Home

Práce výkon energie příklady

Otázka: Mechanická práce, výkon a energie Předmět: Fyzika Přidal(a): bubu Kdy se koná práce = pokud je směr síly a směr pohybu shodný, např.Táhnutí sáněk, zvedání tašky apod. Vzorec pro práci je W = Fs, jednotkou je J (joul Výkon - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu Vnitřní energie Ideální plyn Stavová rovnice Výkon je fyzikální veličina, která charakterizuje rychlost řízení práce. Výkon P je práce vykonaná za čas Mechanická práce, energie - příklady 1. Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou sílu o velikosti 20 N. Jakou práci vykoná na dráze 5 km? [100 kJ] 2. Člověk o hmotnosti 75 kg vynese do třetího poschodí balík o hmotnosti 25 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m

práce, kterou skutečně potřebujeme, je menší o ztráty, způsobená například třením. Je dobré používat stroje, které mají malé ztráty. Příkon - vložená práce za 1 s .značíme P 0 Výkon - vykonaná práce za 1 s (užitečná práce za 1 s) zančíme P Ztráty - rozdíl mezi příkonem a výkonem. PŘ:Turista (90 kg) vystoupal na 400 m vysoký kopec za 1 h. Jaký výkon podával? PŘ:Převeď: P auto =50 kW = 65 k P motorka = 20 k = 15 kW 4 koně táhnou jako motor výkonu 3kW.. Energie E obrázky. Zvednuté těleso při pádu vykoná práci (díra v zemi, rozbití tělesa). Rozjeté auto při nárazu vykoná práci (pomačká karoserii, zlomí strom) Energie - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu Práce a výkon elektického proudu Kirchhoffovy zákony Elektrický proud v elektrolytech Elektrický proud v polovodičích Zákon zachování mechanické energie Výkon; Výpočet práce z výkonu a času, účinnost; Výpočet příkladů na výkon; Shrnutí - práce a výkon: pracovní list, příkady a otázky z písemek (i příklady na jedničku) Pohybová energie tělesa; Polohová energie tělesa; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa ; Listopa

Práce, jednotky práce, výpočet práce Pr-en 3: Práce na jednoduchých strojích Pr-en 4: Výkon, výpočet výkonu Pr-en 5: Příkon, výkon, účinnost Pr-en 6: Energie Pr-en 7: Polohová energie (potenciální) Pr-en 8: Pohybová energie (kinetická) Pr-en 9: Přeměny energie Pr-en la Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Označení: E Jednotky energie jsou stejné jako jednotky práce - joule, kilowatthodina. Formy energie 1. mechanické formy energie a. polohová b. pohybová 2. vnitřní formy energie a. tepelná b. jaderná c. chemická 3. elektromagnetické formy energie a

Výkon závisí na: práci - přímo úměrně (čím větší práce, tím větší výkon) čase - nepřímo úměrně (čím větší doba, tím menší výkon) Při rovnoměrném pohybu tělesa rychlostí v, =∙ lze výkon stálé síly F určit ze vztahu: 7_ Výkon - příklady Příklady - elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie 1) Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 300 mA po dobu 2 minuty. Jakou elektrickou práci vykonají síl 54_Výkon elektrického proudu značka: P jednotka: W (watt) Elektrický výkon je elektrická práce W vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči, mezi jehož konci je napětí U: výpočet: = =∙∙ =∙ V el. spotřebičích se část energie ztrácí, a tak zavádíme takzvaný příkon Kategorie: 8. třída - fyzika Téma: Práce, výkon, energie - vzorce, výpočty Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešním díle v.. Práce při přemístění tělesa, zvedání pomocí kladky, výkon, výpočet práce z výkonu, účinnost C. Literatura: Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 29-4

Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady

 1. Práce‚ výkon‚ energie. 1.1. Mechanická práce: zavedení pojmu práce ve fyzice, fyzikální veličina práce a její výpočet. Příklady na výpočet práce. Práce na kladkách. 1.2
 2. Příklady - mechanická práce, výkon 1. Jakou mechanickou práci vykonáme zvednutím cihly o hmotnosti 5 kg (svisle vzhůru rovnoměrným pohybem) do výšky 1 m? [50J] 2. Do jaké výšky zvedl jeřáb ocelový nosník o objemu 500 dm3, když vykonal mechanickou práci 500 kJ? [asi 12,74 m] 3
 3. F - Práce,výkon, energie 1 (400 N) -Mechanický výkon Mechanický výkon Výkon definujeme jako velikost práce vykonané za časovou jednotku. Výkon je tedy číselně roven velikosti práce vykonané za časovou jednotku. t W P = Výkon je skalární veličina, je tedy určen pouze velikostí. Jednotky výkonu: 1 watt [W] [W] = [J.s-1
 4. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na.

Výkon - vyřešené příklady

Práce, výkon, energie (rozpracováno) - Jihlavsk

Výkon. Jednotkou výkonu je Watt a říká mi, jak rychle si práce koná. Definuje se jako podíl vykonané práce ku času, kdy se tato práce konala. Drobnými úpravami také můžeme dojít ke vztahu součin síly krát rychlost. Tyto vzorce můžeme použít tehdy, pokud je konaná práce (resp. působící síla a rychlost tělesa. Práce, výkon, energie. Fyzika ZŠ » 8. ročník » Práce, výkon, energie » . aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31. Seznam hodi Práce, výkon, energie. Podrobnosti Zveřejněno 13. 8. 2016 12:55 Napsal /a Lenka Ondráčková Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů k tématům práce, výkon, energie. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady. Práce a výkon (3) Práce na jednoduchých strojích (3) Pohybová a polohová energie (2) Opakování práce (0) Vnitřní energie (2) Měření tepla (2) Zákon zachování energie (2) Vedení tepla (2) Šíření tepla prouděním a zářením (2) Hospodaření s teplem (2) Změny skupenství (2) Opakování energie (0) Zemská atmosféra.

Příklady, které budeme probírat - ještě se je neučte :) 5. Mechanická práce a energie 1. Jakou mechanickou práci vykoná sila naší paže, jestliže nákupní tašku o hmotnosti 8 kg vyvine výkon 1 W. Elektrická práce, kterou vykoná stejnosměrný proud mezi dvěma místy v proudovém obvodu z výkon 20,0 m ve vrhu koulí také není k zahození. A co energie - hyperaktivní dítě má tolik energie, že se musí jeho aktivita tlumit. Máme-li málo energie, můžeme sníst např. tabulku čokolády, která nás posílí. Energii také získáme vypitím energetického nápoje. Někteří sportovci získávají energii posilování V tomto tématu se pustíme nejprve do práce, kterou mohou různé objekty vykonávat. Poté na energii, která s prací úzce souvisí, stejně jako zákon o zachování energie. Vše zakončíme zaměřením se na výkon a příklady s ním související

registrační číslo CZ

5. Jaký je výkon vodního toku, má-li spád 8 m a za každou sekundu jim proteče 4 6. Turista o hmotnosti 70 kg vystoupil na 205 m vysoký vrch za 20 minut. Jaký byl 7. Bruslař hmotnosti 50 kg se pohybuje rovnoměrně po horizontální dráze. Od 8. Jaký je výkon motoru zahradního traktoru hmotnosti 500 kg, pohybuje-li se Příklady - elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon Příklady - elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie 1) Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 300 mA po dobu 2 minuty Příklady - práce, výkon, účinnost 1.) Do jaké výšky byl zvednut panel o hmotnosti 250 kg, když byla vykonána práce 25,5 MJ? 2.) Jakou silou zvedal jeřáb těleso po dráze 24 metrů, jestliže vykonal práci 0,8 MJ? 3.) Těleso bylo zvednuto jeřábem svisle vzhůru po dráze 12 m rovnoměrným pohybem

Energie - vyřešené příklady

práce, výkon, energie - příklady k procvičení zde Písemka na pohybové a deformační účinky síly, tření a těžiště ve čtvrtek 1.3.2012 - sekunda B - příklady na opakování jsou v učebnici nebo zde řešení příkladů (zatím jen prvních 20) je zde - Práce, výkon a energie na RANDE S FYZIKOU - Youtube. Publikováno v 8. ročník, práce a energie, příklady pro 8. ročník Označeno příklad Navigace pro příspěvek. 20 let na ISS. Samostudium 7. r. - 2020/I. Používáme WordPress (v češtině). | Šablona: Oria od JustFreeThemes.. Řešené příklady z kinematiky hmotného bodu Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady Základy speciální teorie relativity - maturitní otázk Základní pojmy: Práce, výkon, účinnost. hodnocení lekce . Práce a výkon - pracovní list s výsledky - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl. Základní pojmy: Teplo, vnitřní energie, příklady s výpočtem . Teplo_a_vnitřní_energie_PRACOVNÍ LIST - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl . Meteorologie - vypracoval Mgr. Vítězslav. Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp. ke změně rozložení potenciální energie v silovém poli.. Podle druhu působící síly se rozlišuje mechanická práce, práce elektromagnetického pole, práce gravitačního pole, ap

PP - příklady práce, výkon, účinnost; POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. Energie; Pohybová energie tělesa; Polohová energie těles; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa; VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO. Látky jsou složeny z částic; PP - vnitřní energie; Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful

Fyzika v 8.r

 1. Práce charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo přenos energie. Při činnosti strojů se přeměňuje jedna forma energie na jinou, nebo se přenáší z jednoho tělesa na jiné. Část energie se vždy přemění na nevyužitelnou energii (nejvíce na vnitřní energii, např. při tření, elektrickým odporem)
 2. řešení: W = F ∙ s (síla působí ve směru trajektorie) přičemž pro velikost síly musí platit: F = F 1 + F t F 1 = m ∙ g ∙ sinus α (síla udílející tělesu zrychlení a, s kterým vyjíždí těleso nahoru po nakloněné rovině) F t = f ∙ m . g ∙ cos α (třecí síla) potomF = m ∙ g ∙ sin α + f ∙ m ∙ g ∙ cos α hledaná práce se potom spočítá podle vztah
 3. 6. ročník Hustota látky - příklady k procvičení.pdf 7. ročník Úlohy o pohybu - příklady k procvičeni.pdf Síla, otáčivé a deformační účinky síly - příklady k procvičení.pdf Vlastnosti kapalin a plynů - příklady k procvičení.pdf 8. ročník Práce, výkon, energie - příklady k..
 4. Protože výkon je určen podílem práce a času, je možno účinnost určit i změřením dodané a vykonané práce nebo energie za určitou dobu. 15.3.2008 18:53:20 Vytištěno v programu doSystem - EduBase (www.dosli.cz) 1 z

Fyzika 8. třída - poznámky, příklady, témata pro opakován

3.4.8 Práce, výkon, energie - shrnutí Př. 1: Rozhodni, zda koná práci člov ěk, který: a) opírá se o st ěnu, b) drží nad hlavou t ěžký p ředm ět, c) stojí a drží v ruce tašku, d) vstává ze židle, e) posunuje po vodorovné podlaze sk říň Téma: Elektrická energie a výkon, výkon a práce Popis k materiálu skrýt popis. Tabulka Práce, výkon rozebírá téma fyzikálního učiva, probíraného v 8. ročníku základní školy. Teoretický výklad problematiky, textově zpracovaný, je vhodně doplněn obrázky pro lepší pochopení učiva. Příklady. 2011.

Práce, výkon, energie - vzorce, výpočty - YouTub

VŠE O FYZICE - Dynamika - Rovnovážná poloha tělesa

Práce a výkon

Pohyb hmotného bodu s proměnnou hmotností. Intenzita silového pole. Práce v silovém poli. Okamžitý výkon a účinnost. Energie hmotného bodu. Pohybová (kinetická) energie. Konzervativní silová pole, potenciální energie, zákon zachování mechanické energie. Nekonzervativní silová pole, disipativní procesy, tření a. 4. Práce, výkon, energie Mechanická práce - konání mechanické práce z fyzikálního hlediska je podmíněno vzájemným silovým působením těles, která se přitom vzhledem ke zvolené vztažné soustavě přemísťují. Vztahy pro výpočet mech. práce, je-li 1. síla konst. a směr síly a posunutí stejný = . 2 Práce, kterou konáme Pfi chtzi po vodorovné rovinë, spoëívá v tom, nut. rèete prùmörný výkon motoru terpadla, nepyihlížíme-li ztxatam. @ 416. Jeìáb má zvednout l)öhem osmihodinové pracovní smëny 3000t 2.2 Pohybovå a polohovå energie cyklista .)ede stálou rychlost,f po silnici. Potom zastaví na okraj Práce obsahuje stručnou teorii a příklady k procvičování středoškolského učiva z fyziky na téma vnitřní energie, teplo a první termodynamická věta. Výkon a přeměny energie Práce obsahuje řešené úlohy k procvičování středoškolského fyzikálního učiva o výkonu a přeměnách energie

Elektrický výkon - příklady 1 (24_F9_multi) Elektrický výkon - příklady 2 (25_F9_multi) Výkon - příklady test 1 (32_F9_multi) Videa. Výpočet mechanického výkonu - video (27_F9_multi) Listy do výuky; Mechanická práce; Výkon a účinnost; Energie; Teplo Tlak - příklady na procvičování. Tlak. HYDROSTATICKÝ TLAK. Pascalovský tlak. Vztlaková síla. Příklady na Archimedův zákon. Světlo - šíření. Odraz světla. Co je to práce a výkon. Práce, výkon - příklady. 8F práce výkon-příklady. Co je to energie. ENERGIE PŘÍKLADY. Práce-výkon-energie-trochu náročnější. IV. Práce, výkon, energie Základnípojmy: Mechanickáprácepřistálésíleapřímočarémpohybu,prácevgrafu,výkon- průměrný,okamžitý,příkon,účinnost. Práce, Výkon, Energie, Teplo a Teplota. Co jsme se zatím naučily o Práci, Výkoně, Energii, Teplu a Teplotě Celková energie nemění se. Další příklady předměty různých druhů energie: Vodní elektrárna Kam se ztrácí energie? Energie se nikam neztrácí akorát se přeměňuj

1. Práce‚ výkon‚ energie Fyzika-note

Celková energie izolované soustavy je rovna součtu všech forem energií přítomných v soustavě. E = E 1 + E 2 + E 3 + × × × + E n. Energie charakterizuje stav soustavy, je to stavová veličina. P ráce charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo přenos energie. Výkon. Výkon P je práce vykonaná (spotřebovaná) za. všechny úkoly a příklady 7664; fyzikální jednotky 4537; energie 67; základy fyziky 39; čas 28; hmotnost 23; převody jednotek 17; rychlost 15; výkon 14; objem 12; základy elektrotechniky 11; přímá úměra 8; procenta 8; úvaha 7; rovnice 7; dělení 7; úměra, poměr 7; vyjádření neznámé ze vzorce 6; společná práce 6. 2 000 W? Výklad, řešené příklady + procvičení. Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W) VIDEO - práce, výkon,- zápis, příklady k procvičení, test - 2 početní příklady - mech. práce, TEST - práce a kladky, výklad2, Pořad ČTV - čerpání vody, efektivita strojů - měření a přehled, tabulky a přehledy účinnosti, výhřevnosti apo Čerpadlo jednak zvedá vodu ze dna dolu na povrch, vynakládá tedy práci na zvyšení její polohové energie. Vodu vypouští rychlostí v, takže koná práci na zvýšení její kinetické energie. Část práce koná na překonání třecích sil. Celková práce čerpadla je tedy rovna: \[W\,=\,E_k+E_p+W_t,\] Wcelková práce čerpadla

Práce, výkon, účinnost, energie. Příklady - kinematika 1. Hmotný bod se pohybuje stálou Příklady - práce, výkon, účinnost 1.) Do jaké výšky byl zvednut. KARDEMİR - Yapı Kredi Yatırım. Banvit (TUT) - Garanti Yatırım. Petkim (EP) - Garanti Yatırım. kinematika. Zadání -kinematika.pdf. Ozonlama Ünitesi

12 - Výkon (FYZ - Práce a energie) - YouTub

Práce výkon energie Práce výkon energie písemka ID: 1335684 Language: Czech School subject: Fyzika Grade/level: 8 Age: 13-14 Main content: Práce výkon energie Other contents: Práce výkon energie příklady Add to my workbooks (0) Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsapp: Link to this worksheet: Copy: fisat Práce, výkon, energie potenciální energie: (lze zavést pouze pro konzervativní síly: práce nezávisí na tvaru trajektorie) příklady: 1. gravitační síla 2. tíhová síla Vrhy v tíhovém poli − Ep=Ep A −Ep B =W=∫ A B F . d r Ep=− m1 m2 r Ep=mg Práce a výkon . Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie ☑ 23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS. 2020 22:31 od marnes. Úloha s tématy Práce, výkon, energie od tamrin ; Tlak Práce a energie Výkon. Rovinný úhel Čas Rychlost Mnou napsaná bakalářská práce se zabývá technologií obnovitelných zdroj energie (OZE) ve světě. Popisuje jejich princip funkce, složení, současné trendy a příklady největších zařízení ve světě. Cílem této práce je podat ucelený přehled o těchto obnovitelných zdrojích, o jejich typech, funkci a podmínkách

Práce je určena z definičního vztahu W F s & . > W @ N 2kgm 2 s 2 OPERACE S VEKTORY 1. Dvě síly 1 F & a 2 F & jsou analyticky určené jako vektory osovými složkami ve stručném zápisu 1 F & (6 N, 8 N, 0) a 2 F & (0, 10 N, 0). Najděte třetí sílu 3 F &, která vektorově sečtena se silami a dává nulovou výslednici KKE/CE - Člověk a energie 2020/2021 1. cvičení KKE/CE - Člověk a energie 1. cvičení - záchytné body • Mezinárodní soustava SI o 7 základních jednotek + přiřazení fyzikální veličiny. o Příklady odvozených jednotek + způsob jejich vzniku z jednotek základních + jednoduché příklady Téma: Práce - výkon Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa rozumí pojmu mechanická práce a výkon, využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem řešení konkrétních problémů a úlo

Práce a energie - převody jednotek Jednotky

ENERGIE. Práce a výkon- výpočet práce- výpočet výkonu, výpočet práce z výkonu a času Práce na jednoduchých strojích- kladkostroj, volná kladka, páka - účinnost Pohybová a polohová - příklady, opakování. Jaký druh energie využíval člověk nejdříve? Jak se liší od sebe hladké svaly a svaly příčně pruhované? Práce, výkon - řešení úloh 01.10.2015 12:00. Dnes jsme řešili úlohy na práci a výkon. Dva ukázkové příklady mají mít žáci oprány z tabule. Dále žáci samostatně řešili úlohy z pracovního sešitu. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací)

Archimedův zákon - příklady. Spojené nádoby. Rovnice spojitosti toku. Tekutiny. Gravitační zákon a Keplerovy zákony. Převody jednotek I. Převody jednotek II. Kinematika. Kinematika - přehled. Beztížný stav. Pružná a nepružná srážka. Otáčení vrtule I. Otáčení vrtule II Práce, výkon, účinnost, energie. Převody. Práce, výkon, účinnost. 1) Martin, jehož hmotnost je 56 kg, vylezl na žebřík do výšky 3 metry. Jakou práci vykonal? /1680 J = 1,68 kJ/ 2) Jakou práci vykonala maminka, která vezla kočárek v parku stálou silou 200 N, když ušla půl kilometru?100 000 J = 100 k

POHYB TĚLESA - MATEMATIKA A FYZIKA

Fyzika: Práce a energie: Výkon

Výkon a účinnost. v tomto videu naleznete výklad k danému tématu; shrnutí, které je ke konci vide, si zapište do sešitu; příklady k procvičení, včetně příkladu na známky, si vypočítejte do cvičného sešitu (žádné příklady známkovat nebudu, nemusíte mi je posílat PRÁCE ENERGIE 28 Žárovka má účinnost jen 5 %. To znamená, že jen 5 % dodané energie přemění na energii světelnou. Přeměny energie u žárovky si můžeme znázornit diagramem. Žárovka je tedy velmi nehospodárná, žárovkou spíše topíme, než svítíme. Daleko lépe jsou na tom výbojky, kterým se také řík Výkon: je množství práce vykonané za určitý čas. Příkon: je spotřebované množství energie za určitý čas. Jednoduše, příkon je například, kolik spotřebič přijme W ze sítě (napětí*proud) za určitý čas a výkon je kolik spotřebič spotřebuje W za určitý čas, při kterém něco vykonává. Offline #3 25. 03 Zápis č.1 1.PRÁCE.doc SP - ZADÁNÍ PŘÍKLADY.doc Zápis č. 2 2.PRÁCE POMOCÍ KLADKY.doc ZÁP

Rovnoměrný přímočarý pohyb - ZŠ/SŠ přístup | OnlineschoolNavrhněte si Vlastní elektromobilOpenTrack Railway Technology - Simulace železnice

Práce a výkon Onlineschool

Mnoho zaměstnavatelů je této možnosti práce nakloněno a budou ochotni Vám ji poskytnout. Podívejte se na webové stránky inzerující nabídky práce. Stačí Vám zadat pár klíčových slov (např.: práce z domova, práce po internetu, práce na pc) Kinetická a potenciální energie jsou energie uložené v rychlosti, popř. v poloze tělesa v silovém poli. V tomto videu si je jednoduše odvodíme a na jejich příkladě si vysvětlíme zákon zachování mechanické energie Výkon varné konvice nám říká, jaké teplo konvice dodá vodě za 1 s. Ze známého výkonu a potřebného tepla tedy můžeme určit dobu ohřevu. Řešení a) Nejprve spočteme teplo, jež musíme vodě dodat, aby začala vřít Změna vnitřní energie, práce a teplo (39 Do sešitu si spočítej PŘ 2 /str. 13 (zde je výhodné počítat výkon v kW a dobu v h, výsledná práce bude v kWh, , pokud bychom počítali ve výkon ve W a dobu v s výsledná práce bude ve Ws, ale dostali bychom velká čísla, proto je zde výhodně počítat v kWh - jak jsme si ve skype části hodiny vysvětlovali

Video: Práce, Výkon, Energie - realisticky

Energie je schopnost konat práci. Energii nelze vyrobit. Elektrickou energii můžeme získat přeměnou z jiné energie. Např. z mechanické energie (generátory). Příklady získávání elektrické energie: Obr. 1: Získávání elektrické energie . Přeměna elektrické energie na jiný druh energie se označuje jako elektrická práce Výkon — fyzikální veliöina, znaöí se písmenem P, jednotkou je watt W Násobné jednotky 1kW, IMW Vztah vyjádiíme: P = W/ t, kde: P je výkon ve wattech, W je vykonaná práce v joulech, t je éas, za který byla práce vykonána v sekundách Obé auta vykonala práci, na druhé autíöko púsobila vêtší síla, vykonal doplňte tabulku; výkon spočítejte jako práci za jednotku času i jako rychlost krát síla; domácí úkol do sešitu i s postupe se jalový výkon nepřetržitě obousměrně přelívá ze zdroje do spotřebie a naopak. Vektorovým soutem þinného výkonu, který koná práci, a jalového výkonu dostáváme výkon zdánlivý, který je znázorněn na Obr. 1 tzv. trojúhelník výkonů. Obr. 1: Trojúhelník výkonů = √ 2+ 2[ ; , ] (1 •Příklady 4. Fyzikální veličiny čas, energie, dráha Vektorová veličina -je určena číselnou hodnotou a směrem (má velikost i směr) rychlost, síla, moment •Mechanický výkon je mechanická práce vykonaná za jednotku času:

 • Keltské rysy.
 • Karl lagerfeld slevy.
 • Hemingway bar praha.
 • Cenovky do obchodu.
 • Pivoňková růže cena.
 • Znaky starých aut.
 • Globus leták pardubice.
 • Vlasovec medinský video.
 • Zrušení registrace sester.
 • Kačerov jak hurikán akordy.
 • Jatka č. 5 ukázka.
 • Rustikální nábytek z masivu bazar.
 • Já masaryk.
 • Ninth doctor.
 • Doprovod pro muze.
 • Kde naplnit biogon.
 • Nastenna mapa alpy.
 • Postroj hurtta active jalovec.
 • Sedací pytel ikea.
 • M6a olej.
 • Trombocytopatie diagnostika.
 • Připojení wc nádržky.
 • Cypřiš obecný.
 • Lidl shop pomalý hrnec.
 • Kancelářský papír pro inkoustové tiskárny.
 • Youtube nordic walking.
 • Podsviceni tlacitek samsung j5.
 • Proužky na quilling.
 • Lonicera henryi 'copper beauty'.
 • Broková kozlice brno super bazar.
 • Zralost marihuany.
 • Stévie rostlina prodej.
 • Básnička podzim.
 • Brusleni video.
 • Máta na konci těhotenství.
 • Back to santaland 4.
 • Mla citing internet article.
 • Absolutismus v evropě.
 • Cvičení pro prvňáčky.
 • Hokkaido saarbrücken.
 • Vertigo nemoc.