Home

Přísloví pracovní list

Přísloví – Dětské stránky

PRÁCE S TEXTEM - PŘÍSLOVÍ . Jméno: 1. Někdo ti něco říká. Zareaguj vhodným příslovím. 1) Už dlouho se mi nedaří, asi se to nezlepší. 2) Vím, že to nedělám dobře, ale nechce se mi to měnit. 3) Byl jsem tak dlouho nemocný a uzdravuji se velmi pomalu.. Materiál obsahuje tři strany nejznámějších českých přísloví, která jsou rozdělena na dvě části ve dvou sloupcích. Vytvoří tak samostatné karty, které je vhodné například zalaminovat a následně rozstříhat. Děti poté skládají přísloví k sobě, hledají vhodné dvojice. Následuje pracovní list, vhodný pro děti 3-5 třídy Přísloví - pracovní list. 3. ročník 4. ročník Český jazyk Český jazyk. Přísloví - pracovní list. 24. 11. 2019. Ilona Švarcová. Pracovní list zaměřený na práci s příslovími. Navigace pro příspěvek. Hodiny, doplňování času. Rodinný rozpočet - slovní úlohy. Hledat . Hledat. Sledujte nás na facebooku PŘÍSLOVÍ - pracovní list Pozorně si přečti text. Vyřeš úkoly. Všechny přísloví vysvětli. 1) Poznej, co je a co není přísloví ( J=je přísloví, N= není) Je - Není a) Co sis uvařil, to si sněz. b) Cos měl udělat včera, to už nedohoníš

Stáhnout Version Stáhnout 155 Velikost souboru 68.51 KB File Count 1 Datum vytvoření 24. 11. 2019 Poslední úprava 24. 11. 2019 Přísloví - pracovní list (PDF Pracovní list - přísloví 25.5. - 29.5. Rozhodni, která přísloví se hodí k textům. Vepiš je do tabulky pod texty: Kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Pýcha předchází pád. Kam vítr, tam plášť. Nechval dne před večerem. Jablko nepadá daleko od stromu. Komu není rady, tomu není pomoci 8.A Kde nic není, ani smrt nebere. > Když je někdo hloupý, nic mu nepomůže. Toto přísloví lze využít také ve významu, že když někdo nic nevlastní, nikdo mu to nemůže vzít. Pracovní list č.2

Test - PRÁCE S TEXTEM - PŘÍSLOVÍ - pracovní list y_32

U každého přísloví by mělo být uvedeno jeho znění, vysvětlení a krátká příhoda, která přísloví vystihuje. Je dobré, aby měl v zásobě některá přísloví i sám učitel (viz Pracovní list č. 1), aby mohl případně další doplnit. Znáte česká přísloví? Žáci skládají puzzle (viz Pracovní list č Vysvětlete význam následujících přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. - Kdo chce druhému uškodit, sám bude potrestán. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. - Ten, kdo jedná nezákonně, bude nakonec odhalen. Bez práce nejsou koláče. - Odměnu dostane člověk jen za vykonanou práci Poskládej přísloví nebo rčení do správného tvaru a přiřaď je k básničkám. neprorazíš Hlavou zeď. pád předchází Pýcha. od Jablko stromu nepadá daleko. doma Všude nejlíp dobře. jednou Dvakrát měř a řež. padá sám kopá do Kdo jámu jinému ní.. Pracovní list _____ 1. Vysvětli význam těchto přísloví: a) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní pad á.. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 6: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 7: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 8: NÁSOBEN

Pracovní list, v němž si žáci upevňují své znalosti o příslovích. Nejprve dopisují chybějící části, poté opravují jejich špatně napsané znění, luští známé lidové moudro v rébusu a také vymýšlejí vhodná přísloví k výchozímu textu, případně k popisované situaci Tip pro náročnější zpracování: pracovní list rozstříháme a karty zamícháme, žák může manipulovat volně s kartami a skládat přísloví. Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Jaké přísloví se skrývá za obrázky.doc. FRANEK, Milan Prostřednictvím několika aktivit se žáci seznámí s řadou běžně užívaných přísloví a porozumí jejich významu PRACOVNÍ LIST . Jaké dědictví zanechali staří Římané ? Najdi příklady v úvodním textu.----- ----- ----- Jak rozumíš přísloví Všechny cesty vedou do Říma ? Hledej vysvětlení v úvodním textu. Doplň ve větách neúplná slova. Z ovládnutých cizích území vznikly pro - - - - - - Ahoj osmáci - v prezentaci opakuj, co už známe a podle pokynů vypracuj pracovní list č.5. 23.10. Ahoj osmáci, po dnešní schůzce - dané úkoly - vypracujeme list č. 9 A - pošlete ke kontrole, v pracovním sešitě č. 3 úkoly na procvičování str.33/8 a str.10/47. Během víkendu, prosím, zkontrolujte, zda máte vše.

přísloví - pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Proverbium [přísloví] Přísloví není rčení. Přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti na rozdíl od rčení, které je produktem lidové fantazie Pracovní list č. 32 - Klávesové zkratky ÚKOL 1.: Z přísloví odstraň tučně vyznačené slovo, které tam nepatří (využij klávesu Delete nebo BackSpace). ÚKOL 2.: Z nápovědy pak vyber vhodné slovo, pomocí klávesových zkratek Ctrl + X a Ctrl + V vlož do věty a podtrhni. Není všechno drahokam, co se třpytí Téma Rčení, pořekadla, přísloví Očekávané výstupy Schopnost porozumět příslovím a pořekadlům a jejich aplikace na život Klíčová slova Rčení, přísloví, pořekadlo, pranostika Druh učebního materiálu Výklad a pracovní list Ročník Tercie Cílová skupina nižší stupeň osmiletého gymnázia Ověřeno 21. 11 přísloví? VIII. ročník 4. Pracovní list 27. 4. 2020 - 30. 4. 2020 a) Opakování: učebnice str. 27 (Meine Familie) učebnice str. 116 )LEKCE 3 (slovní zásoba) b) Mluvnice: Mluvnice: a) Němčina má na rozdíl od češtiny, jak jsme se už učili pouze čtyři pády. Při tomto skloňování (říkáme mu - silné), se nemění. Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit vlastní myšlenky do současného světa. Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo mít uvedení do děje, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravován

Pracovní list 3 České přísloví 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. na _ýstav - mezi základní žánry patří: hádanky, rozpočitadla, říkadla, písně, přísloví, pořekadla, pranostiky OPAKOVÁNÍ Zapište co nejvíce věcí, které jste si z učitelova výkladu zapamatovali. Společné čtení. PRÁCE VE SKUPINÁCH, ZÁPIS DO SEŠITU HÁDANKY Společné čtení hádanek - pracovní list č. 1

přísloví, pranostiky,přirovnání. DUM ČJ 13 Pracovní list určený k zopakování učiva o pranostikách, příslovích a přirovnáních přísloví - pracovní list pro žáky.pdf. seznam učebnic ZA d. Seznam učebnic Lyceum 1. IT 30 Hromadná korespondence - pracovní list.pdf (484. pdf - original 532kB. Firma nás potřebuje oba. Katalog - İmozzaMobilya. Vážená paní - Advokát Vencl. Nokia 3720 classic Kullanım Kılavuzu

Česká přísloví - Digitální učební materiály RV

Německé přísloví: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. (Kdo ve skleněném domě sedí, nemá házet kamením.)Máme nějaké podobné přísloví? VII. ročník 4. Pracovní list 27. 4. - 30. 4. 2020 a) Opakování: učebnice str. 82 - 83 učebnice str. 20/cv. 19. (slovní zásoba str. 25)Přepiš Lenin profil do sešitu Název Česká přísloví Štítky ČCJ,papír,počítač,slovní zásoba,spojování, hledání Slyšeli jste i jiná přísloví? Pracovní list č.22. CESKÝ NÁRODNÍ KORPUS . Created Date: 20181022141651Z. PRACOVNÍ LIST 2 Albatros Pasparta Pro Lukáše je mimo jiné těžké naučit se porozumět příslovím a přirovnáním. Znáš nějaká přísloví? Jak bys je vysvětlil/a? Vyber si jedno, to zapiš a vysvětli. Hladový jako Rychlý jako Tichý jak

Bubliny plné slov – Dětské stránkykřížovky pro děti k vytištění - Hledat Googlem | křížovky

Pracovní list k procvičování a opakování Domácí úkol pro zvídavé - pranostiky, přísloví.... Materiál ke stažení, k vypracování: Celý článek > Souhrnné opakování učiva 6. ročníku. K procvičování úkoly a otázky ze základního učiva 6. ročníku Pracovní list - Shoda cv. 2, 3. Čtvrtek. Pracovní sešit - 2. pololetí. Kapitola VII. Skladba, část 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený str. 45cv. 3 a,b, c - Vyber si jedno přísloví a vysvětli. (Upozorňuji, že se vyjadřuješ ve větách). Zapiš do sešitu Čj. Páte

Vyberte si: jedno přísloví nebo rčení vyjádřete obrázkem. ve dvojici nebo skupince předveďte jedno přísloví jako scénku. Přísloví (pracovní list) - řešení. Úkol č. 1. Doplň známá přísloví a rčení: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. z. vztažné. Pes, který štěká, nekouše. z. vztažn Přísloví Přísloví jsou krátké průpovědi s mravním ponaučením. Mají smysl samy o sobě, nepotřebují kontext. Obsah přísloví platí za všech okolností. ( ez práce nejsou koláče. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Lež má krátké nohy, daleko neujde. o je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi Pracovní listy pro IV. třídu na 23. - 27. 3. 2020 « zpět. 22. 3. 2020. Český jazyk - pro zpestření přinášíme žákům oblíbené jazykolamy a zapeklitá přísloví. Učení není jen o zábavě, proto procvičíme i doplňování i/y, í/ý a půjdeme po stopě podstatným jménům rodu ženského..

5. přísloví - zhuštěný poučný příběh čerpající z lidových zkušeností - Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Kdo šetří, má za tři. 6. pranostika - zobecněná lidová zkušenost vázaná na počasí a úrodu. Otázky a úkoly: O které nářečí se jedná v následující ukázce Naše rčení, pořekadla a přísloví procházejí stejně jako celá slovní zásoba neustálým vývojem. Některá z nich se v běžné komunikaci přestávají používat, jiná naopak vznikají. Mnohé z frazémů, které uvádějí frazeologické slovníky, nenajdeme ani v krásné literatuře. Pracovní listy projektu MediaSet jsou. Pracovní listy slouží k tréninku paměti, pozornosti, zrakově-prostorové orientace, vnímání, myšlení a jazykových a řeþových schopností. Cviný sešit představuje Přísloví Nekupuj zajíce v pytli. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.. Výstupní list zaměstnance - vzor, tiskopis, formulář ke stažení zdarma: Vyúčtování pracovní cesty - vzor, tiskopis, formulář ke stažení zdarma: Vyúčtování zahraniční cesty - tiskopis, formulář, vzor ke stažení: Vzory motivačních dopisů ke stažení zdarma: Žádanka o přepravu osob, nákladu - vzor, tiskopis.

Přísloví - pracovní list - Úkolníče

 1. Pracovní list. Doplňování a určování větných členů v českých příslovích a pořekadlech. Do českých přísloví a pořekadel doplňte z nabídky chybějící slova a určete, o jaký větný člen se jedná: Vzor: Tichá . voda. břehy mele. a) voda b) řek
 2. Základní větné členy - pracovní list vhodný pro 7. ročník, procvičování učiva o základních větných členech - druhy podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem i několikanásobným, převod přísudku jmenného se sponou na slovesný a naopak, včetně řešení. 12
 3. Portál www.rvp.cz byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Nauka o významu slov - pracovní list 1. Vyber a označ správné tvrzení: a) Význam věcný i mluvnický mají slova patřící k ohebným slovním druhům. b) Pouze věcný význam mají příslovce. c) Slovy mnohoznačnými jsou nejčastěji vlastní jména. d) List je slovo jednoznačné. e) Pampeliška je jednoslovný odborný název. f) S odbornými názvy se setkáváme. 5. Zlost je špatný rádce, říká se. Jaké přísloví tedy nejvíce odpovídá chování Libuše? Oko za oko, zub za zub. Dvakrát měř, jednou řež. Bez práce nejsou koláče. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Bezesná noc plná rozjímání nad všemi pro a proti minula a nazítří Libuše svolala valný sněm Téma: Přísloví, rčen 88× Popis k materiálu skrýt popis. Pracovní list, v němž si žáci procvičí rčení. Související materiály. Pololetní opakování z ČJL (9. třída) Školní testy Pololetní opakování z ČJL (9. třída) Cvičné testy (na doma). SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Jedná se o přísloví. A/N d) Komu se nelení, tomu se zelen í. Jedná se o pořekadlo. PRACOVNÍ LIST . . . ..

Čtení s porozuměním. Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů - vypracovat pracovní list - Opakujeme párové souhlásky (z obou stran + vybarvit) - pracovní sešit str. 16/3,4 - do školního sešitu z českého jazyka přepsat a pospojovat z učebnice str.18/19 přísloví M - dokončit pracovní list 1 (2 sloupečky násobilky) - dokončit v pracovním sešitě str. 2 Pomůcky: sešit M-A, pracovní sešit MATEMATIKA pro 4. ročník 1. díl, pracovní list - slovní úlohy, rýsovací potřeby: pravítko, tužka č. 3 Postup: 1. ústně si zopakovat pravidlo pro násobení jednociferného a dvojciferného čísla (s nulou na místě jednotek) 3. slovní úlohy - pracovní list: PS str. 5 cv. 4, str. 6 cv.

Vyluštíte pár hádanek a možná se naučíte i nějaké nové přísloví. Tak směle do toho! Pracovní list: Vánoce Pracovní list: Pepovy Vánoce Pracovní list (řešení): Pepovy Vánoce Pracovní list: Vánoční matematika Pracovní list (řešení): Vánoční matematik Pojmenuj obrázek slovem. Potom přečti písmenka s obrázkem dohromady a dostaneš jiné slovo. To napiš do okénka vpravo. Pak stiskni KONTROLA Pracovní list pro žáky (č. 2) ÚKOL Č. 1: SPOJ SPRÁVNÝ ZAČÁTEK A KONEC PŘÍSLOVÍ O PENĚZÍCH: A) Bohatni z vlastního políčka, 1) a potkáš ho pětkrát za den. B) Nejlepší věci v životě 2) než přicházejí. C) Pozdní je šetrnost, 3) jsou zdarma. D) Peníze jsou jako sníh, 4) ne jim sloužit. E) Penězům je třeba vládnout, 5) na který se lije horká voda Rčení a přísloví: Numbers 21-100 - 10 cvičení: Próza: Weather - 10 cvičení: Poezie: T V programmes-10 cvičení: Určování rodu podst. jmen - 10 cvičení: Time - 10 cvičení: Rod mužský živ.-10 cvičení: Animals - 10 cvičení: Rod mužský neživ. - 10 cvičení: Present Simple - 10 cvičení: Rod ženský - 10 cvičení: Rod. 51_Pracovní list Sládek tit [PDF, 83 kB] 52_Pracovní list- tvoření slov 1 tit [PDF, 70 kB] 53_přídavná jména-prac. list [PDF, 78 kB] 54_Skládanky-autoři a jejich díla [PDF, 326 kB] 55_TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Z [PDF, 77 kB] 56_THOR HEYERDAHL- cestopis tit [PDF, 74 kB

Domů » Zboží » Od kreopus » Pracovní list bílý Opáčko - Matematika 3. třída ZŠ - ke stažení #301. kreopus. Opakování je matka moudrosti - latinské přísloví. Pokud mají děti zvládnout složitější matimatické počty ve vyšších ročnících, musejí mít především dobré základy.. Pracovní list peníze ČNB - pro mladší děti do 9 let. Stáhnout ve formátu. Slovník finančních pojmů Přísloví, písničky, doplňování.. Znáte nějakou historku nebo situaci, na kterou se hodí jedno z těchto přísloví? Vaši historku nebo situaci po jejím vyprávění napište. Můžete z nich udělat i komiks (Pracovní list z výukových materiálů Česká přísloví a idiomy pro vás) Dobrá zpráva 1: Další přísloví a idiom M pracovní list na procvičení sčítání a odečítání. Sčítání, odečítání.pdf. PS str. 24, 3 řádky, I, T, L _____ Pátek 15. 5. 2020. ČJ 137/5 vypsat jen slova, kde chybí písmeno (rohož = hrubé pletivo z rákosí, lýka a podobně; též = také) + pracovní list. z - s, ž - š.pdf. M pracovní list opakování. Obsahuje: 9 videí a 1 pracovní list Zobrazit námět do výuky. Zobrazit všechny náměty do výuky Nejpopulárnější videa. Střední škola 24:10. Konec světa. 2. stupeň ZŠ Střední škola 01:07. Pokus: Elektromotor. 2. stupeň ZŠ Střední škola.

Přísloví - pracovní list (PDF) - Úkolníče

(Pracovní list z výukových materiálů Česká přísloví a idiomy pro vás) Dobrá zpráva 1: Další česká přísloví najdete zde Česká přísloví a idiomy Dobrá zpráva 2: Další cvičení na stupňování - Česká nej Možno vytisknou každé přísloví na barevný papír, rozstřihat na pásky a děti tak vytvoří nové skupiny podle barev. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly Pracovní list umožňuje procvičení odčítání přirozených čísel do 100. Obsahuje hrací plán čísel 1 - 100 Pro bližší informace pište na info@skolaposkole.cz nebo volejte 606 77 88 00. Pokud jste na webu našli chybu, překlep, nepřesnost nebo nesmysl - prosím, napište mi na besedova.jana@gmail.com. Zpětná vazba je více než vítána • Pracovní list. Fyzika • Měření síly, elektrická síla. Matematika • testík • učivo, zápisky. Přírodopis • Opakování, Viry • PS 10/3 mi pošli na e-mail do 6.11. Nezapomeň také vyplnit kvíz v učebně. Výchova k občanství • Pozdrav a zadání práce • Prezentace • Pracovní list. Zeměpi názvy vlastností na věci (př.: sladkost - bonbon / vlastnost) děj na osoby, které ho vykonávají, nebo na výsledek děje (př.: hlídka - ti, kdo hlídají / činnost stavba - činnost / výsledek této činnosti) místa na věc, která se tam vyrábí (př.: kašmír - látka / místo) jména vynálezců, objevitelů na jejich vynálezy, objevy

DUMY.CZ Materiál Rčení, pořekadlo, přísloví, pranostik

 1. Kniha se zaměřuje na specifické rysy grafomotoriky u dětí předškolního věku a na začátku školní docházky a charakterizuje vhodné podmínky a prostředky k jejímu úspěšnému utváření. Nabízí metodické postupy k rozvíjení grafomotorických dovedností. Předkládané náměty činností jsou pro děti motivační, využívají hravosti a rytmu, jsou komplexně.
 2. PRACOVNÍ LIST 16 ZÁBAVNÁ ČEŠTINA - KVÍZ 1) Uspořádej správně písmena a dostaneš názvy povolání: CIZÍ DEN TŘI ESA ALÍ MIŘ TŘI KODO PROČ DAVAI 2) Hledej dívčí jména ukrytá ve větách: a) Král Jan a jeho družina zůstali na hradě
 3. Stránky pro všechny, kdo se zabývají výchovou a vzděláváním v církvi - katechety, kazatele, učitele nedělky a náboženství, vedoucí mládeže či ostatních sborových skupinek

Přísloví - Dětské stránk

Následující cvičení na příslovce pomůže vyzkoušet jak dokážete najít příslovce ve větě. Dále vyzkouší jak dokážete určovat druh příslovce a na závěr neopomene ani na stupňování příslovcí Pracovní listy. BABYLONSKÁ VĚŽ logika. BABYLONSKÁ VĚŽ matematika. BABYLONSKÁ VĚŽ grafomotorika. HLEDAČKA STVOŘENÍ SVĚTA - hra do přírody. DESKOVÁ HRA STVOŘENÍ SVĚTA. Stvoření světa pracovní list. Tři mudrci. Jonáš - obrázky k příběhu. Abraham - Poutník. 0/2 Preambule Den svatého Patrika se slaví nejen v Irsku, ale také ve Velké Británii, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní Americe.V posledních letech se však tyto slavnosti dostávají i do mnohých dalších evroých zemích. Pokud Den svatého Patrika připadá na víkend, pak se svátek např. v Irsku a Severním Irsku přesouvá na nejbližší pondělí (Klikni pro výslovnost If 17. Přímá řeč. Přímá řeč je textovým prostředkem k zachycení výpovědi či promluvy jednoho nebo více mluvčích.. Přímá řeč bývá uvozena uvozovací větou, která má informativní funkci.Přibližuje situaci, v níž byla promluva pronesena, seznamuje nás s autorem výpovědi, jeho postoji apod.. Při psaní textu rozlišujeme čtyři základní druhy přímé řeči

Protiklady | čj - nauka o slově | Pinterest | Jazyk, Škola

Video: Přísloví a lidové moudrost

neDĚLe: Petra vyvádí Anděl z vězeníslovesa pracovní list - Hledat Googlem | čj - druháci
 • Výstaviště holešovice lego.
 • Ghs systém.
 • John locke referát.
 • Centernet.
 • Generace programovacích jazyků.
 • Upc internet akce.
 • Detska kola praha.
 • Tejpování zlomeného malíčku na noze.
 • Hotel hilton wikipedia.
 • Jak fungují runy.
 • Myprotein uk.
 • Výpočet stoupání pružiny.
 • Channing tatum and jessie j.
 • Poštovní věstník.
 • Jared kushner.
 • Tristan de cunha.
 • Retro vypínače bazar.
 • Detralex cena 180 tabletek.
 • Obrazovka vzhůru nohama.
 • Bt mjölby jobb.
 • Speedbar.
 • Přírodní mast na hemeroidy.
 • Nejkrásnější pláže elba.
 • Vesmírné fotky.
 • Berkana.
 • Kino metropol olomouc.
 • Jaydess 2018.
 • Poslední vládce větru 2 online.
 • Regedit asociace souborů.
 • Gold coast longboard.
 • Tumor karcinom.
 • Jaimie alexander and sullivan stapleton.
 • Papírové vystřihovánky.
 • Disociální poruchy chování.
 • Niantic.
 • Jaeden lieberher wes lieberher.
 • Alice in wonderland pdf.
 • Blahoslavenství pro děti.
 • Modely dakar.
 • Hazard eden.
 • Fitbit windows app download.