Home

Složené slovní úlohy

SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY. Vyřeš slovní úlohy. Nejdřív doplň zápis, pak počítej a odpověz. V lese rostlo 72 smrků. Dřevorubci vysekali 3 řady po 6 smrcích. Kolik smrků zůstalo růst v lese UčíTelka (4. tř.): Složené slovní úlohy. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku řešit složené slovní úlohy. Spočítáme, za jak dlouho doletí na Zemi Marťani a za jak dlouho Venušané. Porovnáme, kdo u nás bude dřív

Slovní úlohy se zlomky: 1. Čerpadlo vyčerpá 240 l vody za ¾ minuty. Kolik hl vody vyčerpáme čerpadlem za 1 hodinu? (192 hl) 2. Maminka řekla: Když si, Terezko, ušetříš 50 Kč, tak Ti zbývající 2/3 ceny knihy zaplatím. Kolik K4 stála kniha? (150 Kč) 3. Když jsme na výletě došli na rozhlednu, měli jsme za sebou SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 19. 8. 2012 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: - Na začátku hodiny si žáci zopakují postup při řešení jednoduchých slovních úloh viz. materiál 201 - 204 a uvědomí si, co jsou složené slovní úlohy

SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY - Luštěnk

Slovní úlohy se zlomky včetně postupu a řešení online. Den má 24 hodin. $\frac{1}{12}$ z 24 hodin jsou 2 hodiny. $\frac{5}{12}$ bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru $24 -10$ hodin, tj. 14 hodin Slovní úlohy - 3. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, Slovní úlohy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

SLOVNÍ ÚLOHY . estranky - 9 úloh na + - do 100 . složené slovní úlohy na násobení a dělení . slovní úlohy - logické myšlení. online matematika - vyhledej slovní úlohy . slovní úlohy - pro 3.třídu (do 1 000) logické slovní úlohy (10) složené slovní úlohy (6) slovní úloha - matematická pohádka. TESTÍK slovní. Slovní úlohy pro 9. ročník ZŠ:.: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 1 zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 2 zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy na směsi a roztoky 1 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde..: Slovní úlohy na směsi, roztoky a společná prace zde.

Slovní úlohy do 100. Přečti si slovní úlohy a vypočítej. Piš pouze příklady s výpočty. Kontroly nepiš, ale proveď si je v hlavě. Rýže stojí 30 Kč. Olej je o 16 Kč dražší. Kolik Kč zaplatíme za obojí? olej: obě: Koupil jsem si roládu za 14 Kč a větrník za 22 Kč. Kolik Kč mi vrátí z 50 Kč Zlomky řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 75 Výroky - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Čtvrtý příklad #. Tento příklad už nezadáme jako obyčejnou formuli, ale jako slovní úlohu. Tři kamarádi, kteří chtějí jít na divokou párty, kde budou modelky nahoře bez rozdávat občerstvení, se nemají tak úplně rádi a kladou si podmínky, za kterých na párty půjdou Ve skupině se hledá řešení lépe

V tomto videu ti ukážeme, jak řešit slovní úlohy se zlomky. Více videí o zlomcích najdeš na: https://drmatika.cz Doučování matematiky online pomocí videí neb.. Název materiálu: Slovní úlohy Předmět: Matematika Třída: 2 Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží kprocvičování řešení slovních úloh alespoň s dvěma početními výkony. Žák řeší složené slovní úlohy s různými početními výkony. Složené slovní úlohy 1. Martin má 13let. Jeho sestra.

pŘÍklady k procviČenÍ xii. - zlomky - x.- slovnÍ Úlohy (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ xi. - zlomky - ix.- test (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ x. - zlomky - viii. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ ix. - zlomky - vii. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ viii. - zlomky - vi. (pdf 3. ročník řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 10 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27499 × vyzkoušeno; Římské číslice Matematika ø 86.5% / 25758 × vyzkoušeno; Matematika - Dělení Matematika ø 92.3% / 30302 × vyzkoušeno; Malá násobilka Matematika ø 90.5% / 46097 × vyzkoušeno; Matika Ano/Ne Matematika ø 56% / 28912 × vyzkoušen Jelikož slovní úlohy a složené slovní úlohy jsou sou částí p ředm ětu matematiky, pojednám na úvod práce nejprve stru čně o vzd ělávací oblasti Matematika a její aplikace, aby bylo z řejmé, kdy a pro č jsou slovní úlohy řešeny, za jakým ú čelem a na jakém stupni

Složené slovní úlohy pro 2. a 3. třídu Celý příspěvek | Rubrika: MATEMATIKA. Matematické křížovky a abeceda. 16. 7. 200 ID: 1406523 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 4. ročník Age: 9-11 Main content: Numerace do 10 000 Other contents: Slovní úlohy složené Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo Obsahuje opakování učiva 4. ročníku a dále např. písemné násobení a dělení, jednoduché i složené slovní úlohy, porovnání rozdílem, porovnání podílem, převody jednotek měr. Geometrie se zabývá rýsováním kružnic, rovnoběžek a různoběžek, zařazeny jsou konstrukční úlohy Slovní úloha z matematiky - logika. Připravuji se k přijímacím zkouškám, ale logické slovní úlohy mi dělají velké problémy. Nevíte někdo jak bych si ty úlohy mohla zjednodušit? Prosím poraďte mi jak na to. Moc vám děkuji :) Tady je jedna taková: Čtyři auta - bílé, červené, modré a zelené - vyjela na trať.

Cíl: Složené slovní úlohy se zlomky, převody jednotek hmotnosti. Milé děti, dnes se uvidíme v učebně Google Classroom online. Společně budeme řešit převody jednotek hmotnosti a slovní úlohy s jednotkami hmotnosti. Dále propojíme jednotky hmotnosti se zlomky. V hodině budeš potřebovat pracovní sešit Matýsek a školní. Úlohy spojené s finanční matematikou se objevují jako úlohy demonstrující praktické využití geometrické posloupnosti. Jedná se opět o úlohy na složené úročení, případně rozšířené o započítání daně z úroku. Žáci pak řeší Příklad 2. rychleji, přičemž se opět snaží najít obecný algoritmus výpočtu Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 5. ročník ZŠ / Matematika / Číslo a početní operace / Složené slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď / Řešení slovních úloh na násobení a dělen Kniha: Matematika pro 5. ročník ZŠ 1. díl; Autor: Justová Jaroslava; Obsahuje opakování učiva 4. ročníku a dále např. písemné násobení a dělení, jednoduché i složené slovní úlohy, porovnání rozdílem, porovnání podílem, převody jednotek měr. Geometrie se zabývá rýsováním kružnic, rovnoběžek a různoběžek,.

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Logické slovní úlohy - 10 úloh; Složené slovní úlohy - 6 úloh; Slovní úlohy na násobení a dělení; Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100 - 9 úloh; Do kterého balíčku zabalíš vánoční dárky

UčíTelka (4. tř.): Složené slovní úlohy - ČT edu - Česká ..

 1. SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY. Zopakujeme si řešení slovních úloh na výpočet HMOTNOSTI ČASU DÉLKY OBJEMU PRÁCE VE SKUPINÁCH Každá skupina dostane 1 slovní úlohu, vyřeší, provede kontrolu..
 2. Slovní úlohy složené. Slovní úlohy, řešení pomocí známých početních operací se závorkou. Stupeň: Základní 1. stupe.
 3. Složené slovní úlohy. Pochopení podstaty složené slovní úlohy, zápis příkladu se závorkou. Stupeň: Základní 1. stupe.

 1. Slovní úlohy řešené rovnicemi; Zlomky - základ. Složené zlomky; Příklady na počítání se zlomky; Příklady na počítání složených zlomků; Jednotky a jejich převody. Příklady na převod jednotek (1) Příklady na převod jednotek (2) Ostatní - matematika. Trojúhelník; Pythagorova věta; Která matematická operace.
 2. Složené výroky, výrokové formule - příklady. Negace. Pokud takové spojení najdeme a vyjádříme ho slovně, dostaneme tím vlastně i slovní vyjádření šestého sloupce. V tomto případě to máme jednodušší, než v případě předchozím. Hledáme totiž takový složený výrok, který nabývá tří nul a jedničky
 3. Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí Vklady, jednoduché a složené úrokování.

Video: Slovní úlohy se zlomky skolaposkole

Slovní úlohy - 3. třída - Umíme matik

 1. Složené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký) Druhá mocnina a odmocnina (Mgr. Vladimír Hradecký) Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký) Válec - objem, povrch, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký).
 2. Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou
 3. Slovní úlohy pro 1. třídu. Krmítka pro ptáčky - slovní úloha pro 4.třídu Slovní úlohy - online procvičování s okamžitou kontrolou, včetně vysvětlení řešení. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení správného řešení Slovní úlohy pro 1.

Slovní úlohy můžeme rozdělit do dvou základních skupin na jednoduché a složené. Kritériem při tomto rozdělení je počet početních výkonů, které použijeme při řešení úlohy. K vyřešení jednoduché slovní úlohy postačuje jeden početní výkon, u složené slovní úlohy Slovní úlohy pro 5. ročník. Autor: Jaroslava Kroupov Na žlutých kartičkách jsou slovní úkoly jednoduché i složené v oboru do 100 000, ve kterých se využívá sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem. Na zelených kartičkách jsou slovní úkoly i v oboru nad 100 000 využívající již.

Slovní úlohy - vyřešené příklad

 1. 4. třída - Složené slovní úlohy 4. třída - Čtvrtletní písemná práce 4. třída - Počítání s kalkulačkou 4. třída - pololetní písemná práce. 4. třída - Třičtvrtěletní písemná práce. 4. třída - Závěrečná písemná prác
 2. složené slovní úlohy je třeba alespoň dvou početních úkonů. Složené slovní úlohy řešíme postupným vytvářením dílčích jednoduchých úloh, které na sebe významově navazují a jejichž řešením získáme odpověď na otázku úlohy složené
 3. Sportujeme - jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 V knihovně - složené slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 V kuchyni - jednoduché slovní úlohy, násobení a dělení v rámci malé násobilky V parku - jednoduché a složené slovní úlohy, matematické operace do 100 V pekárně - jednoduché a složené slovní úlohy, matematické.
 4. Složené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký) Poměr - rozšiřování, krácení, základní tvar (Mgr. Vladimír Hradecký) Poměr - změna v poměru, rozdělení v poměru (Mgr. Vladimír Hradecký) Procenta (Mgr. Vladimír Hradecký) Procenta - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký
 5. Řešit jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly. Desetinná čísla. Zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu desetin a setin. Zobrazit dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose
 6. Zlomkem můžeme zapsat jakékoliv racionální číslo.Zlomek se skládá ze dvou částí. Horní část se nazývá čitatel a spodní jmenovatel. Existuje i složený zlomek, což není nic jiného, než zlomek, který má v čitateli či jmenovateli další zlomek
 7. Složené slovní úlohy. Složené slovní úlohy. Procvičování složených slovních úloh, rozvoj logického myšlení na příkladech ze života. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-11.doc: Velikost: 236.5 KiB: Autor

Logické úlohy se sirkami Některé takové hlavolamy vás jistě pořádně potrápí a s jinými budete na druhou stranu hotovi hned. Skvělé na těchto hlavolamech je to, že je můžete dát s pomocí sirek komukoli a kdykoli tak otestovat logiku a bystrost vašich kamarádů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY SLOVNÍ ÚLOHY S NADBYTENÝMI ÚDAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Jitka Matoušková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. Plzeň, 201 Dělitelnost přirozených čísel, slovní úlohy 1) Významy slova DĚLITEL: a) při dělení je to číslo, kterým dělíme 12 : 6 = 2 Dělenec dělitel podíl b) jestliže je možné dělit číslo 21 beze zbytku číslem 7, říkáme, že číslo 7 je dělitelem čísla 21, resp. číslo 21 je dělitelné číslem UčíTelka (1. tř.): Názorné slovní úlohy. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku počítat do 20. Přesuňme se společně do parku. Co všechno tam na nás čeká? Dokážeme proměnit osoby a věci v čísla? Počítejme a přiřazujme žetony podle počtu

Jednoduché slovní úlohy. Příklad: Za tři dny jsme ušli 31 km. Druhý den jsme ušli o 3 km méně než první den a třetí den jsme ušli dvakrát více než druhý den. Kolik km jsme ušli v jednotlivé dny? Tuto a ostatní slovní úlohy hravě zvládnete, když si pročtete a nacvičíte tento dokumen 9. týden - Složené slovní úlohy. Cestujeme po Evropě - Francie Pracovní list spojující učivo o evroých státech s matematikou. Zdravý životní styl Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak - násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a. Popis. Slovní úlohy pro 1. třídu zde. Slovní úlohy pro 2. třídu zde. Hotový výrobek - produkt bude vyroben a odeslán do 7 dnů po obdržení platby. Multilicence - elektronická verze určená pro využití ve třídě / skupině. PDF verze - elektronická verze pro osobní účely a domácí vzdělávání. Popis: 29 laminovaných karet se slovními úlohami pro daný.

V pekárně - jednoduché a složené slovní úlohy, matematické operace do 100 V papírnictví - slovní úlohy s nadbytečnými údaji a antisignálem, matematické operace do 100 U švadleny - jednoduché slovní úlohy, násobení a dělení mimo obor malé násobilk Pouť - složené slovní úlohy - sčítání a odčítání Obchod - jednoduché slovní úlohy - malá násobilka Škola - jednoduché slovní úlohy - dělen

Složené slovní úlohy. Slovní úlohy na násobení a dělení Jedním ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova, je tzv. spřahování. Spřahování je specifický způsob tvoření slov. Oba členy, jimiž se nově vzniklý (spřažený) výraz vytváří, si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň ve. Budeme vymýšlet složené slovní úlohy. ¨ Závěr: V hodině matematiky jsme řešili slovní úlohy složené, také jsme vymýšleli vlastní. Kontrole a hodnocení odešleš: Pěkně, čitelně napsané zadání jedné slovní úlohy, která obsahuje dvě početní operace Složené výroky. Dobrý den, prosím o pomoc při řešení následující slovní úlohy, která by měla obsahovat i tabulku pravdivosti hodnot. Už nad tím sedím pěkně dlouho a pořád nevím co s tím. Pro provozní doby tří benzínových stanic A, B, C v určitém městě platí tyto podmínky: Vždy je v provozu benzínová. - řeší jednoduché a složené slovní úlohy řešené jednou nebo dvěma početními operacemi - odhadne výsledek, posoudí jeho reálnost - přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými číslicemi - doplní řady čísel, tabulky - čte a sestaví sloupkový diagram - sestrojí a přečte jednoduché grafy v soustavě. Jak řešit úlohy v testu studijních předpokladů. Podání přihlášky je první krok k úspěšnému přijetí na Masarykovu univerzitu. Druhým krokem je zvládnutí přijímacích testů v podobě TSP (test studijních předpokladů).. Bez ohledu na to, kolik podáváte přihlášek, test děláte jen jednou

Třída - Lindáková

Složené slovní úlohy Počítání se závorkami Počítání na číselné ose Únor Číselný obor 0-100, početní operace v oboru čísel 0-59: - porovnávání čísel - přičítání jednotek k celým desítkám, odečítání - jednotek k nejbližší desítce - početní operace uvnitř desítek 5211 Určeno dětem od 8 let Sportujeme - jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 V knihovně - složené slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 V kuchyni -... Uložit ke srovnán Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

pro děti od 7 let: Matematika - Slovní úlohy v oboru do 100

slovní úlohy

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Logické slovní úlohy - 10 úloh. Složené slovní úlohy - 6 úloh. Slovní úlohy na násobení a dělení. Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100 - 9 úloh. Do kterého balíčku zabalíš vánoční dárky? ———— Někteří žáci promyslí nejprve jednoduché slovní úlohy, tj. úlohy, k jejichž řešení je třeba pouze jednoho výpočtu, a posléze spojí otázky do jedné smysluplné úlohy. Někteří žáci tvoří složené slovní úlohy rovnou. Modifikace údajů V rámci možností je možné zahrnout do úlohy i převody jednotek. Podmínky. Author: Lenka Ficová Created Date: 04/29/2020 22:57:35 Title: Řešíme složené slovní úlohy Last modified by: Dom

Slovní úlohy do 100 - Luštěnk

Slovní úlohy (dělitel, násobek) V hřebčíně chovají stádo koní, které má méně než 100 kusů. Kdyby koně zapřáhli do dvojspřeží, jeden by zůstal nezapražen. Stejná situace by nastala také při sestavování trojspřeží, čtyřspřeží i pětispřeží. Kolik je v hřebčíně ustájeno koní? -Derivace složené. 3.2 Sloţené slovní úlohy Slovní úlohy, k jejichž řešení je třeba alespoň dvou početních výkonů. Složené slovní úlohy řešíme rozkládáním na jednoduché úlohy, z nichž každá vede pravě jen na jeden početní výkon. Tento rozklad lze provést dvěma různými způsoby, kdy jeden nazýváme analytický a druhý syntetický Řešené úlohy — Státní maturita z matematiky 2016. Obsah dostupný na české Khan Academy Co je složené číslo? Ukážeme si, jak určíme, zda číslo je prvočíslo, složené číslo nebo ani jedno. Slovní úlohy s nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem Řešení složené slovní úlohy provádíme tak, že postupně vytváříme a postupně řešíme dílčí jednoduché úlohy, z nichž každá vede jen k jedné početní operaci. [2; s.4] Tato práce si klade za cíl poodhalit taje slovních úloh o pohybu a nalézt nějakou strukturu postupu řešení, která je všem.

Zlomky - slovní úlohy z matematik

Výroky - vyřešené příklad

Matematika - Slovní úlohy v oboru do 100 miniLÜK rozsah 24 stran, určeno dětem od sedmi let. Přihlásit se Porovnán í Oblíbené Objednávky × Přihlášení Pouť - složené slovní úlohy - sčítání a odčítání. 5) Složené slovní úlohy I. 6) Římské číslice 7) Jednotky délky, hmotnosti a času 8) Jednotky délky 8) Dělení se zbytkem 9) Jednotky času 10) Měření úseček 1) Přirozená čísla větší než milion 20) Složené slovní úlohy II Slovní úlohy. Menu Close. Úvodní stránka; Pro základní školy. Najděte nejmenší čtyřciferné číslo složené z různých číslic takové, že je dělitelné každou ze svých číslic Propočítáme si slovní úlohy, ve kterých posloupnost musíme nejdříve identifikovat, abychom se dobrali výsledku Planimetrie a stereometrie Tato zlváštní slova znamenají, že se budeme bavit o geometrii v rovině a prostoru Slovní úlohy o směsích I: Lekce; Příklady; 040212: Slovní úlohy o směsích II: Lekce; Příklady; 040213: Slovní úlohy o společné práci I: Lekce; Příklady; 040214: Slovní úlohy o společné práci II: Lekce; Příklady; 040215: Slovní úlohy o společné práci III (kariéra pana ředitele) Lekce; Příklady; 040216: Slovní.

Příklady na výrokovou logiku — Matematika

online matematika - vyhledej slovní úlohy . slovní úlohy - pro 3.třídu (do 1 000) logické slovní úlohy (10) složené slovní úlohy (6) slovní úloha - matematická pohádka. TESTÍK slovní úlohy 1. TESTÍK slovní úlohy 2. Zpět MATEMATIKA ; 3 I. Slovní a úsudkové úlohy. P. 1 1 vrabec sezobe denn 32 zrní ek pšenice ZAK02-25: Slovní úlohy na zlomky: 00:16:13: Slovní úlohy se zlomky ZAK02-26: Složené zlomky: 00:06:38: Operace se složenými zlomky ZAPSAT SE DO KURZU / KOUPIT KURZ. 3 hodin(y), 49 minut; Počet videí (kapitol)26 Slovní úlohy s medvídkem: Složené slovní úlohy Slovní úlohy na násobení a dělení: Tabulka malé násobilky: Procvičování násobilky: Násobilka s klauny Násobilka se Shrekem: Násobilka s kontrolou: Matematická hra: Násobilka s jablíčky: Spojovačky: Procvičování sčítání: Násobilka se zvířátk M - slovní úlohy - opakování - psali jsme na známky tyto slovní úlohy: uč. str. 16/cv. 3, 4, str. 17/cv. 8, 10, str. 14/68, str.10/38 - Všechny úlohy jsem pomalu četla 3x, děti zapisovaly jen výpočty (mohou si dělat k úloze libovolné poznámky). Dále jsem v hodině zkoušela řady násobků 2-5 vzestupně i sestupně

Škola v přírodě | datakabinet

Složené slovní úlohy - YouTub

Jak řešit slovní úlohy se zlomky? Dr

Matematika - procvičování násobení a dělení - příklady se závorkami, složené slovní úlohy še dvěma a více výpočty), grafický součet úseček = ŽM s. 20-23, UM s. 16-18 . Vlastivěda - Rostliny a živočichové v různých oblastech Evropy = UVl s. 13-15 + modré desky 4. Přírodověda - paliva = UPř s. 19-22 + zelené. • Jednoduché i složené slovní úlohy • Komutativnost a asociativnost • Závislosti, tabulky, diagramy, grafy, jízdní řád • Sestrojení rovnoběžek a kolmic • Grafické sčítání a odčítání úseček, určení délky lomené čáry a obvodu n - úhelníku. Člověk ve světě. Základní okruh Řešit slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly, a to včetně úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníka a povrchů kvádru a krychle. Provádět odhad a kontrolu výsledků řešení úloh Složené zlomky Obecně platí, že složený zlomek v sobě obsahuje alespoň jeden další zlomek. Může být v čitateli, jmenovateli nebo v obou. V posledním případě jde vlastně o poměr dvou zlomků. Chceme-li složený zlomek převést na jednoduchý zlomek, přepíšeme ho pomocí dělení Slovní úlohy o sm sích, lomená ára... 70 . 3 I. Jednotky asu. 1 h = 60 min 1 h = 3 600 s 1 min = 60 s P. 1 Dopl v uvedených jednotkách. III. P irozená ísla, slovní úlohy. P. 1 Napiš íslo složené ze 4 desetitisíc , z 5 stovek, 2 jednotek. P. 2 Které p irozené íslo je hned za íslem 9 999? P. 3 V sudu bylo 7 hl 20 l.

189

M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN

3. ročník - slovní úlohy z matematik

Lomený výraz je zlomek, který má ve jmenovali mnohočlen s proměnnou. Naším úkolem je lomený výraz zjednodušit. Při zjednodušování využíváme vytýkání, krácení a vzorců. Musíme také udat podmínky řešitelnosti, protože ve jmenovali zlomku nemůže být nula (nulou nemůžeme dělit) Řeší složené slovní úlohy. Seznamuje se s životem v Českých zemích po husitských válkách. Zadání: Český jazyk Společně budeme pracovat s nadiktovanými větami a na straně 75, 76. Matematika Každý sám vypočítá dva příklady na písemné dělení. Budeme řešit složenou slovní úlohu 16. Slovní úlohy řešené lineární rovnicí - obecné: 17. Slovní úlohy o pohybu - proti sobě: 18. Slovní úlohy o pohybu - za sebou: 19. Slovní úlohy - společná práce: 20. Slovní úlohy - směs TÉMA: Matematika- složené slovní úlohy ROČNÍK: 4. DATUM: 31.10.2011 ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010 Anotace: Po přečtení žáci řeší slovní úlohy samostatně. Žáci tvoří zápis, řešení a odpověď. Úlohy se bodují - za správné vyřešení všech tří částí- 3 body. Po sečtení bodů se. a) Slovní úlohy - matematizace, fáze řešení, přístupy a metody řešení. Jednoduché a složené slovní úlohy, metody řešení na ZŠ. Motivace a efektivita vyučovacího procesu v matematice. b) Základy statistiky - statistický soubor, jeho třídění, četnost (absolutní, relativní), grafické znázornění

Složené lomené výrazy - Příklady z matematik

2. hromádka - úlohy za 2 body - jednoduché slovní úlohy 3. hromádka - úlohy za 3 body - složené slovní úlohy. Všechny karti čky mají na jedné stran ě uvedené zadání p říkladu nebo slovní úlohy a na druhé stran ě správné řešení úkolu, aby hrá či m ěli možnost p řesv ědčit se o správnosti své odpov ědi.. Složené slovní úlohy. Slovní úlohy do 100. ZAOKROUHLOVÁNÍ čísel na desítky. 4. Opakování. Řešit jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly. Náplň vyučování Přirozená čísla do 1 000 000 a přes milión

6.4 Složené slovní úlohy 6.5 Zaokrouhlování na desítky - stovky - tisíce 6.6 Doplňování tabulek podle vzorců 6.7 Porovnávání čísel 6.8 Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 6.9 Písemné násobení 6.1.0 Násobení a dělení 6.1.1 Geometrie 7. Čísla větší než 10 000 7.2 Porovnávání a zaokrouhlování číse m9_13_priprava soustava rovnic slovní úlohy.pdf. m9_14_priprava lineární nerovnice.pdf. m9_15_priprava soustava lineárních nerovnic s jednou neznámou.pdf. mn9_11_priprava složené lomenné výrazy.pdf. mn9_12_priprava lineární rovnice neznámá ve jmenovateli.pdf Opakuj v pracovním sešitě ze 2. třídy na str. 30 slovní druhy ve cv. 1, 2 a 3 - napiš, obrázky můžeš vybarvit. Matematika. 1. Ústně vyřeš slovní úlohy na str. 22/37, 38, 39, 40 v malé učebnici. 2. Napiš do školního sešitu (vynech 2 řádky, nakresli razítko a napiš datum 2. 11.) 4 sloupečky ze str. 22 cv. 36. 3

Matika-4-5.ročník-slovní úlohy - Matematika — testi.cz ..

 • Středoasijský pastevecký pes štěně.
 • Charakteristika jmen.
 • Jackie chan dabing.
 • Rada vlády pro národnostní menšiny.
 • Cimbálová muzika milana broučka.
 • Kořen pampelišky při chemoterapii.
 • Mohan.
 • Sarstedt germany.
 • Delikty římské právo.
 • Faded noty.
 • Akupunkturní body hubnutí.
 • Jak dlouho trvaji vysledky pitvy.
 • Domy 300m2 projekty.
 • Sons of anarchy obsazení.
 • Prevoz nebožtíka zo zahraničia cena.
 • Futon 90x200.
 • Columbine school.
 • Bestgolf shop prodejna golfového vybavení.
 • Ragdoll dredy.
 • Čsn iso 5127 2003.
 • Callie hernandez.
 • Inkrustace biologie.
 • Windows app store.
 • Půst.
 • Modeláž nehtů zlín jižní svahy.
 • Amur na česneku.
 • Druhá světová válka filmy.
 • Jak vyrobit vysavač do bazénu.
 • Sonnentor jindřišská.
 • Youtube nordic walking.
 • Přírodní mast na hemeroidy.
 • Růst prsou u dívek.
 • Egger 32.
 • Audi q8 konfigurator de.
 • Ck kellner.
 • Močový měchýř kde je.
 • Genius scorpion k220 software.
 • Kalashnikov song.
 • Laserová epilace zkušenosti.
 • Svíčkování uší.
 • Tanečník online cz dabing.