - teorie: Podmět a přísudek patří k základním větným členům ve dvojčlenné větě. Podmět je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Určujeme u něj mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor. Zpravidla vyjadřuje původce nebo nositele děje Slovesa - mluvnické kategorie. Úvod do výuky mluvnických kategorií sloves (bez způsobu) - (3.) 4. ročník. Stupeň: Základní 1. stupe. Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy Mluvnické kategorie sloves Soubor: VY_32_INOVACE_18C_Ur.odt, 42,9 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičení určování mluvnických kategorií sloves a tvoření slovesných tvarů

Mluvnické kategorie podstatných jmen. UČIVO O PODSTATNÝCH JMÉNECH - ROD, ČÍSLO A PÁD PODSTATNÝCH JMEN: Mluvnické kategorie sloves: URČUJEME OSOBU, ČÍSLO A ČAS: Význam slov. SLOVA SOUZNAČN Mluvnické kategorie sloves. CJ - Český jazyk. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál (jsem viděn, byl jsem viděn, budu viděn) Vid: Dokonavý - vyjadřuje děj ohraničený v minulém nebo budoucím čase (napsal, napíše) Nedokonavý - vyjadřuje děj probíhající, neohraničený v přítomném. Slovesné třídy a vzory. Český jazyk a literatura 8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem Tematický celek _ slovesa - 9. ročník - čeština Název je odvozen od základní mluvnické kategorie sloves - času. Čas může být vzhledem k okamžiku promluvy minulý ( děj už proběhl), přítomný ( právě probíhá), budoucí ( teprve proběhne). Obvykle se určuje i slovesný vid u sloves. Vztahuje se k významové. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Mluvnické kategorie sloves 8 ročník — mluvnické kategorie

SLOVESNÉ TVARY A MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES - Studentske

Všechny informace o produktu Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník prvouka - 3. ročník. 108 kartiček a otázkami a úkoly pro třeťáky - poslouží v průběhu roku k průběžnému opakování učiva, na konci roku k závěrečnému shrnutí a na počátku 4. ročníku k opakování. Mohou být využity jako podklad pro další vědomostní hry typu AZ kvíz, Riskuj a další. V odpovědích mohou.

7. Urči mluvnické kategorie u přídavných jmen: nový - (v) nejhlubší - 8. Urči mluvnické kategorie u sloves: rozsvítil se - zakryly - 9. Odůvodni psaní y ve slově objevily. 10. Napiš synonymum ke slovu obloha. Anglický jazyk Učivo 2. Prezentace Shoda přísudku s podmětem vám pomůže procvičit koncovky u sloves i/y, prezentace obsahuje řešení (procvičujte ústně) 3. Prezentace Mluvnické kategorie u sloves vám pomůže zopakovat si časování sloves, také obsahuje řešení (procvičujte ústně) 4 4. ročník . Český jazyk - mluvnické kategorie sloves, infinitiv, slovesa zvratná. Porovnání cen produktu Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (4. ročník) s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi

Jste zde: Úvod / Školní rok / Organizace školního roku / Co se u nás učíme / 6.ročník - Český jazyk. Jazyková výchova. Opakování pravopisu, slovní druhy, mluvnické kategorie jmen a sloves, základní skladební dvojice. Jazyk a jeho útvary-spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, práce s jazykovými příručkami Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník) Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Mluvnické kategorie podstatných jmen: pád, číslo, rod. Mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas. AZ kvíz - mluvnické kategorie sloves. Známá televizní soutěž AZ kvíz má více možností použití: 1) Žáci se mohou rozdělit na 2 - 3 týmy, které proti sobě soutěží. - 2 týmy (červení a zelení), šedá pole značí špatnou odpověď, snaží se propojit 3 strany - 3 týmy (šedí, červení a zelení), cílem je získat. urči mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen . 2. Napiš do sešitu z učebnice str 49 cv. 4. napiš vždy dvě příbuzná slova. Např: Oběd - obědvat, obědník . 3. Napiš do sešitu z učebnice str 49 cv. 7 - zdůvodňuj si, proč píšeme ě nebo je . 4. Pětiminutovky str. 6, třetí sloupeček . 5. Procvičuj: Ě, J •Materiál je určen pro 5. a 6. ročník. •Prezentace slouží ke zopakování a procvičení učiva o slovesech. Žáci slovesné tvary vyhledávají ve větách, určují mluvnické významy sloves

Český jazyk 4

8. ročník. ZÁŘÍ Druhy slovních druhů - podstatná a přídavná jména, zájmena, příslovce, číslovky, 4. mluvnické kategorie jmen a sloves, 5. slova přejatá obecná - správné tvary, 6. pravopisný mix,7. grafický rozbor 2 souvětí (určit druh souvětí, druhy VV, významový poměr). 2) mluvnické kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves. 3) souvětí - poznat počet vět, doplnit čárky a zapsat graf souvětí (př. V1, protože V2, který V3.) 4) základní a rozvíjející větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný a neshodný Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních škol. Můžete zde volit z online diktátů rozdělených podle tříd základní školy. Mimo základních diktátů jsou zde také zastoupeny pravopisné diktáty a diktáty z vyjmenovaných slov Urči u slovesa osobu, číslo, čas a způsob. U způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme. Klikni na šipku v okýnku a vyber správně Veškeré materiály zakoupíte na www.lesynapadu.cz. LesyNápadů. Le-Sy nápad

II) Mluvnické kategorie sloves. 1. Základní charakteristika sloves A) Sémantika sloves B) Slovesa plnovýznamová C) Slovesa modální (postojová) D) Slovesa fázová E) Syntaktická funkce modálních a fázových sloves. 2. Jednoduché a složené tvary sloves. 3. Určité a neurčité tvary sloves 8. ročník -Český jazyk Mgr. Iva Jakubcová Říkej, co d ělají osoby na obrázcích a u sloves určuj mluvnické kategorie: Utvo. Mluvnice- druhy zájmen, číslovek; číslovky řadové; mluvnické kategorie sloves; pravopis mě/mně;sebou/ s sebou; duálové tvary párových orgánů; určování větných členů; pravopis; Vědecko-fantastická literatur mluvnické kategorie sloves, sloveso, osoba, číslo, čas, způsob. Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Mluvnické kategorie | Podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a zájmen, mluvnické význam

Slovesa :: Vítejte ve třídě U Mufa

PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_01 Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: prosinec 2011 Roník: 5. Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, eský jazyk Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled uiva o přídavných jménech.Představuje mluvnické kategorie přídavných jmen a jejich urování Kvíz procvičuje mluvnické kategorie sloves. Infinitiv slovesa se přetváří podle zadání. Kvíz Sloveso Mluvnické kategorie Slovesný způsob Slovesný čas Časování sloves Osoba Číslo Neurčitek. Tip do výuky Úkoly: Vyčasujte jedno sloveso z kvízu ve všech osobách v podmiňovacím způsobu.. cv. 4, 5, 6, 7, 8 /str. 63-64 - ústně . Úkol: Z daných souvětí vypiš slovesné tvary a urči všechny mluvnické kategorie: Pokrm bude posypán čerstvými. Kategorie podstatných jmen - test Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí

Slovesa - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Mluvnické kategorie sloves ; souhrnné online cvičení na mluvnícké kategorie sloves Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit.. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru Id: D3338 Autor: Bc.Lenka Dusilová Stupeň: ISCED 1 Ročník: 3. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Slovesa - mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá 8. ročník Mluvnice Minulý týden jste si procvičili mluvnické kategorie sloves. Přikládám řešení. Opět si je zkontrolujte a opravte. Posílat mi je tentokrát nemusíte. Řešení cvičení z minulého týdne Odpovědi - Správně přiřaď A4, B7, C10, D9, E3, F6, G8, H1, I5, J2.

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme sloves

Český jazyk 1. ročník. Anotace: Materiál obsahuje otázky týkající se látky druhého pololetí pro první ročník učebních oborů. Zaměřuje se na slovní druhy, větné členy, mluvnické kategorie, komunikaci, ústní a písemný projev. Očekávaný výstup: Žáci zodpoví všechny otázky Slovesa test 9. ročník Slovesa řadíme do slovních druhů, setkáme se s nimi již na prvním stupni, ale opravdové dobrodružství si s nimi užijete především na stupni druhém . Toto cvičení je především pro ty, kteří již zvládli všechny mluvnické kategorie sloves, tzn. pro žáky 8. a 9. ročníků, ale k opakování. Urči slovní druhy. Urči základní skladební dvojici, urči druh podmětu a přísudku: [?] U slovesa urči mluvnické kategorie: [?] Urči pády slovních spojení holou pravdu, holou větou: [?] Utvoř od přídavného jména holou 2. a 3. stupeň: [?] Vysvětli význam slovních spojení holá pravda, holá věta: [?] Ve slovním spojení holá pravda nahraď přídavné jméno vhodným. Kniha: Procvičujeme si...Mluvnické významy podstatných jmen a sloves 4.ročník Autor: Jana Pavlová Řada cvičebnic, která bude v průběhu roku 2004 vydána, obsahuje vždy vybraný jazykový jev, který mají podle osnov osvojit a procvičit žáci 2

Český jazyk - mluvnice 6

Mluvnické kategorie sloves. Slovní druhy. Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení. Slovesa. Mluvnické kategorie sloves Precvičovanie pravopisu pre 5. ročník.Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie. Všechny kategorie 0.1 Sady pro domácí výuku 1.1 - Krokování a numerace 1.2 - Šipkový zápis 1.2.1 Stovková tabulka 1.3 - Sčítání a násobení, rozklad čísla 1.4 - 2D geometrie - dřívka, geodesky, parkety 1.5 - 3D geometrie, stavby, tělesa, jednotky objemu 1.6 - Počítání s penězi 1.7 - Hodiny a čas 1.8 - Zlomky 1.9 - Biland - groše 2.1 - Sociální dovednosti Bezva.

Procvičujeme si mluvnické významy podstatných jmen a sloves pro 4. r. ZŠ Pro každý ročník jsou připraveny dvě cvičebnice. Hodnocení. Kategorie a štítky. Parametry. Celkové hodnocení. - mluvnické kategorie, asování - odvozování sloves - tvoření slov skládáním - zkracováním slov (zkratka, slova zkratková) únor březen 5. Tvarosloví Čítanka pro 8. ročník - J. Soukal, SPN 1996 Čítanka 8-D. Dorovská, V. Řeřichová, Prodos 2003 540 kartiček k procvičování určování mluvnických kategorií u sloves.Součástí je i podložka (1kus) - Slovesa - podložka.K sebekontrole je určena barevná strana. kategorie Knihy Český jazyk 3 - pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, druhý díl

Umíme česky - Online procvičování češtin

Zopakovali jsme mluvnické kategorie pod. jmen - rod, číslo, pád, vzor - životnost; mluvnické kategorie sloves -osoba, číslo čas, způsob. Ústně jsme zopakovali gramatické jevy, které si mají děti pamatovat a byl zadán D.Ú. do ŠS - uč. str. 23/4 + slovní druhy a podtrhnout podmět a přísudek AZ kvíz ­mluvnické kategorie.notebook 4 January 13, 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1. Urči pády podstatných jmen slovesa - mluvnickÉ kategorie - pexeso. slovesa - mluvnickÉ vÝznamy 1. slovesa - mluvnickÉ vÝznamy 2. slovesa - mluvnickÉ vÝznamy 3. slovesa - mluvnickÉ vÝznamy 4 - dvě cvičení. slovesa mix. slovesa - mix otÁze 7 1 5 5 4 2 1 8 1 3 3 8 2 Na Zemi bylo nainstalováno několikero různých teleskopů a dalekohledů, jimiž naši i cizí 1 5 2 1 7 Mluvnické číslo‎ (6 str.) S Slovesný rod‎ (5 str.) Z Slovesné způsoby‎ (9 str.) Články v kategorii Slovesné kategorie 8. 2006 v 20:26. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek

mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor - koncovky podstatných jmen mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas skladba věty - podmět, přísudek, větné dvojice, shoda přísudku s podměte 4. Urči mluvnické kategorie sloves. osoba číslo čas utíkala 3. j. min. budu sázet 1. j. bud. pojedeme 1. mn. bud. mysleme 1. mn. - Učte se 2. mn. - napíšeš. Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov např. probírá: stavba slova, předpony a předložky, druhy slov, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba věty jednoduché a souvětí. Sdílet - vyjmenovat mluvnické kategorie sloves, ne abyste mi řekli, že je způsob tázací :) - vyjmenovat slovní druhy, definovat všechny slovní druhy ohebné - vyčasovat sloveso v podmiňovacím způsobu - vyhledat ve větě podmět a přísudek (včetně přísudku jmenného se sponou), vyjmenovat sponová slovesa. Tohle budou umět všichni Mluvnické kategorie podstatných jmen a psaní i,í‐y,ý v jejich koncovkách Mluvnické kategorie sloves Koncovky sloves v přítomném čase Vypravování, osnova, reprodukce textu Výrazné čtení uměleckých a naučných textů Hygienické návyky při psaní Jazyková výchov

 • Moonlight hotel.
 • Cena individuálního projektu rodinného domu.
 • Hořec krkonoše.
 • Výroba motokola.
 • Nehomogenní hypoechogenní ložisko vyznam.
 • Simulator vrtulniku pc.
 • Engelbert strauss trička.
 • Boty na behaní.
 • Ford focus combi 2016 cena.
 • Key west zajímavosti.
 • Alice in chains down in a whole.
 • Chci být blondýna.
 • Armatury group volná místa.
 • Blechy zástupci.
 • Páter ferda revma.
 • Práce s polymerovou hmotou.
 • Kožené kopačky nike.
 • Anténní zesilovač alcad.
 • Spánek orgán.
 • Statické zajištění budov.
 • Poslíčci po 10 minutách.
 • Atlas dinosaurus.
 • Zvětšení očí.
 • Revolver holek 22lr.
 • Jak zhubnout za 10 dní.
 • Jjb * jibjab ecards.
 • Chovná stanice babí hora.
 • Meioza prezentace.
 • Wordpress free šablona restaurant.
 • Photo frame free.
 • Netýkavka wikipedia.
 • Jak se zije v lichtenštejnsku.
 • Overaly na spaní hm.
 • Zadlabávací úchytky.
 • James blunt 1973 video.
 • Ikea lampy.
 • Alena poledňáková a vladimír tišnovský.
 • Ccc brno vaňkovka.
 • Hypersenzitivni partner.
 • Flash disk adata 8gb.
 • Soč počet znaků.