Home

Mladší doba kamenná wikipedie

Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období (viz níže) Kultura doby kamenné a počátky zemedělství. Doba kamenná se dělí na čtyři části: · Paleolit neboli starší doba kamenná (3,5mil. - 8 000 př.n.l.) - je to nejdelší část lidských dějin, kdy potrava byla opatřována lovem zvířat a pátků, rybolovem a sběrem rostlin Mladší doba kamenná - neolit (5 až 3 tisíce let p.n.l.) V hlubokých lesích střední Evropy se rodí . zemědělství, které nazýváme . stěhovavé. Lidé napřed musí zemi zbavit porostu - pomocí ohně. Toto nazýváme . žďáření. Poté musí půdu motykami zrýt, zasít a plodiny chránit před zvěří. Úroda bývala slabá

Neolit - Wikipedie

Kultura doby kamenné a počátky zemedělstv

Pravěk - mladší doba kamenná a neolitické osady. Archeologický skanzen Březno. Soubor pravěkých a raně středověkých obydlí budovaných na půdorysech odkrytých archeologickým průzkumem. Vlevo je zachycena odborná rekonstrukce tzv. dlouhého domu z mladší doby kamenné. Ve skanzenu dále nalezneme germánské obydlí z doby. Doba kamenná. Doklady starého paleolitu máme z Moravy (např. Přezletice), kdy se jedná o nálezy valounové kamenné indudstrie. Naše znalosti se prohlubují se středním paleolitem, kdy známe více lokalit a nálezů štípané industrie (nálezy např. z Vedrovic, Předmostí u Přerova, jeskyně Šipka a Kůlna) Mladší doba kamenná (neolit) Co je to neolit Jedním z klíčových problémů současné evroé archeologie je řešení procesu hospodářských a společenských změn, které nastaly po skončení doby ledové (postglaciálu), a jsou spojeny s nástupem společností, které zásadně změnily způsob obživy i života ATCZ142 - Klimatická Zeleň Mezinárodní projekt pro obnovu zeleně. Z iniciativy MILION STROMŮ PRO KRAJINU, společně výsadbou zeleně k naší lepší budoucnosti

Střední doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní doba kamenná Střední doba kamenná - mezolit Cca 8000 př.n.l - 5 500 př.n.l. Oteplování + zalesnění (bříza, borovice) Soupeření rodů o revíry k lovu - Lodě - monoxylony Rybolov - rybářské vrše Víra v nadpřirozené bytosti - déšť, světlo, tma. = šamani. Pravěk - mladší doba kamenná a neolitické osady. Archeologický skanzen Březno. Soubor pravěkých a raně středověkých obydlí budovaných na půdorysech odkrytých archeologickým průzkumem. Vlevo je zachycena odborná rekonstrukce tzv. dlouhého domu z mladší doby kamenné Historie nábytku, mladší doba kamenná až po 20. století. Web Dobový nábytek.cz pojednává o vývoji nábytku v jednotlivých etapách světové historie. Vývoj dějin nábytku se stal dlouhodobým procesem a datuje se zhruba již od čtyř miliónů let před naším letopočtem

 1. VY_32_INOVACE_3.2.3.POZDNÍ DOBA KAMENNÁ.notebook 10 November 19, 2014 Doba bronzová DOBA BRONZOVÁ (2200 ­ 750 př.n.l.) Rozvíjela se dělba práce a novinkou bylo slévání kovů ­ mědi a cínu v poměru 10:1, vznikla odolnější slitina ­ BRONZ, používala se k výrobě zbraní, nástrojů i šperků
 2. Jednotlivé doby dělíme na starší a mladší období. Z hlediska časového zahrnuje doba bronzová a doba železná období od 4 tisíciletí před naším letopočtem až do přelomu našeho letopočtu (0). Starší a mladší době kamenné je věnována samostatná stránka :: Pravěk - doba kamenná
 3. DĚJINY UMĚNÍ - chronologicky. DĚJINY UMĚNÍ - tematicky. TECHNOLOGI
 4. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Transcript Mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Vlastivěda - dějepisná část (4. a 5. ročník) Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_04_02 Mladší doba kamenná Mgr. Iveta Hosová Anotace: učební materiál obsahuje přehled informací o mladší době. Rozdělení: PALEOLIT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ 1. starší paleolit: 3-2 miliony let př.n.l. zhruba do 250 000 let př.n.l. Chellénská kultura 2. střední paleolit: 250 000-40 000 let př.n.l kultura Moustérienu 3. mladší paleolit: 40 000-10 000 (8 000) let př.n.l..Magdalénienská kultura: 15-10 000 let př.n.l. pravěké MEZOLIT - STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l.) je jedno z období pravěku, při kterém lidé široce využívali kámen na výrobu nástrojů. Na výrobu nástrojů se používalo mnoho druhů kamene. Například vytvarovaný pazourek a buližní mladší doba kamenná. Na této stránce jsou výsledky na dotaz mladší doba kamenná v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Mladší a pozdní doba kamenná - neolit a eneolit (chalkolit) Článek z Wikipedie o Rokoku Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde. 26.07.2008 Změna adresy, registrace ve vyhledávačích Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích Mladší doba kamenná. Též neolit.Období od 5500 do 4300 let př.n.l. Pro neolit jsou typické počátky zemědělství - pěstování plodin a chov zvířectva. V oblasti tzv. úrodného půlměsíce (Turecko, Írák a okolí) se tohle naučili už 8000 let př.n.l., v Evropě až o 3000 let později.Zemědělství se stalo hlavním zdrojem obživy Po mladší době kamenné následovala pozdní doba kamenná. Toto období bývá někdy nazýváno jako eneolit a dále jako doba, kdy byla zvládnuta metalurgie prvního kovu, a to mědi. To v plné míře platí pro Blízký východ a Středomoří, kde se metalurgie mědi rozvinula natolik, že se využívání tohoto kovu stalo významným Neolit (mladší doba kamenná) V mladší době kamenné dochází ke změně ve způsobu získávání obživy, k tzv. neolitické revoluci. Kořistnický způsob života lovu a sběru nahrazuje produktivní hospodářství v podobě chovu dobytka, obdělávání půdy a pěstování plodin. Rovněž dochází ke zdokonalování nástrojů s. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ. Před 3 000 000. let př.n.l. Doba lovců a sběračů. Lidé žili v tlupác

Mladší doba kamenná. asi 10 000 let př. n. l. dochází k celkovému oteplení země → podnebí . je podobné dnešnímu → začínají záměrně pěstovat obilí → při obdělávání půdy kácejí a vypalují pralesy . p. oužívají nástroje . ze dřeva a . kamene. vyrábí první nádoby z hlíny. hlavním zdrojem obživy. k (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až na Sibiř Pojem doba kamenná zavedli archeologové pro odlišení období, které kamenné nástroje přežily do současnosti mnohem lépe, než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů, které se začaly používat až později. Další dílčí dělení na starší, střední, mladší a pozdní je také pouze orientační.

Paleolit (starší doba kamenná) období vývoje homo - závisel na střídání dob ledových a meziledových Neolit (mladší doba kamenná) neolitická revoluce (=počátek výrobního hospodářství - zavlažování, chov dobytka aj.) základní jednotkou společnosti byl ROD; Zdroj: www.wikipedia.org . Zpět Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období neolit - mladší doba kamenná. -POZDNÍ DOBA KAMENNÁ (ENEOLIT)-ochočení koně (zapřažen za oradlem)-kolem domů stavěli ploty = PALISÁDY-měď přeměnili tavením na kov-začínají si dělit práci = dělba práce-zemědělci a řemeslníc Je skutečností, že k vývoji lidstva od paleolitu (starší doba kamenná) přes mesolit (střední doba kamenná) k neolitu (mladší doba kamenná) a vzniku velké sumerské civilizace docházelo v intervalu zhruba 3600 let

Doba kamenná - Dějepisně

Dějepis - UČIVO - Pravěk - Pravěk - obecn

Pravěk - mladší a pozdní doba kamenná, neolit, eneolit

Wikipedie, Barterový obchod: K tomu abych lépe pochopil, zdali pravěký člověk obchodoval a jak to dělal, potřebuji nejdříve znát období pravěku a mnohé o pravěkém člověku. Obsah. Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě 9000 př. n. l.,. Příběh z mladší doby kamenné, ilustroval Zdeněk Burian. Divous, Kňučák, Dráp, Veveřice. Zvláštní jména? To proto, že jsme se ocitli v mladší době kamenné, v příběhu z pravěku, který nám vypráví o statečném a čestném Havranpírkovi a o jeho odvážných činech, o tom, jak obtížné bylo obstát v kruté zimě, jak se zacházel o se zrádci a jak bojovaly.

Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) Odmaturu.DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Tím se umění stalo prostředkem mezilidské komunikace ; Drsná doba kamenná2004, T. Deary Doba kamenná 1,8 milionu - 2200 př. n. l. Doba bronzová 2200 - 800 př. n. l. Doba železná 800 př. n. l. - 0. Doba římská a stěhování národů 0 - 568. Pojem starověk se pro území ČR nepoužívá, vztahuje se k civilizacím Předního východu a Středomoří Náš nejstarší sídelní objekt pochází z Bečova (okr. Most), který je datován v rozmezí -1 mil. až -700 000 let. Mladší osídlení je známo jak z otevřených stanic (jako např. Horky nad Jizerou, Předmostí u Přerova) i z jeskyní (j. Šipka u Štramberka, j. Kůlna, atd.)

dějepis.co

pozdní doba kamenná. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz pozdní doba kamenná. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi Tato doba, nazývaná také doba halštatská, trvala zhruba mezi lety 750 - 450 př. n. l..Doba halštatská je pojmenována podle lokality Hallstatt, kde byly objeveny solné doly a pohřebiště s bohatě vybavenými hroby.Toto období se vyznačuje růstem moci středomořských států, především Řecka, které kolonizuje severní část středomoří Mladší doba kamenná. Čau. Dnes to bude o mladší době kamenné, neboli neolitu. Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství (sami rozšiřovali políčka) a chovu zvířat Následující neolit (mladší doba kamenná) přinesl velké změny, v podobě přistěhovalců z jihu. Spolu s nimi přišel i nový zdroj obživy - zemědělství. Podle všeho se však nejednalo o masovou migraci a tak život starousedlíků - lovců se moc nezměnil. Alespoň do té doby než se zemědělský způsob života uchytil

28.10.2020 - Explore Eva Pátková's board Pravěk, followed by 204 people on Pinterest. See more ideas about pravěk, dějepis, doba ledová Doba kamenná se tak jmenuje, protože se vyráběly nástroje z kamene. Starší doba kamenná - doba lovců a sběračů. Ve starší době kamenné se lidé živili sběrem lesních plodů lovem menší zvěře. Nejpoužívanější nástrojem byl pěstní klín. Žilo se v jeskyních. Mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců

Pravěk - Doba kamenná

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Starší doba kamenná Mgr. Renata Šimková Dějepis 6.roč. VÝSKYT ČLOVĚKA V PRAVĚKU 1.ČLOVĚK ZRUČNÝ Roklina uprostřed údolí Great Rift odborníky přezdívaná Kolébkou lidstva se nachází ve východní části národního parku Serengheti Kniha byla inspirovaná nálezem mumie Ötzi, o čemž se zmiňuje i Wikipedie. alekis. 1 16.05.2019. Krátká, dynamická, čtivá detektivka. Pěkné komentáře pode mnou od denib a Gerbasin, ať neopakuju, připojuji se. Užitečné zvlášť pro starší děti, s trochou fantazie by si při čtení dokázaly tu dobu určitě dobře. Z mladší a pozdní doby kamenné (6. tisíciletí - 2 000 př. Kr.) registrujeme v současné době na Břeclavsku 125 sídlišť, 66 pohřebišť či jednotlivých hrobů, dále 60 ojedinělých nálezů keramiky a 28 lokalit s nálezy broušené či štípané industrie Historie nábytku, mladší doba kamenná až po 20. století Web Dobový pojednává o vývoji nábytku v jednotlivých etapách světové historie. Vývoj dějin nábytku se stal dlouhodobým procesem a datuje se zhruba již od čtyř miliónů let před naším l. Kuchyně - Wikipedie Prehliadač. Pre používanie Internet bankingu je potrebné mať prehliadač s podporou najnovších štandardov. Internet banking bol testovaný a je plne funkčný v prehliadači IE 11 a v posledných verziách prehliadačov Edge, Firefox, Chrome a Safari

Mladší doba kamenná (neolit) - Univerzita Karlov

Mladší doba kamenná: prezentace: Opakujeme si: přiřazování odpovědí: Doba bronzová a železná. na další období, jako jsou doba kamenná, doba bronzová a doba železná. My se spolu blíže podíváme na dobu kamennou, ta trvá od cca 3,5 milionů let př. n. l. až do cca 4. tisíciletí př. n. l.. Je jedním z období pravěku, při kterém lidé široce využívali kámen na výrobu nástrojů, od toho také dostala svůj název - Mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců. Lidé začali obdělávat půdu, seli, sklízeli obilí. Hlavním zdrojem potravy . se stalo zemědělství. Nářadí, které používali bylo ze dřeva a z kamene

Jižní Slovácko - Aktualit

O něco později lidé domestikovali ještě prase, a pak, s ještě podstatnějším odstupem si ochočili skot a nakonec koně. Zatímco na východě se kůň stal služebníkem člověka možná ještě ke konci neolitu, u nás zdomácněl, až když doba kamenná byla vystřídána dobou bronzovou. Radikální změna v odíván Zatímco ve světě začal neolit (mladší doba kamenná) v době před 9000 až 7 200 lety, v českých zemích začal ke konci této škály, před zhruba 7500 lety. Změna klimatu umožnila v době neolitu lidem začít se věnovat zemědělství, což zvýšilo produktivitu hospodaření, což dovolilo odstartovat proces neolitické revoluce NEOLIT= mladší doba kamenná(neos=mladý) Prudký nárůst obyvatelstva, dožívali se vyššího. Listen to TECH_FM (Príšery z praveku) 9.10.2014 by Rádio_FM for free. Follo Rámcová data Doba 1 mil. př. n. l. Starší doba kamenná /paleolit/ 8000 střed. /mezolit/ 5000 mladší doba kamenná /neolit/ 4000 pozdní doba kamenná /eneolit/ 2000 doba bronzová 700 starší doba železná /halštatská/ 400 mladší železná /laténská/ 0 doba římská 400 n. l doba stěhování národů 600 doba slovansk mladší doba kamenná - neolit (5. - 4.tis. př.n.l.) -výrobní hospodářství = účast na tvorbě životních potřeb, přechod k výrobě potravin a domestikace zvířat -> neolitická revoluce = vznik zemědělsko-hospodářského hospodaření, zaměření na pěstování plodin nebo chování zvěře

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Doba kamenná: paleolit nejstarší paleolit starý paleolit střední paleolit mladý paleolit pozdní paleolit mezolit neolit eneolit. Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios - starý a λίθος lithos - kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin Doba kamenná byla širokým prehistorickým obdobím, během kterého byl kámen široce používán k výrobě nářadí s hranou, hrotem nebo bicí plochou. Období trvalo zhruba 3,4 milionu let a skončilo mezi 8700 př. N. L. A 2 000 př. N. L. Příchodem zpracování kovů.. Artefakty doby kamenné zahrnují nástroje používané moderními lidmi a jejich předchůdci v rodu Homo a. Doba pleistocenní se označuje jako starší doba kamenná neboli paleolit a doba holocenní se dělí na střední dobu kamennou (mezolit) a mladší dobu kamennou (neolit). Ve čtvrtohorách nastalo nápadné ochlazení, které bylo vyvrcholením postupného kolísání klimatu, pozorovaného již v pozdních třetihorách .DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. 2.tis. př. n. l. - stavěli hroby, nad nimiž vytvořili velké mohyly. Bronzová industrie je tu vyspělejší -pokličky, náhrdelníky. - lid popelnicových polí >> 2.tis. př.

Mladší doba kamenná Kamena doba - Wikipedija, prosta enciklopedij . Kamena doba (pred 6 milijoni let - 6000 pr. n. št.) je obdobje prazgodovine, v kateri so ljudje svoja orodja izdelovali predvsem iz kamna (najpogosteje kremena). Tako poimenovanje izhaja iz časa. Eneolit (pozdní doba kamenná) V eneolitu se vyskytují dva známé druhy výrobních materiálů - tradiční kámen a nové kovy, zejména zlato , stříbro a měď . Zlato lidé zpracovávali za studena již 6 000 let př. n. l. Obliba zlata je všeobecně známa ve starém Egyptě, kam bylo dováženo z nalezišť v Nubii (proto ho Egypťané nazývali nub) Neolit - mladší doba kamenná 1. společenská dělba práce - oddělení cílevědomého zemědělství od sběru a lovu (vznik zemědělsko-dobytkářského hospodaření = neolitická revoluce). Kmen - rodový svaz, sdružení rodů. Matriarchát - uspořádání rodů po ženské linii, významná role ženy - matky Jak se liší starší a mladší doba kamenná . A jak vznikl název Čechy , od jakého kmene ? Pouze stručně -souhrně . + krátký text. 4 kredity Pravěk (prezentace) Jeden z dalších dokumentů od našich aktivních žáků. V tomu power pointovém dokumentu se dozvíte stručně - vývoj člověka

mladší doba kamenná GEOL Jüngere Steinzeit. Čeština-německý slovník. 1. UMĚNÍ PRAVĚKU A DOBA KAMENNÁ PRAVĚK - před 3 miliony lety - začínají čtvrthory, objevil se první člověk, začal pravěk = nejstarší období lidstva před vznikem států a objevem písma a/ kalendář..

Své kořeny má reklama už v době neolitu (mladší doba kamenná). Nejstarší reklamní prostředek (interpersonální komunikace) přichází se vznikem potřeby vyměňovaní výrobků. Tato potřeba je bezprostředně spojena s produkcí více výrobků, než bylo nutné k pokrytí vlastní spotřeby Mladší doba kamenná. Neolit (cca do 5200 př. n. l.) Eneolit (chalkolit, doba měděná, na Předním východě cca do 3500 př. n. l.) Doba bronzová (cca do 750 př. n. l.) Starší doba bronzová (cca do 1550 př. n. l.) Střední doba bronzová (cca do 1330 př. n. l.) Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l. Jedná se o historický román, který je zasazen do neolitu (mladší doba kamenná v pravěku, 6. tisíciletí př. n. l.) na území dnešní Prahy a jejího okolí. Pojednává o přátelství i těžkém životě pastevců a zemědělců, kteří loví a střetávají se nejen s divokými zvířaty, ale i s okolními rody

 • Jídelna radnice české budějovice.
 • Citaty o bohu v anglictine.
 • Závěs exteriérový.
 • Milva šampon chinin 500ml.
 • Vajíčková pomazánka pro děti.
 • Toyota supra prodam.
 • Antiqua ostrov.
 • Face app cracked.
 • Hokej mládež brno.
 • Audi a3 2.0 tdi 125kw recenze.
 • Faktory ovlivňující volbu organizační struktury.
 • Korková mapa světa.
 • Vertigo nemoc.
 • Dětská práce továrny.
 • La chambre de van gogh á arles.
 • Genius scorpion k215 youtube.
 • Krize v automobilovém průmyslu 2019.
 • Kde sledovat ligu mistrů 2019 na internetu.
 • Tibidabo.
 • Kreditní karta payback.
 • Srbský film.
 • Mistrovství světa fotbal itálie.
 • Korunní praha 2.
 • Fokus optik akce.
 • Krbová vložka oboustranné přikládání.
 • František nádasdy.
 • Zubař karlovy vary drahovice.
 • Yamaha mt 09 2016 cena.
 • Uzis porody.
 • Zpívání v dešti.
 • Hartl psychologický slovník download.
 • Obrázky znamení ryby.
 • Windows app store.
 • Rekord skok do výšky.
 • Nevím co mám dělat za práci.
 • Nova ceska pohadka.
 • Arboretum makču pikču paseka otevírací doba.
 • Basketball wallpaper.
 • Mit admissions.
 • Joga pro zdravé oči.
 • Dite ma fialove kruhy pod ocima.