Home

Středově souměrné útvary pracovní list

STŘEDOVĚ SOUMĚRNÝ ÚTVAR Útvar, který se ve středové souměrnosti zobrazí sám na sebe, nazýváme středově souměrný útvar Středově souměrné útvary - test. Tento pracovní list slouží k zjištění schopnosti odlišit středově souměrný útvar. Klíčová slova: středová souměrnost, středově souměrný útvar, střed: Relevantní materiály: Další materiály autor Středová souměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová leden - březen 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

Pracovní listy: OpenDocument textový dokument: 176,70 kB: Přidat komentář. Osově souměrné útvary Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čvercové síti tak, aby byl osově souměrný Anotace: Pracovní list k procvičení a upevnění učiva - osová souměrnost. Žáci mají za úkol řešit čtyři různé úlohy zaměřené na rozpoznání osově souměrných útvarů, doplnění osově souměrného obrazce a konstrukci obrazu v osové souměrnosti dle dané osy 2) Vybarvovali jsme středově souměrné útvary - MANDALY. 3) Rotováním šablony kolem pevného bodu jsme tvořili útvary se středovou souměrností čtvrtého a dokonce osmého řádu - na jejich výstavě pak odborná porota vybrala tři nejlepší díla, jejich autoři byli oceněni sladkostí a potleskem Rovnoběžníky - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

DUMY.CZ Materiál Středově souměrné útvary - tes

 1. Středová souměrnost je dána bodem S a přiřazuje každému bodu X takový bod X', že bod S je středem úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od středu stejnou vzdálenost jako původní bod a leží na polopřímce opačné k SX.. Středová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti
 2. Středově souměrné útvary- mají střed souměrnosti . Úsečka- střed souměrnosti leží ve středu úsečky . Rovnostranný trojúhelník- střed souměrnosti leží v průsečíku výšek . Čtverec- střed souměrnosti je průsečíkem úhlopříček . Obdélník- střed.
 3. Pracovní list - středová souměrnost 1. Jsou dané body A, , P, Q. Dvojice bodů A, P a , Q jsou středově souměrné. Najdi jejich střed souměrnosti. 2. Rozhodni, zda jsou geometrické útvary středově souměrné. Ke každému obrázku napiš ANO nebo NE. Vyznač střed středové souměrnosti. 3
 4. Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čtvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čtvercové síti tak, aby byl osově souměrný. V prázdné čtvercové síti znázorní vlastní osově souměrné obrázky
 5. Žák obdrží pracovní list, na kterém je nakresleno pět obrázků. Obrázky může vystřihovat, přemísťovat, skládat. Žák pracuje samostatně. U každého znásledujících obrázků rozhodni: a) zda je jeho obraz ve vodě (zrcadlení) nakreslen správně; b) pokud odpovíš ne, vysvětli, co je nesprávně

Středová souměrnost pracovní list

 1. ulého týdne. Tento týden se zaměříme spíše na její rozpoznávání u jednotlivých (nejen) geometrických útvarů
 2. DOPLŇ DLAŽDICE, ABY BYLY STŘEDOVĚ SOUMĚRNÉ. 7IS04M8 Středová souměrnost.notebook 10 Zapiš číslo, kterým je označen obraz strana č. 7 ­ pracovní list ­ přiřaď body strana č. 8 ­ pracovní list ­ ano, ne, řešení strana č. 9 ­ pracovní list ­ doplň dlaždice.
 3. Středově souměrné útvary. Středově souměrný útvar je vždy souměrný podle vlastního středu S. To znamená, že ke každému bodu nalezneme jeho obraz ve středové souměrnosti se středem S, který rovněž náleží tomuto útvaru
 4. Můžeme zobrazovat různé útvary ve středové souměrnosti. Ale také jsou útvary, které jsou samy o sobě středově souměrné - tj. že je můžeme otáčet kolem bodu - středu souměrnosti + S. Sestroj obraz trojúhelníku ABC ve středové souměrnosti se středem S + S. A. B. C. A´.
 5. OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 9.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - osově souměrné útvary Metodický list / anotace: pracovní list - v motivačních obrázcích žáci vyznačují osu souměrnosti, dokreslují obrázek podle osy souměrnosti a sami rýsují osově souměrné útvary
 6. Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu. Geometrické pátrání (1 list) V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě.
 7. Cvičení k 3.lekci. 2. Obkreslete si následující situace a sestrojte obrazy útvarů ve středové souměrnosti se středem S

Zobrazení materiálu » Digitální učební materiály RV

Osová souměrnost v rovině nebo prostoru s přímkou o jako osou (souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje prvky osy o na sebe samé a bod ležící mimo osu o s průmětem do osy o na bod ′, který se nachází na polopřímce opačné k ve stejné vzdálenosti od jako bod (tj. platí pro něj | | = | ′ |).. Útvar (ať již na přímce, v rovině nebo v prostoru. Pracovní list č.3 či není tento lichoběžník osově a středově souměrný. Závěrem si můžete vyzkoušet, zda se vám podaří vepsat (opsat) tomuto a předešlým dvěma lichoběžníkům kružnici. Svislá osa souměrnosti rozdělí lichoběžník na dva shodné útvary 8.2. Středově souměrné útvary Středově souměrné útvary jsou takové, které se v nějaké středové souměrnosti zobrazí sami na sebe (např. úsečka, čtverec, kružnice, pravidelný 6úhelník, 8úhelník,). Střed této souměrnosti se pak nazývá střed souměrnosti daného objektu. Kde musí tento střed ležet Osově souměrné útvary 04.01.2014 15:32. , Osová souměrnost trojúhelníku názorně - zde a zde Sestroj osově souměrný útvar - procvičení Pracovní list ke stažení zde Představte si malíře, který kreslí krajinu. Krajina je mu vzorem, na plátně vzniká obraz krajiny. Kaľdý den se..

Středová souměrnost - Školáci

DUMY.CZ Materiál Osová souměrnost - pracovní list

Středově souměrné útvary - vhodné př. k procvičování: uč. 159/3; 160/7; 161/12; 271/12; kontrola na str. 283. Dobrovolný úkol: výroba středově souměrné papírové ozdoby 2 Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.

DOKOLEČKA DOKOLA - STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST - Matematika ZŠ

Shodná zobrazení - Univerzita Karlov

Video: Matematika 7.r. - Shodnost geometrických útvarů ..

 • Dvd shrink free.
 • Cviky proti nadýmání.
 • Poslední vládce větru 2 online.
 • Péče o první zoubky.
 • V2 freezefat recenze.
 • Škoda triko.
 • Golf cz.
 • Ford focus combi 2016 cena.
 • Čsn iso 5127 2003.
 • Produktove foceni.
 • Tisk na jedlý papír brno.
 • Thomas h. block.
 • Jak se dostat na úroveň c1.
 • Kalashnikov song.
 • Elaine taylor.
 • Alžběta i..
 • Pohyby země wikipedie.
 • Kirabi naruto.
 • Webové stranky.
 • Ivanovice na hané zš.
 • Htc u11 4gb.
 • Bhagavadgíta taková jaká je.
 • Typy kót.
 • Ratanové truhlíky.
 • Kyselina sírová 96 hustota.
 • Počet koster grafu.
 • Levis rifle.
 • Bakaláři přihlášení letohrad.
 • Jak chutná gin s tonikem.
 • Martin meniny.
 • Černá perla loď.
 • Jak vyrobit vikingskou helmu.
 • Macbook air 13 cz.
 • Ano program eurovolby 2019.
 • Lucas the spider youtube.
 • Zvedací plošiny použité.
 • Antiqua ostrov.
 • Totální endoprotéza kyčelního kloubu bakalářská práce.
 • Toyota camry 2019 recenze.
 • Daň z příjmu fyzických osob 2016.
 • Práce v lese osvč.