Home

Podmět a přísudek i y

b) Pokud v podmětu není žádné jméno rodu mužského životného, pak píšeme v příčestí tvrdou koncovku y. Postele a křesla byly ten týden ve slevě. Toto pravidlo platí i v případě, že se několikanásobný podmět skládá ze jmen rodu středního a alespoň jedno z nich je v jednotném čísle. Polsko a Rusko vyjednaly dohodu 1. Určíme podmět věty. Každá věta musí mít svůj podmět, o kterém se dá zjednodušeně říci, že určuje to, kdo daný děj vykonává. Většinou jde o podstatné jméno v 1.pádu a zjistíme ho velmi jednoduše. Stačí se pomocí přísudku zeptat 1. pádovou otázkou na vykonavatele děje, tedy kdo nebo co danou věc vykonával/o

Osobu (1. a 2.) zpravidla jednoznačně určuje koncovka slovesa ( Pracuju, Pracuješ) , ve 3. osobě se podmět nevyjadřuje, pokud byl již zmíněn v předchozí větě nebo jej lze uhodnout z kontextu, často se také nevyjadřuje všeobecný podmět ( vyjadřuje nekonkrétní osobu, či skupinu osob) či podmět neurčitý ( př. PODMĚT: PŘÍSUDEK: Vánoční básničky se nám velice líbily. Každý den zalévají zahradníci záhony. Po bouřce ležely na silnici vyvrácené stromy. Děti se vracejí ze školky až odpoledne. V zimě budou nad poli létat havrani. Přes města a obce jezdí řidiči opatrně. Za špatného počasí letadlo nestartuje Podmět a doplněk. Shoda přísudku s podmětem nezahrnuje pouze shodu slovesných tvarů v přísudku. Tvarově se musí shodovat nejen příčestí činná: Dívky povykoval‑y před školou, příčestí trpná: Domy byly stavěn‑y, věže vztyčen‑y, byly podán‑y nadlidské výkony a tvary přídavných jmen v přísudku: Mladíci byli nevychovan‑í Přísudek s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtut výraz shoda) Podmět je ve větě uveden před přísudkem. V pravidlech shody několikanásobného podmětu platí tato přednost

Podmět a přísudek - Větné členy: podmět, přísudek - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Jestliže podmět obsahuje alespoň jedno jméno rodu muž. živ., píšeme v přísudku tvrdé ‑y: Létající talíře a další atrakce kroužily noční oblohou. Dívky i jejich matky byly rády, že to tak dopadlo. Přísudek následuje za několikanásobným podmětem Někdy k tomu třeba ani nepřikročí a jako podmět bere nejbližší podstatné jméno u přísudku. Podobný případ máme také v naší dnešní chybě k poučení. Test: Shoda Přísudku s podmětem 11. V pořadí už jedenáctý test na procvičení pravidel pro shodu přísudku s podmětem. Tentokrát se budeme pohybovat v kouzelném. Nachází-li se přísudek před podmětem, můžeme psát obě i/y: Na karnevalu byli/y muchomůrky, princezny a draci. Pokud máme v několikanásobném podmětu více jmen rodu středního a jedno nebo více jsou v jednotném čísle, píšeme jen tvrdé y: Auta a kolo jsou a byly oblíbenými dopravními prostředky

Jak se určuje shoda přísudku s podmětem - PRAVIDLA

Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním) Přísudek Čeština ø 68.7% / 40477 × vyzkoušeno; ČJ - Podmět, přísudek apod. Čeština ø 85.4% / 3688 × vyzkoušeno; Slovní druhy ČJ Čeština ø 58.4% / 73213 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90930 × vyzkoušen

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na

Pokud je tento podmět navíc v množném čísle, přísudek bude v minulém čase zakončen koncovkou -i (Psi štěkali.). Rod mužský neživotný. Je-li podmět v jednotném čísle rodu mužského neživotného, bude minulý čas rovněž zakončen pouhým -l (Stroj nefungoval.). V množném čísle pak bude následovat tvrdé y (Stroje. Příčestí minulé a několikanásobný podmět. Je-li ALESPOŇ JEDEN člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme:-i: NENÍ-LI mezi členy několikanásobného podmětu podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme:-y Přísudek Čeština ø 68.7% / 40490 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134060 × vyzkoušeno; ČJ - Podmět, přísudek apod. Čeština ø 85.4% / 3688 × vyzkoušeno; Velká a malá písmena Čeština ø 55% / 67487 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90982 × vyzkoušen Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje nebo jaký je Pravopis I, y, skladba - podmět a přísudek. Typ cvičení Hledání podmětu, přísudku - Ve větě hledáme a kliknutím označujeme podmět nebo přísudek (podle volby). Sloveso v přísudku dítě označuje včetně zvratného zájmena se a si, přestože v.

V některých případech je totiž podmět ve větě nevyjádřený a ani z kontextu nelze vysledovat, kdo konkrétně byl v podmětu zastoupen. , přísudek bude pochopitelně s koncovkou -y. Několik příkladů Ve větách s podmětem slovně nevyjádřeným má přísudek shodu a) s podstatným jménem, které se vyrozumívá jako podmět na základě toho, že je ho užito v oslovení (vyjádřeném 5. pádem podstatného jména), které věta obsahuje

předchází- li přísudek před podmětem, je i v tomto případě možná shoda dvojí; Na pastviště se zjara vyháněla všechna telata a jalovice/se vyháněly všechna telata a jalovice. je-li v několikanásobném podmětu několik jmen rodu středního a alespoň jedno z nich je v čísle jednotném , je v přísudku koncovka - y Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 01b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 02b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-15 (15 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úko

Jak se určuje podmět a přísudek? PRAVIDLA Pravopisně

Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. E) Shoda přísudku s podmětem: doplňte i / y, vypište podmět a přísudek : 1. Nerozuměl.., protože to bylo španělsky. 2. V sobotu šl.. všichni na ryby. 3. Koně se na rušné ulici splašil. 4. Voňavé svíčky hořel.. jasnými světly. 5. Začátkem května konečně přiletěl.. vlaštovky a jiřičky. 6

Český jazyk: o přísudku v rozsahu nižšího středního vzdělávání (učební obory E a praktické školy jednoletá a dvouletá). Výukové texty najdete na webových str.. Stála - přísudek. Podmět je rodu středního, koncovka je tedy -a. TA auta stál A. U středního rodu se chvilku zdržíme, protože by to nebyla čeština, aby neměla všude nějakou tu. VÝJIMKU!! Slova děti, oči a uši jsou sice rodu středního, ale v příčestí minulém píšeme Y Přísudek. Přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem a tvoří s ním základní skladební dvojici. Přísudek vyjadřuje, co dělá podmět, co se s ním děje nebo jaký je. Auto jede. Auto se vyrábí. Auto je červené. Bývá vyjádřen nejčastěji slovesem. Auto jede 3. podmět rodu ŽENSKÉHO - y. Kočky lovil. y. Myši utíkal. y. 4. podmět rodu STŘEDNÍHO - a. Housata kejhal. a. Světla v místnosti zhasl. a. zápis. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. podmět a přísudek Last modified by: Kšandová Jitka.

Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov Toto rozdělení má vliv nejen na pravopis, ale i na skloňování a časování. U skloňování proto rozlišujeme měkké a tvrdé vzory. Těmito vzory se řídí psaní i/y a í/ý v koncovkách. Pro psaní těchto samohlásek po obojetných souhláskách v kořenech, předponách a příponách existuje seznam vyjmenovaných slov, v nichž - a ve slovech od nich odvozených - se.

Několikanásobný podmět Několikanásobným podmětem nazýváme větné členy ve větě, ve které má několik podmětů společný přísudek. Psaní -i/-y v koncovce přísudku se řídí podle pravidel shody přísudku s několikanásobným podmětem Příklad: Veronika, Jakub a jejich rodiče odjeli na dovolenou Zadruhé zohledňují pořadí slov ve větě: totiž zda přísudek následuje za podmětem, nebo podmětu předchází. POZOR! - Při zvažování, jaké i/y v daném případě napsat, musíme přísně zachovávat pořadí kroků, jaké nyní uvedeme. A) Několikanásobný podmět stojí před přísudkem a obsahuje Procvičte si shodu přísudku s podmětem na https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-urove 3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal.V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky

Podmět a Přísudek

Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem │podmět + přísudek │Dívky s chlapci │ -y │výraz s chlapci rozvíjí přísudek │ │závodily. │ │ve smyslu Dívky závodily s chlapci. │ │Chlapci s dívkami │ jen │ │ │závodili. │ -i │ │. Play this game to review World Languages. Doplň i/y/a: Pepa a Mirka si vzal_ zvířata, ale koťata nechtěl_, protože se bál_ L) Podtrhni podmět a přísudek. Nad podmět napiš Po, nad přísudek Přs nebo Přjm. Pokud je podmět nevyjádřený, nadepiš ho. Všechny pochybnosti byly oprávněné. Pes, kterého mi chovatelka předvedla, byl skutečně mohutný. Slunečné odpoledne u vody plynulo zcela klidně. Sestra mi pomáhala v domě i na zahradě Přišel domů - chlapec, bratr apod. - podmět nevyjádřený - poznáme z tvaru slovesa. - 3. os. č. j. loveso může být v 1. nebo 2. osobě - Myslím to dobře. Zavři to okno. Jestliže je sloveso ve 3. osobě, poznáme z kontextu, ze souvislosti . jak jsem uvedla. .-----Psali to v novinách - všeobecný

OPAKUJEME PODMĚT A PŘÍSUDEK V 7. ROČNÍKU. 1. Ve větách podtrhni podmět a přísudek. Do tabulky urči jejich druh (Př - slovesný, jmenný se sponou, jmenný; Po - všeobecný, nevyjádřený) a typ (holý, rozvitý, několikanásobný). a/ Někteří lidé v zoufalé situaci doufají v zázrak. b/ Jídlo bylo všem poskytnuto zadarmo Podmět. Podmět je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s přísudkem a tvoří s ním základní skladební dvojici. Podmět vyjadřuje někoho nebo něco, co provádí děj, případně nese nějakou vlastnost či stav. Žena mluví. Nebe se červená. Ráno je studené Rozvitý podmět je ten podmět, který je ten podmět, který je rozvíjen jiným větným členem. Podmět tedy není holý, protože na něm závisí jiný větný člen. Několikanásobný podmět holý a rozvitý - rozdíly. Rozdíl mezi podmětem holým a rozvitým se nejlépe pozná na příkladech. Ukázky najdi podmĚt a pŘÍsudek, urČi pÁdy podst. jmen pl 3; podtrhni podmĚt a pŘÍsudek, doplŇ i,y pl 4; podtrhni podmĚt a pŘÍsudek, doplŇ i,y pl 5; podmĚt a pŘÍsudek, sl.druhy a ml. kategorie pl 6; poznej druhy podmĚtŮ a doplŇ i/y/a do koncovek přísudků pl 7; zÁkladnÍ a urČovacÍ skladebnÍ dvojice pl

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podměte

 1. podmět několikanásobný. skládá se z několika větných členů (podstatných jmen, zájmen, číslovek, přídavných jmen) členy několikanásobného podměty jsou od sebe odděleny čárkami. POZOR!!! - před spojkami a, i, ani se většinou čárky nepíší Michal a Petr šli do kina. Eva, ale i Magda šly do kina
 2. mužského životného - píšeme koncovku y Ovce a jehňata se pásly na louce. Stoly a židle stály na místě. 3. Stojí-li ve větě přísudek před několikanásobným podmětem, může se koncovka příčestí činného shodovat s rodem nejbližšího jména. (Po dvoře běhali - běhaly slepice a kohouti.
 3. → přísudek zobal_, podmět SLEPICE → rod ženský → y ⌂ současně při určování i/y v přísudku musíme najít základní skladební dvojici. Pravopis 7. a 8. ročník. Kapři plaval_ v rybníku. Stromy se ohýbal_ v silném větru. Všechno nářadí uklidil_ do kůlny

Podmět a přísudek - Procvičování online - Umíme česk

Play this game to review Other. Urči slovní druh, kterým je vyjádřen podmět. NIC NENÍ NÁHODA. Preview this quiz on Quizizz. Urči slovní druh, kterým je vyjádřen podmět.NIC NENÍ NÁHODA. Shrnutí 2: VJ a souvětí, podmět a přísudek, shoda. DRAFT. 4th - 6th grade. 0 times. Other. 0% average accuracy. 2 days ago Najdi vždy podmět a přísudek, potom klikni na klávesu (šipka, mezerník nebo enter) a zobrazí se ti řešení! Musíš mít ale SPUŠTĚNOU PREZENTACI, JINAK UVIDÍŠ ŘEŠENÍ HNED. Pokud ještě nemáš spuštěnou prezentaci, klikni na klávesu f5 (řádek tlačítek úplně nahoře Podmět rodu středního. Je-li podmět v . Vyber a vyznač správný přísudek, zdůvodni. První sluneční paprsky (pronikly, propadli, vlezli) do pokoje. Na jaře se noci (prodlužovali, krátily, zkracovali). Zvířata se (zachránila, zabezpečily, rozutíkaly) před ohněm Podmět a přísudek, větné vzorce souvětí. 150,00 Kč do košíku V tomto balíčku najdete pro své dítě učivo zabývající se určováním slovních druhů a základních větných členů Podmět a přísudek Author: Petra Cemerková Golová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: PC Created Date: 9/13/2010 5:41:00 AM Other titles: Podmět a přísudek

Podmět a přísudek prakticky. Opakujte s námi k přijímačkám a k maturitě. EDUCAnet Praha. 1 апреля в 07:55 ·. Podmět a přísudek prakticky. Zopakujte větný rozbor k přijímačkám a i k maturitě Podmět je větný člen, který není závislý na žádném jiném členu na podmět se ptáme otázkou v 1. pádu kdo? co? a přísudkem. na přísudek se ptáme . co podmět dělá? př. Jana dnes nepřijde. KDO NEPŘIJDE? Jana = podmět. CO UDĚLÁ JANA? nepřijde = přísudek. přísudek . se shoduje s . podmětem. v osobě, čísle i rodu: kočk. y. předl. y, kluc. i . přišl. Podmět, přísudek, předmět, věta dává smysl, tudíž pro základ věty nestačí pouze základní skladební dvojice. Nicméně obvykle se jako obligatorní větné členy udávají předměty, jsou daleko jasnější než přísl. určení ve Vašem cvičení Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice, vše s příklady. Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí.

HOLÝ PODMĚT, HOLÝ PŘÍSUDEK . Jméno: 1. Urči holý podmět a holý přísudek. Označení slova: klikni na vybrané slovo. Ze zobrazeného seznamu vyber, co se má provést. Chlapci se vrátili ze školního výletu Vyhledej ve větách holý podmět a přísudek a zapiš jako holou větu: Včera k nám přišl__ na návštěvu kamarádi. Rodiče vzal__ děti na hory. Dívky si hrál__ s bílou kočičkou. Sousedé měl__ k večeři špagety se sýrem. Kluci hrál__ na hřišti fotbal. Děvčata zatím vesele skákal__ přes švihadlo

Přísudek (predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu činnost , stav nebo vlastnost (i samostatně). Nejčastěji přísudek bývá sloveso, a to i pomocné (sponové) sloveso. Kde je přísudek, tam je věta (kolik přísudků, tolik vět). .Vyberte správnou odpověď ze seznamu Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně pokrývají - přísudek slovesný, vrstvy - podmět. Určete základní skladební dvojici, doplňte i/í, y/ý a určete druh přísudku: Rozcuchaní panáci stál- na poli. Rozcuchaní panáci stáli na poli. ZSD: panáci stáli - slovesn

Podmět . 1. Najdi podmět a urči, jakým slovním druhem je: Ti dva se zastavili na vrcholku kopce. Není jednoduché postavit podle toho plánku model letadla. To všechno se stalo už velmi dávno. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. A právě to Honzu zarazilo. Jakub mi o všem před chvilkou vyprávěl. Naštěstí se mi nic nestalo Vysekalová a kol.(ektiv) jednoznačně odpovídají Havránkovu-Jedličkovu vymezení ze str. 363-364 citované publikace: Je-li několikanásobný podmět složen /pouze/ ze jmen čísla jednotného a stojí-li přísudek za podmětem, bývá přísudek v čísle množném 41/12 - cvičení doplň, opiš a vyznač v něm podmět a přísudek! Práce na 2.11. - 10.11. 2020 !!! V tomto týdnu budeme převážně opakovat slovesa a jejich způsob. Otevři si volný lis a vypracuj ho: Slovesný způsob.docx Tvoří-li členy několikanásobného podmětu pouze jména rodu středního v jednotném čísle, má přísudek koncovku -y:Německo a Polsko se dohodly. Jestliže podmět následuje až za přísudkem, lze se řídit uvedenými pravidly nebo lze zvolit tvar přísudku podle prvního členu: Na tom se shodli vláda a prezident i Na tom se.

Hrátky Shoda přísudku s podmětem

Shoda podmětu s přísudkem: Pravidla psaní i/y v koncovkách

Pravopis (i/y) Pravidla a vyjímky: Podmět + přísudek: Příčestí minulé (několikanásobný podmět: rod mužský živ. má přednost před všemi ostatními rody) bez * - u některých podstatných jmen neživ. může být i koncovka - a (pomocný vzor les) Podmět oči, uši má shodu podle rodu ženského - oči viděly, uši. (první věta: podmět - domácí a zahraniční hosté, přísudek - přijali druhá věta: podmět ekonomka a zahraniční hosté, přísudek by musely?.proč y ?)Při veřejném průzkumu sehrály významnou roli maminky na mateřské dovolené, aktivní sportovci a dobrovolní hasiči uvedené akce, pro dostavbu hřiště hlasovali. Když se přísudek v minulém čase (např. běhali) shoduje s podmětem v množném čísle (např. chlapci), píšeme v koncovkách přísudku y / i / a - záleží na tom, zda je podmět rodu mužského životného, mužského neživotného, ženského nebo středního (přehledně je to naznačeno v tabulce)

Podmět a přísudek - Čeština — testy.nanic.cz Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a. podmět. podmět. podmět. přísudek. Nad přísudek přetáhni černou bublinku, nad podmět přetáhni červenou bublinku. Neukládej! Shoda přísudku s podmětem. Kdysi se v naší zemi rozkládal y nekonečné pralesy. Psi se zatoulal i až do lesa. V. bouřce padal y i velké duby Přísudek Podmět Potěšila mě jeho vzpomínka na mě. vedlejší věta podmětná vyjadřuje/nahrazuje podmět věty hlavní, řídící Ptáme se na ni KDO, CO? a větou hlavní (řídící) Věta hlavní v tomto případě nemá podmět Nejčastěji je uvozena výrazy kdo, co, že, aby, kdyby, kdy, kam, jak Vedlejší věta podmětná.

Shoda přísudku s podmětem Gramatika češtiny O češtině

Ročník/y/ 4. Anotace. Prezentace seznamuje žáky s gramatikou shody podmětu s přísudkem. Přísudek . Vyjadřuje, co podmět dělá. y . Napíšeme tvrdé y, protože podmět je rodu ženského. Hříbata . řechtal. a. - . Napíšu -a , protože podmět je rodu středního.. Opět si vyhledej podmět a přísudek a podle výše uvedeného pravidla doplň správně - i, - y, -a. Lyžaři a lyžařky sjížděli několik sjezdovek. Pes a kočky se na dvoře nesnesli. Kabáty a čepice visely na věšáku. Učitel a žákyně uklízeli ve školní dílně. Jana a Slávek oznámili své rozhodnutí rodičům Konkrétně to, zda přísudek stojí ZA podmětem (častější případ), nebo PŘED podmětem (méně často). Pokud je podmět několikanásobný - tj. obsahuje více prvků - a přísudek následuje až po něm, nemáme jinou možnost než použít i u přísudku množné číslo: Pacient a jeho manželka vstoupili do ordinace

Dumy.cz - sdílejme společně. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci Podmět spolu s přísudkem tvoří (pro školskou praxi) tzv. základní skladební dvojici. Syntakticky je podmět přísudku nadřazen a vyjadřuje z jeho strany jednosměrnou shodu (zakončení slovesa je takové, jaké vyjadřuje podmět: Ty voláš, já volám, my voláme, děti přišly, rodiče přišli...).Na podmět se ptáme otázkou 1.. PODMĚT A PŘÍSUDEK 2. část * V 1. části jsme si zopakovali, jak se ptáme na podmět a na přísudek, jak mezi nimi funguje významový vztah (shoda), a pak jsme se zaměřili na podmět. Uvědomili jsme si, jaké druhy podmětu rozlišujeme a jakými slovními druhy může být vyjádřen. Nakonec jsme si vyzkoušeli jednoduché větné. Doplň i/í, y/ý, podtrhni podmět a přísudek: Po chvíli vstoupil__ na jeviště skupiny účinkujících. Horolezci se spustil__ po lanech dolů. Jeho sny se rozplynul__. Vesnice na křižovatkách obchodních cest se rychle rozrůstal__. Potoky se vinyl__ mezi loukami a vléval__ se do řeky. Star

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ 30 hexagonů, 180 kartiček k přiřazování a procvičování pravopisu po obojetných souhláskách B,L,M,P,S,V,Z - 4 x hexagon doplňování y,ý,i,í, F- 2x hexagon -y, 1. Podtrhni podmět a přísudek, doplň i, y, í, ý, a. Dětem zářil_ oči radostí. Evě slzel_ oči. Dnes mě bolel_ uši. Čeho oči neviděl_, toho srdce neželí. Na ledu mi uklouzl_ nohy. Jitce se strachem třásl_ ruce. Včera maminku bolel_ zuby. Pavlovy ruce byl_ velmi šikovné. Pepíkovi na kole rychle kmital_ nohy. 2. Dopiš. Pracovní list - PODMĚT A PŘÍSUDEK - řešení. 1. Urči typy vět podle základních větných členů. Je mlhavo. jednočlenná Pozor! větný ekvivalent Hoří! jednočlenná Hřmí. jednočlenná Děti běhaly po parku. dvojčlenná Buďte tiše. dvojčlenná. Byla slyšet hudba. dvojčlenná Bolí mě v zádech. jednočlenn

Podmět a přísudek - Čeština — testi

Podmět a přísudek test pdf Vybrat vše Pravidla pravopisu online Časté chyby Pravopisná cvičení Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě - diktáty Psaní čárek - diktáty Psaní i/y v koncovkách - diktáty Psaní s/z/vz - diktáty Psaní velkých písmen - diktáty Shoda přísudku s podmětem - diktáty Souhrnné pravopisné diktáty. NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT: Je-li součástí podmětu alespoň 1 podstatné jméno rodu mužského životného, shoda se řídí jím a v přísudku proto píšeme -i. Slepice i kohout běhali po dvoře. Honzík, Pavla a Zuzka pěkně pozdravili.; Taxikář i turistka se dobře bavili.; Není-li součástí podmětu podst. jm. r. Mž, v přísudku píšeme -y

Vyjmenovaná slova B, F, L, M, P, S, V, Z - kolíčkové kartyČeský jazyk - Stavba věty - MiniLÜK MutabeneDélka samohlásky u - ů - ú - kolíčkové kartyMgrTvrdé a měkké souhlásky - RYBIČKYPPT - Shoda přísudku s podmětem IA g r i s - ukázky školních učebních pomůcek

Podmět, přísudek, předmět 1. V následujících větách podtrhni podmět a přísudek (pokud je podmět nevyjádřený, dopiš ho): Nešťastně se zamilovala do Tomáše. Mají přesilu. Trochu ses opozdil. Děti se nechápavě dívají na učitele. Míč bum na podlahu. Portréty bývalých ředitelů visely na zdi Určitě si teda vzpomínáte, jak jsme vyznačovali ve větě podmět - rovnou čarou, a přísudek jsme označovali vlnovkou. A tato slova jsme spojili nahoře dvojitou čarou, vy jste tomu říkali cíl :-) :-) Přečti si na str. 123 žluté tabulky, tu první jsem ti UŽ vysvětlila, ve druhé je vysvětleno Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru. Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním. Podmět vyjádřený a nevyjádřen 26. základní škola Plzeň Skupova 22 301 00 Plzeň 378 028 631 606 027 587 skola@zs26.plzen-edu.c 3. Doplň i/y/a - shoda podmětu s přísudkem. Připomeň si, pokud je podmět: Rod střední - to pouzdro spadlo, ta pouzdra spadla - píšu A. Rod ženský - ta dívka se smála, ty dívky se smály - píšu Y. Rod mužský životný - ten muž hrál, ti muži hráli - píšu

 • Slohová práce výlet do prahy.
 • Rallye wrc 2018 wiki.
 • Iphone infraport.
 • Chlupatá deka pro miminko.
 • Kari rizoto s krevetami.
 • Křeslo ušák patchwork.
 • Půjčovna kostýmů marvel.
 • Johannes kepler zusammenfassung.
 • Jak vyplnit formulář ve wordu.
 • Ebelin teezer.
 • Bella a sebastian 2 celý film online.
 • Audi s3 2015 sedan.
 • Zamrizovani balkonu.
 • Malé vysílačky.
 • Kern skupina.
 • Radio wave online play.
 • Ocean48/vanoce.
 • Tinder vinted.
 • Star wars den 2019.
 • Špinění v těhotenství po námaze.
 • Dolphin tale 2.
 • Jak se měří šířka v podpaží.
 • Nova kia 2019.
 • Ave hotels.
 • Ar na hektar.
 • Aqualand moravia sleva eshop.
 • Skrkavka u kocky.
 • Želva stepní wikipedie.
 • Nabíjení klobás.
 • Tv zásuvka koncová.
 • Ginkgo biloba strom koupit.
 • Jmeniny červen.
 • Systém práva.
 • Zlaté slevy.
 • Jabba hutt name.
 • Manson family sharon.
 • Flirtovací hlášky.
 • Charwhite.
 • Realitní kancelář pubec plzeň.
 • Marie terezie rodokmen.
 • Tabák chesterfield.