Home

Ochrana osobních údajů

Co je GDPR. Co znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? Celý název je Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) byl v letech 2000-2019 základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů byla realizace Listinou základních práv a svobod. ochrana osobnÍch ÚdajŮ pŘi jejich zpracovÁnÍ za ÚČelem pŘedchÁzenÍ, vyhledÁvÁnÍ nebo odhalovÁnÍ trestnÉ Činnosti, stÍhÁnÍ trestnÝch ČinŮ, vÝkonu trestŮ a ochrannÝch opatŘenÍ, zajiŠŤovÁnÍ bezpeČnosti ČeskÉ republiky nebo zajiŠŤovÁnÍ veŘejnÉho poŘÁdku a vnitŘnÍ bezpeČnosti § 24. obecná ustanoven

Ochrana soukromí a osobních údajů patří k základním právům občana. Vzhledem ke složitosti a finanční náročnosti dosažení výmazu osobních dat ze sítě internet služby webu ochrana-osobnichudaju.cz nabízí efektivní a levný nástroj, jak dosáhnout vymazání citlivých dat ze sítě internet Ochrana osobních údajů. Pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel (tímto může být např. krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s. Zpracování osobních údajů a poučení subjektu. Podmínky ochrany osobních údajů I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Tomáš Kováč (dále jen: správce)

Co je GDPR - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), které je účinné od 25. května 2018 ČÁST PRVNÍ. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1. Předmět úpravy. Tento zákon v souladu s právem Evroé unie, 1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví. Nařízení (EU) 2016/679 (ÚOOÚ dává k dispozici úplné znění GDPR po zapracování opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém. Pro DPD je ochrana osobních údajů důležitá a řešíme ji od počátku, kdy se Údaje dostávají do naší dispozice, po jejich bezpečnou skartaci nebo vymazání. V průběhu zpracování se řídíme platnou Legislativou o ochraně údajů a vnitrofiremními pravidly , která ji respektují a zároveň formalizují rozumná. Ochrana osobních údajů Vyhledat Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group , IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433] (dále jen my ) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých.

Zákon o ochraně osobních údajů - Wikipedi

110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání účetního systému Money S3, podnikových informačních systémů Money S4 a Money S5 a pokladních systémů Prodejna a Profi účtenka
 2. GDPR (General Data Protection Regulation) Obecné nařízení na ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice Ostrava informuje pacienty na základě článku 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 3. Ochrana osobních údajů. ISO certifikace EN ISO 9001. Media a brožury Download. Průmyslová 1369 CZ-253 01 Hostivice +420 244 001 311 info@schachermayer.cz Uvedené ceny jsou bez DPH. I přes pečlivou údržbu dat, si vyhrazujeme právo na technické změny, chyby a odchylky ve vyobrazeních a v textech..
 4. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evroá 136/810, PSČ 160 00, IČO: 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2012, telefonní číslo: 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz (dále též UNIQA), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat.
 5. Správce údajů Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba (např. společnost), veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo ve spojení s dalšími určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. je společnost Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314 (označovaná v těchto pravidlech jako my, nám.
 6. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči, aby vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány. Vaše osobní údaje zpracováváme plně ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s.
 7. Ochrana soukromí, to včetně osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, DIČ CZ25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen Vodafone) velmi důležitá

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných smluvních podmínkách společnosti Economia, a.s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ZETOR TRACTORS a.s., se sídlem Trnkova 3060/111, Brno, Česká republika, IČ: 269 21 782 (dále jen ZETOR TRACTORS). Při poskytování informací o našich produktech a službách je naší nejvyšší prioritou spokojenost zákazníka ochrana osobnÍch ÚdajŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které vstupí v platnost 25.5.2018 a nahradí tím současnou českou legislativu

ochrana informacÍ Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GREENPEACE INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Greenpeace Česká republika, z.s., se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 17049059, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 967 (dále jen Greenpeace) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o.

Ochrana osobních údajů Služb

Ochrana osobních údajů je zakotvena kromě Listiny základních práv a svobod a zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) v řadě dalších zákonů. Jedná se např. o občanský zákoník (zák. č. 40/196 Zpracování a ochrana osobních údajů v justici. Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení nebo GDPR) Vám poskytují obecný přehled. Tyto Podmínky zajišťují, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení. Zásady ochrany osobních údajů podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a souvisejících právních předpisů

Ochrana osobních údajů (GDPR) Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK. 1. Preambule. V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Toto jsou soukromé stránky zabývající se ochranou osobních údajů z praktického hlediska. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zejména zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které v květnu 2018 nahradí tzv Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Licenční smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU. Preambule V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Ochrana osobních údajů - Ministerstvo vnitra České republik

Ochrana osobních údajů - GDPR nařízení Níže najdete český text a komentáře ke GDPR nařízení. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je plným názvem nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se. Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, dále jen DPO) PPL CZ.

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy (e-kniha) Autor: Jakub Morávek - Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům Oznámení společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů . Toto oznámení o ochraně osobních údajů má za účel vás informovat o tom, jak využíváme jakékoli údaje, které o vás shromažďujeme (nazývané osobní údaje tak, jak je tento pojem vysvětlen níže) 2. Nyní klikněte na záložku Ochrana osobních údajů. 3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru. 4. Vaše nastavení potvrďte OK. 1. V menu Nastavení Vyberte možnost Rozšířená nastavení. 2. V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení klikněte na Nastavení obsahu. 3 Podmínky ochrany osobních údajů I .Ochrana osobních údajů . 1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje

Stájová deka KENTUCKY - Show Rug - modrá - : EquestriansVýsledky anketní soutěže Nejkrásnější vánoční stromek

Ochrana osobních údajů - Milionplus

Ochrana osobních údajů (dále OÚ) zákazníků a jejich zpracování dle stávající legislativy Zákona na ochranu osobních údajů (zákon 101/2001Sb.), Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) se nově mění podle nařízení Evroé unie o Ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 ze dne 25 Ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů; Kontakty; Pro zaměstnance; Ochrana vašich údajů Účelem těchto stránek je poskytnout vám informace o zpracování vašich osobních údajů v Komerční bance a vašich právech, která jsou s nimi spojena. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi. Při používání internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry má pro nás prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům. Ochrana osobních údajů. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Vážená paní, vážený pane, Slavia pojišťovna a.s., IČO 60197501, se sídlem Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále také jen jako Slavia nebo pojišťovna) Vás tímto informuje, že dne 25. května 2018.

Ochrana osobních údajů Ústavní sou

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

GDPR (obecné nařízení): Úřad pro ochranu osobních údajů

ochrana osobních údajů: FATCA: Dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní: povinnost banky s ohledem na kontrolu plnění daňových povinnost Správcem Vašich osobních údajů je Probační a mediační služba (dále jen PMS) se sídlem Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1, tel.: 221 997 111, ID datové schránky: raeaa5y, email koordinátora pro ochranu osobních údajů: osobni.udaje@pms.justice.cz

Důvěrnost a ochrana Vašich osobních údajů. Jak získáte přístup k Vašim osobním údajům a Vaše další práva. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Cookie Policy CINEMA CITY CZECH S.R.O ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Poslední aktualizace červenec 201 Zpracování osobních údajů Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o. platné od 1.9.2020 Zpracování Cookies platné od 1.9.202 Společnost Form Factory s.r.o. Společnost Beck Box Club Praha s.r.o. INFORMACE PRO KLIENTY O POUŽÍVÁNÍ ČTEČEK OTISKŮ PRSTŮ Form Factory s. r. o. IČO: 05785880 se sídlem Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Informace pro klienty a obchodní partnery ÚVODNÍ INFORMACE Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci, tyto zásady mají.

Ochrana osobních údajů je společností OTE technicky a organizačně zabezpečena v souladu s požadavky GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovateli a příjemci osobních údajů OTE jsou zejména: IT dodavatelé, jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo. Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou informace zpracovávány. Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, jsou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v. Pokud jste vstoupili na tuto stránku z důvodu aktualizace vašich marketingových preferencí, prosím, klikněte zde. ÚVOD. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když se vám představujeme, pomáháme vám s hledáním zaměstnání, když s vámi spolupracujeme potom, co jsme vám zaměstnání už našli, poskytujeme vám. Prohlášení o zpracování osobních údajů společností Amenit s.r.o. Ve společnosti Amenit s.r.o. si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a při jejich zpracování se řídíme příslušnými státními i evroými nařízeními, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Ochrana objektu kamerovým systémem za účelem oprávněných zájmů správce v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evroého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR), zejména za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v. Ochrana osobních údajů v knihovnách : příručka pro knihovny / Tereza Danielisová, Michal Denár, Pavla Kovářová. - Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2018. - 1 online zdroj ISBN 978-80-7050-707- (online ; pdf) 342.721 * 026/027 * (437.3) * (035) - ochrana osobních údajů - Česk Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen.

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek. Titul je dostupný i jako E-kniha Kniha je dostupná v ASPI 899 Kč Tištěná kniha Skladem - expedice do 2 pracovních dnů. 809 Kč. Informace centrály HP pro ochranu osobních údajů o zásadách ochrany osobních údajů online, postupech, závazných firemních pravidlech, právu na ochranu osobních údajů, formuláře pro zpětnou vazbu k ochraně osobních údajů a ochrana osobních údajů z hlediska udržitelnosti ve společnosti H Ochrana osobních údajů Pokud jste uchazečem o služební nebo pracovní místo pak naleznete informace o zpracování svých osobních údajů ZDE Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv , organizační složka státu, IČO: 000 23 817, se sídlem Praha 10, Šrobárova 48, PSČ: 100 41, (dále jen my nebo SÚKL ) věnujeme. Ochrana osobních údajů. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433] (dále jen my) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje. Nabídky práce s.r.o. je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při reakci na inzerát volného pracovního místa tak i při vytvoření a správě profilu. V případě poskytnutí osobních údajů v reakci na inzerát volného pracovního místa, stává se správce i přímo zákazník

Fotogalerie Obec ŽichoviceUmělý vánoční strom 160cm

Ochrana osobních údajů DP

Na tomto webu naleznete všechny informace týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti ŠKODA AUTO. Tento web vznikl proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje Při zpracovávání vašich osobních údajů se řídíme nařízením evroého parlamentu a č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Na úrovni právního řádu České. Prohlášení o ochraně osobních údajů Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416, příspěvková organizace Hlavního města prahy (dále jen jako GHMP) tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně. Ochrana osobních údajů. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů Správa Pražského hradu: Správce. Správa Pražského hradu příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, 119 08 Praha 1, Hradčany

Lapač Snů - Strom života - 16cm Přírodní - AWGifts ČeskáDomů | Česká krajinaInaugurace prezidenta republiky - Pražský hradOznámení pohřbu aneb jak napsat parte | E-květinaVzor faktury | offerisVláčný mrkvový dort s jemným krémem | ČarujemeRámeček Pinie | TradagHokejové puky :: Rubena
 • Sedací pytel ikea.
 • Nepřepsané vozidlo 2019.
 • Panthenol na vlasy dr max recenze.
 • Teorie a modely komunitní práce gojová.
 • Revolver holek 22lr.
 • Best website builder.
 • Alien vs predator 2 game.
 • Uložení ložiska na hřídeli.
 • Iphone xr.
 • Typy flash disků.
 • Nabíječka na mobil samsung.
 • Elektrokoloběžka chopper 1000w.
 • Hlavička fibuly.
 • Co delat v brne v zime.
 • Flathead lake.
 • Strahovský klášter akce.
 • Pvc granulát cena.
 • Fanshop kometa kopecna.
 • Bolest v zádech po jidle.
 • Oyster card travelcard.
 • Harry potter and the order of the phoenix harry potter and the half blood prince.
 • West virginia song kingsman.
 • Jim beaver.
 • Dřevostavba ve stodole.
 • Tate modern london.
 • Nejvyšší hora českomoravské vrchoviny.
 • Zemetreseni aplikace.
 • Koniotomie koniopunkce.
 • Screening v 2 trimestru gennet.
 • Peking metro.
 • Marco polo 1998.
 • Obrázek lidského srdce.
 • Dub nad moravou svatba.
 • Alice in wonderland pdf.
 • Basnicky o srani.
 • Mistrovství světa wrc.
 • Download manager škoda.
 • Prolog epilog.
 • Odzápalkování nábojnic.
 • Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 2019.
 • Anakonda velká wikipedie.