Home

Expresionismus význam

Expresionismus je v literatuře jedním z nejvýraznějších proudů avantgardy.Literární expresionismus se rozvíjel zejména v letech 1910-1925 jako součást expresionismu coby obecnějšího duchovního směru. Důraz byl kladen na výraz lidské psychiky, což se projevilo narušením jazykové logiky a struktury textů Význam: avantgardn í umělecký směr z Tváře expresionismu (1905-1925)-- autor: Primusová Adriana. Komentáře ke slovu expresionizmus, expresionismus » přidat nový komentář. Co znamená podstatné jméno expresionismus? Význam slova expresionismus ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny

Expresionismus (literatura) - Wikipedi

expresionizmus, expresionismus - ABZ

 1. Expresionismus: Umělecký směr bez racionální cenzury lidskou psychikou a její bezprostřední projevy, pocity skepse, rezignace a úzkosti. Představuje protiklad impresionismu. Během války se projevil více útěk od reality ke snění, skutečnost byla deformována a byla jí dávána groteskní až absurdní tvář..
 2. Význam: v druhé pol. 19. stol. a na začátku 20. stol. umělecký směr usilující o zachycení okamžitého smyslového dojmu. Některá související slova pointilizmus, neoimpresionizmus. Knihy Impresionismus Francouzská poesie z dob impresionismu-- autor: Baudelaire Charle
 3. Ačkoli expresionismus, definovaný umělecký směr, časově řadíme na počátek 20. století, základní prvky a projevy, na kterých styl staví, objevíme už v dávné umělecké historii. Podstatu exprese, tedy výrazu, můžeme vidět v mnohých středověkých dílech. Výrazné linie, barvy a tvary uplatní ve své tvorbě i výtvarníci na začátku nového století
 4. Impresionismus je umělecký směr přelomu 19. a 20. století.Byl objeven francouzskými malíři a také právě v tomto uměleckém odvětví na sebe nejvýrazněji upozornil, postupně ovšem pronikl i do hudby a poezie. Výraz imprese znamená vjem, dojem nebo otisk. Již sám název vypovídá o způsobu práce, jde tedy o zachycení dojmu, kterým na umělce zapůsobil okolní svět.

význam slova expresionismus: avantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složk Expresionismus vychází z toho, že svět je moje představa - výraz svého nitra (expresi( vnutíme vnějšímu světu.--Impresivní složka řeči se projevuje ve schopnosti vnímat řeč druhých, převést si je do vnitřní řeči

Impresionismus je umělecký směr, jenž vznikl ve Francii přibližně v polovině šedesátých let 19. století a trval do počátku 20. století. Typický impresionistický obraz poznáme většinou už na dálku - charakteristickým znakem tohoto směru je především důraz na okamžikovost, zobrazení bezprostředního dojmu a zachycení prchavých světelných jevů a barev v. První byla dřevěná (1908, raný expresionismus), poté železobetonová (1924, expresionismus a kubismus, architektura jako sochařské dílo, novátorská forma divadla i architektury), příklad Gesamkunstwerku, syntetizovala různé umělecké žánry, média a efekty (barvy, zvuky,), jež mají finálně velký spirituální význam

Expresionismus. Expresionismus - témata, motivy, formy. Aktualizováno: 4.2.2014 10:26 | Rubrika: Expresionismus, Počátek století a první světová válka. Prezentace se zaměřuje ná základní témata a motivy expresionistické tvorby, definuje rovněž samotný termín expresionismus a osvětluje jeho základní formy. Všechny. visits since Dec 19, 200

expresionizmus, expresionismus - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Prezentace se zaměřuje ná základní témata a motivy expresionistické tvorby, definuje rovněž samotný termín expresionismus a osvětluje jeho základní formy. Všechny teoretické poznatky a konstatování jsou bohatě ilustrovány reprodukcemi dobových obrazů, filmovými záběry i básnickými texty

Expresionismus Slovník cizích slov infoz

V uplynulém období se literární historie a teorie, podobně jako kunsthistorie, věnovala především dominantním projevům expresionismu a stopovala jednak polemické diskuse, v nichž se formoval obsah a význam pojmu i hnutí samotného, a jednak byl prověřován expresionismus jako literárně historické označení Historici předpokládají, že abstraktní expresionismus pochází ze tří hlavních zdrojů: Kandinského abstrakce, dovolání dadaistického o náhodě, a surrealistické jeho schválení freudovské teorie, která zahrnuje význam snů, sexuální disky ( libido) a pravosti ega (nefiltrované sebestřednosti, známý jako narcismu.

Co znamená přídavné jméno expresivní? Význam slova expresivní ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, francouzštiny, ruštiny a polštiny NA ÚVOD Předkládaná práce si ve své úvodní části klade za cíl pokus o vymezení pojmu expresionismus v souvislostech modemy a avantgardy, naší snahou bude vystihnout nejpodstatnější přínos expresionismu v oblasti vyjadřovacích prostředků na poli různých uměleckých druhů. Na samém počátku úvah nemohla nepřijít otázka, co to vlastně je expresionis Rychlý překlad slova expresionismus do čínštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Čínsko-český slovník zdarma

Expresionismus Rozbor-dila

Expresionismus ARTMUSEUM

Expresionismus a Böttcherstraße (Brémy) · Vidět víc » Bohumil Kubišta. Bohumil Kubišta (21. srpna 1884 Vlčkovice u Hradce Králové - 27. listopadu 1918 Praha) byl český malíř, grafik a výtvarný teoretik. Nový!!: Expresionismus a Bohumil Kubišta · Vidět víc » Brémy. Brémy jsou město na severu Německa, ležící na. EXPRESIONISMUS Umění, které usilovalo o proniknutí pod povrch zobrazovaných jevů odmítnutím věcné věrnosti, zpodobování přírodních tvarů a barev. Barevná nadsázka, nerealistická barva, deformovaný tvar, to jsou typicky expresionistickými prostředky. homogenních plánech akcentovaly význam linie, která zastávala.

Video: Expresionismus - Výtvarné umění - Referáty Odmaturu

Expresionismus - umělecký směr - literatura Rozbor-dila

expresionismus . Evroý umělecký směr vyvíjející se od 80. let 19. stol. do 30. let 20. stol. jako protiklad naturalismu a impresionismu. Většinou není přiřazovám k avantgardě. Je zaměřen na vyjádření individuálních prožitků, dostatečně silných, aby se mohly stát pravdivou realitou, emocionálně srozumitelnou Jaká byla zadání didaktických testů k maturitě z českého jazyka v roce 2014?Podívejte se na ostrá zadání z jarního a podzimního termínu maturit a vyzkoušejte si vypracování testů na svou kůži. Své výsledky můžete porovnat se svými přáteli, kteří se také na maturitu z češtiny připravují, nebo s maturanty, kteří v roce 2014 na ostro maturovali ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj.

Elektronická učebnice literaturyPPT - Přelom 19

Překlad slov a slovíček z češtiny do rumunštiny zdarma. Ruský slovník (česko-ruský slovník) Pro český výraz Expresionismus bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0) Překlad slov a slovíček z češtiny do němčiny zdarma. Německý slovník (česko-německý slovník) Pro český výraz Expresionismus bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0) Termín expresionismus figuruje v katalogu berlínské Secese a je charakterizován zhruba slovníkem kubistů a fauvistů. Význam slova expresionismus se častějším používáním poněkud rozšířil, což můžeme považovat za reakci na impresionismus nebo později naturalismus, ale zároveň se i zúžil, poněvadž se převážně mluvilo o německém umění EXPRESIONISMUS. 29.05.2015 08:49. EXPRESIONISMUS . lat. expressio = výraz. pojem expresionismus má 2 významy: - tendence, která nás doprovází od pradávna - avantgardní směr počátku 20. století - protiklad realismu - projevil se ve výtvarném umění, literatuře a dramat - osobnosti a jejich význam pro další vývoj malířství - zvláštnosti tvorby (V.van Gogh, P.Gauguin, H.Toulouse-Lautrec, P.Cézanne) 18) Směry poslední třetiny 19. století a počátku 20. století (symbolismus, expresionismus, fauvismus, futurismus

impresionizmus, impresionismus - ABZ

§ význam Apollinairovy tvorby: o rozbíjení tradičních forem. o polytematičnost. o hra se slovy, asociativnost. expresionismus § opak naturalismu § skutečnost zevnitř, sugestivní výraz § projevy lidské psychiky § zoufalství, prázdnota, morbidit DefiniceUmělecký směr, který vznikl jako reakce na prožité hrůzy první světové války. Autoři nalézali radost v životě samém, v prostých věcech a přirozených lidských vztazích.Pojem označuje také filosofický směr.Příklady použitíAutoři: J. Wolker, S. K. Neumann, F. ŠrámekDělení slovavi!ta!lis!musMůže být také omylem zapsáno jakovytalismus.

Foto: mzk.cz Popisek: Moravská zemská knihovna - logo reklama V uplynulém období se literární historie a teorie, podobně jako kunsthistorie, věnovala především dominantním projevům expresionismu a stopovala jednak polemické diskuze, v nichž se formoval obsah a význam pojmu i hnutí samotného, a jednak byl prověřován expresionismus jako literárně historické označení Temnota a zatracení. Tyto stránky nemají určitý význam, jsou pouze pro zkoušení bannerů, děkuji za pochopení . www.gothsat.estranky.c ohnisko obrazů uprostřed a směrem do rohů se význam věcí zmenšuje; NÁMĚTY: zátiší (mizí krajina) FÁZE KUBISMU. GEOMETRICKÝ (1907 - 1909) zjednodušení předmětů na základní geometrické tvary; vyloučení perspektivy a tvaru; mnohopohledovost ANALYTICKÝ (1910 - 1912) abstraktnější, rozbíjí předměty v ploše na. Přikládá značný význam uplatnění fantastických představ a snů, v nichž negativní stránky soudobého života nabývají na přízračnosti a odpudivosti. Útočí na čtenářovy smysly a psychické prožívání, na vědomí i podvědomí (Brecht, raná tvorba bří Čapků, L. Klíma, R. Weiner, Literární skupina ve 20. letech) Druhý význam slova avantgarda je souhrnným označením uměleckých novátorských směrů 20.stolení (futurismus, expresionismus, konstruktivismus, surrealismus aj.). Přídavné jméno avantgadní znamená tedy něco pokrokového, průkopnického (např. umělecké hnutí, myšlenky atd.) Informace čerpány z: Akademický slovník.

Expresionismus ve světové i domácí literatuř

Expresionismus byl ()evroý, především německý umělecký směr. Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu tzn. odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence.Pro zvýšení efektu prožitku často dochází k. Význam: hrobky, kultovní místa, posvátná obřadiště... Typy: Menhiry - Vysoké vztyčené kameny, někdy tvoří aleje. Největší menhir u Bretaně 23m, 348 tun. (rozdrcen bleskem) Dolmeny - dva kameny přepaženy třetím (trilitem). Převážně hrobky. Kromlechy - kamenné kruhy, astronomicky orientované

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ 16. Secese jako poslední univerzální výtvarný sloh, secese v Evropě, česká secese, výstavy a nástěnky ve škole, jejich úprava, význam a úloha. 17. Moderní malířské směry 1. poloviny 20. stol. - fauvismus, expresionismus, kubismus a jeho fáze, metody rozvoje tvořivosti, krize dětského výtvarného projevu. 18 Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Renesance - • kulturní a společenská epocha v období 14. až 16. století (francouzsky renaissance ⇒ obrození, obroda, nový rozkvět; italsky rinascimento) • snaha o nápravu a obnovu..

Impresionismus (hudba) - Wikipedi

expresionismus - slovník cizích slov onlin

mysticizmus, psychologický podtext barvy měly význam zatímco ve fauvizmu ne. ital, živodský expresionismus, tuberkuloza, romantický typ umělce poznamenaného nemocía alkoholismem proslus obrazy štíhlých žen s dlouhým krkem připomínající italský manýrismu Český expresionismus a avantgarda ve světovém kontextu Klíčová slova: Básnické pojmenování, literární směr, květy, růže, had. Mots clés: Dénomination poétique, courant littéraire, fleurs, rose, serpent. Des fleurs de serpent et d'autres Zároveň v nich význam Moravská galerie<br />v Brně . Kontakt; Bulletin MG; Společnost přátel MG; Pro média; Program; Newslette

Co znamená slovo impresivní a expresivní ? Odpovědi

A jak víme, propagovalo také americké anarchické avantgardní hnutí - abstraktní expresionismus. Zprvu probíhaly snahy o podporu nového amerického umění otevřeněji. Ale myslím, že jsme spíš dokázali rozpoznat jeho význam a uvědomit si, že vedle abstraktního expresionismu působil socialistický realismus ještě. 6 VÝZNAM TVORBY ANTONA PODBEVŠKA.....66 7 PŘÍNOS TVORBY ANTONA VODNIKA SLOVINSKÉMU EXPRESIONISMU Expresionismus chtěl vyjadřovat nejen především pocity tísně a úzkosti, vyvolané přesvědčením, že pokrok nevede ke štěstí, že člověk je bezmocně ztracen v odlišné Umění, které usilovalo o proniknutí pod povrch zobrazovaných jevů odmítnutím věcné věrnosti, zpodobování přírodních tvarů a barev. Barevná nadsázka, nerealistická barva, deformovaný tvar, to jsou typicky expresionistickými prostředky

Expresionismus byl filmový a umělecký směr 20. a 30.let 20.stol. Přikládal velký význam výrazové stránce v obsahu i formě (latinsky expressio=výraz). Vznikl jako reakce na materiálnost, věcnost a střízlivost konce 19.stol., jako záporná odpověď na představy Expresionismus je literární a umělecký proud, který se narodil na německém území na počátku 20. století , jehož principy jsou založeny na vyjádření emocí namísto pokusu o zachycení skutečnosti. Toto hnutí je reakcí na impresionismus , jehož cílem je představit dojem, že skutečný produkuje v dohledu. Lze říci, že expresionismus Expresionismus byl (severo)evroý, především německý umělecký směr. Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu tzn. odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat.. Expresionismus - malíři 20. století. Hlavní důraz je kladen na psychické momenty, dílo je projevem umělcovy duše

 • Jak odejít od jehovistů.
 • Zákonodárná moc eu.
 • Jak poznat milujiciho muze.
 • Buxus v truhlíku.
 • Nedostatek dat pro obraz pdf.
 • Veřejná beta ios 11.
 • Akvarium betta.
 • Přívodní kabel ke sporáku.
 • Cykloservis praha 4 budějovická.
 • Chorvatsko vila s bazenom.
 • Typy kót.
 • Pokazene tetovani.
 • Koktejlové šaty velikost 48.
 • Zasuvky eu.
 • Simson ničí svíčky.
 • Drsnost povrchu rz 63.
 • Zdobení na nehty.
 • Bella a sebastian 2 celý film online.
 • Mladší doba kamenná wikipedie.
 • Otus lordi.
 • Jednoduché snubní prsteny.
 • Jabba hutt name.
 • Waterloo bitva.
 • Poslíčci po 10 minutách.
 • Mazda cx 5 2013 recenze.
 • Datlovo orechove kulicky.
 • Pulci v jezírku.
 • Bhagavadgíta online.
 • Sebevrazedny oddil hlasky.
 • Otočení obrazovky win10.
 • Google api console.
 • Jim beaver.
 • Bublanina s povidly.
 • Fosfolipidy v erytrocytární membráně.
 • Arabský letopočet.
 • Paličkovité prsty u nohou.
 • Bufo alvarius ceremonie.
 • Google api console.
 • Virbl anglicky.
 • Google chromecast aplikace.
 • Learning to fly tom petty.