Home

Vznik měsíčních moří

K tomu pravděpodobně došlo při vzniku měsíčních moří. Všechna ta tmavá místa, která dnes vidíme na Měsíci, jsou tedy vyplněna kdysi vylitou a opět ztuhlou lávou. Kdyby dnes na Měsíc dopadl tak velký asteroid, který kdysi stál za vznikem některého z měsíčních moří, k žádnému vylití lávy by již asi nedošlo Na povrchu Měsíce se nachází 22 měsíčních moří a jeden oceán (lat. oceanus).Stejně jako u pozemských moří mají i měsíční moře zálivy (lat. sinus).Na přivrácené straně se nachází ještě dvě jezera (lat. lacus).I když jsou tyto názvy spojeny na Zemi s přítomností vody, na Měsíci se jedná pouze o rozsáhlé impaktní pánve vyplněné měsíčními bazalty () Měsíc, vznik a vývoj Měsíce; Měsíc - teorie vzniku Měsíce, období těžkého bombardování na Měsíci a vzniku měsíčních moří Také vznik měsíčních moří je vysvětlován pomocí dopadů mnoha těles o velikosti desítek kilometrů v průměru. Pozdní velké bombardování je reakcí na stáří měsíčních moří zjištěné radiometrickým datováním vulkanických hornin odebraných během programu Apollo

Jak vznikla měsíční moře - Blog iDNES

Horninami měsíčních moří jsou hlavně čediče, které obsahují olivíny, pyroxeny, plagioklas, Měsíční moře vznikla nadvakrát: nejprve dopadem velké planetky vznikla rozsáhlá pánev a později, po stovkách milionů let, byla tato pánev zalita tenkou vrstvou lávy, která ztuhla v čedič V některých oblastech měsíčních moří je hojný minerál ilmenit. Celkově však bylo na Měsíci nalezeno mnohem méně minerálů (asi kolem stovky) [20] , než je na Zemi. Příčinou je nepřítomnost vody na Měsíci , která by umožnila vznik dalších minerálů

Maximální výška těchto útvarů činí asi 200 metrů, a dosahují ji žíly v Mare Serenitatis. Vlastně jde o potoky velice husté lávy,které zalily povrchy měsíčních moří a které velice utuhly a vychladily. Jejich objem v již zmiňovaném Mare Serenitatis dosahuje několika tisíc kubických kilometrů I když byly první fotografie zcela neznámé krajiny velmi nekvalitní, připravily vědcům ohromné překvapení: Ukázaly, že se odvrácená polokoule od té přivrácené liší téměř úplnou absencí tmavých čedičových výplní (měsíčních moří), jež k přivrácené straně patří stejně jako skvrny k srsti dalmatina. Toto je druhý obrázek pořízený širokoúhlým objektivem z kosmické lodi Luna 3, který odhalil, že odvrácená strana Měsíce je velmi rozdílná. Nejnápadnějším rozdílem je absence měsíčních moří na odvrácené straně (tmavé oblasti).Tři čtvrtiny disku zprava tvoří odvrácená strana Měsíce V této době vznikly na Měsíci rozsáhlé impaktní pánve, které byly později zality lávou za vzniku měsíčních moří. Pro trojnásobný marsovský kráter existují dva různé scénáře vzniku - mohlo jít o jeden asteroid, který se těsně před dopadem na povrch Marsu rozpadl na tři kusy a vytvořil tak trojjediný kráter v. Nápadná je však rozsáhlá soustava světlých paprsků -- materiál z hlubších vrstev, který byl odkryt při pádu planetky, jež dala za vznik samotnému kráteru. Povrch měsíčních moří totiž díky slunečnímu větru, kosmickému záření a neustálému bombardování mikrometeority pozvolna tmavne

- vytváření zárodečné polévky pro vznik jednotlivých forem života a tedy promíchávání této vody a vytvořit potencionální zdroj možné energie využitím odlivu a přílivu vod moří a oceánů. Dne 20.7.1969 přistáli na Měsíci američtí kosmonauté a přivezli na Zemi přes 20 kg měsíčních hornin a prašné. Pozdní velké bombardování se nazývá doba před přibližně 4,1 až 3,8 miliardami let, během které byla oblast vnitřních planet bombardována velkými asteroidy.V této době vznikly na Měsíci rozsáhlé impaktní pánve, které byly později zality lávou za vzniku měsíčních moří.Podobné rozsáhlé impaktní krátery jako se nacházely na Měsíci byly nalezeny i na.

Vznik měsíčních moří NASA Měření odhalila horniny nabohacené o K, U, a Th - to svědčí o částečném tavení ultramafického pláště v hloubce 60 až 500 km (např. Wilhelms 1987; Hiesinger & Head 2006) Přivrácená strana Odvrácená strana Výšková mapa Měsíc Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Regolit. Měsíc nemá téměř žádnou atmosféru. Meteority tedy dopadají na povrch Měsíce plnou rychlostí, protože není nic, co by je mohlo zbrzdit. Povrch Měsíce je dopady meteoritů zcela rozmělněn a vytváří prachovou vrstvu, které se říká regolit Odborníci rozeznávají v měsíčních mořích celkem 13 různých druhů čedičů. K dispozici jsou však měsíční vzorky jen ze čtyř druhů moří, kde přistály Apolla 11, 12, 15 a Luna 20. Většina moří je na přivrácené polokouli Měsíce, z níž pokrývají asi třetinu

Povrch Měsíce - Wikipedi

Několik měsíčních moří je obklopeno pohořími. Nejkrásnější z nich jsou Měsíční Alpy na jihu Moře dešťů. Je třeba poznamenat, že na Měsíci nejsou tektonické desky, které jsou na Zemi zodpovědné právě za vznik pohoří vrásněním. Měsíční pohoří se vyskytují hlavně na okrajích rozsáhlých impaktních. Velkolepý vznik našeho Měsíce. Kredit: Michael Elser, University of Zurich. Náš Měsíc je velmi cool i na dnešní obloze. Lze na něm najít zajíce, popřípadě bizona či Muže na Měsíci, vykreslené siluetami tmavých měsíčních moří, je plný luxusních kráterů a funguje jako přepínač životního stylu vlkodlaků. Dvojice sond GRAIL odstartovala ze Země v září 2011. Sondy obíhaly kolem Měsíce ve vzdálenosti 55 km nad povrchem do prosince 2012, kdy jejich mise skončila. V časopise Science byla tento týden uveřejněna studie pokoušející se zdůvodnit, proč je rozložení měsíčních moří na povrchu Měsíce nerovnoměrné Začali jsme proto považovat Měsíc za těleso, na kterém vhodné podmínky pro vznik sopečné činnosti skončily krátce po jeho zformování. Zvláštní nepravidelné hrboly. Na povrchu Měsíce se, vyjma rozsáhlých měsíčních moří, nachází celá řada menších sopečných útvarů

Je to proto, že geologie je doširoka rozkročená věda (např. já jsem sic dle diplomu geolog, ale u šutrech nevím nic, mne zajímají geologické procesy), ale i proto, že pro určení kamene je potřeba zpravidla znát víc informací v podobě kontextu Stručně řečeno, vznik mladých reliéfních prvků na Měsíci je důležitým argumentem ve prospěch jeho nedávného oddělení od Země. Zdá se, že koncentrace většiny lunárních moří na straně Měsíce přivrácené k Zemi potvrzuje, že vývoj Měsíce nejprve probíhal podobně jako u satelitu Jupitera Io, když se pod vlivem. Vznik kolik u koní mají zřejmě na svědomí i fáze Měsíce... 16. 10. 2019 06:00 Každý den mění výšku vodní hladiny moří a oceánů průměrně o 0,8 metru. Vědecky podložen je již také vliv měsíčních cyklů například na obsah melatoninu,.

síci, ale tentokrát z jiného hlediska: Miloš Boček detailně popisuje složení a vznik měsíčních hornin a ukazuje pozemské anortozity, bazalty, troktolity a peridotity, meteoritů a asi též sesedáním dna moří vlivem chladnutí a smršťování Měsíce Bazalty měsíčních moří - matrix plagioklas+pyroxen, vyrostlice olivín+augit (Ca-Mg-Fe pyroxen) Anortozity měsíčních vysočin - brekcie - tvořené převážně anortitem (Ca-plagioklas) Železné meteority -strukturní klasifikace vznik chonder - akrece chonder, Ni-Fe zrn, prachu... mateřská tělesa chondritů. ranou historii. Vznik Měsíce Existuje několik starších hypotéz vzniku Měsíce, které však byly většinou opuš-těny: 1. hypotéza neporušeného zachycení: Měsíc vznikl z protoplanetárního mračna v podstatě kdekoli ve sluneční soustavě, například blíž k Sl unci, uvnitř oběžné dráhy Merkuru

Měsíc / vznik a vývoj - horský web Treking

Vznik impaktních kráterů . 21.05.2011 07:56. U největších impaktů na Měsíci tak došlo k vytvoření měsíčních moří (mare). Zpět. Menu. Program Úkazy a pozorování Kosmonautika Astronomie Sluneční aktivita Slunce on-line. Vzhledem k tomu, že moře jsou daleko větší než krátery (typický rozměr moří je až 1000 km), musely i planetky, které je svým dopadem vytvořily, být poměrně velké. Na základě výpočtů se ukazuje, že průměry takových planetek musely být řádově 100 km. Lynn Greyling vydal tento Cihla povrch obrázek pod licencí.

Měsíc: vznik pravděpodobně při srážce velkého tělesa se Zemí, které odštěpilo část zemské hmoty, ze které se později vytvořil Měsíc střední vzdálenost od Země - 384 tis. km, poloměr 4x menší než Země Země a Měsíc obíhají okolo těžiště soustavy Země - Měsíc (barycentrum) první lidé na Měsíci: 1969 - Armstrong a Aldrin (kosmická loď Apollo 11) Po vychladnutí pak zde narostla měsíční kůra na několik desítek kilometrů, takže zde nedošlo k pozdějším výlevům horniny z nitra Měsíce a vzniku měsíčních moří. Hádankou však zůstává, proč je dnes Měsíc natočen k Zemi tak, že silnější kůra je právě na odvrácené straně Video ukazuje evoluci Měsíce od jeho vzniku před asi 4,5 miliardami let až do dneška. Za tu dobu prošel několika fázemi, které postupně zanechávaly na jeho povrchu různé útvary od měsíčních moří až po paprskovité krátery NASA oznámil, že při přeletu velkých kruhových měsíčních moří způsobilo gravitační pole těchto masconů změnu dráhy a zrychlení kosmického plavidla. Z toho plyne, že mascony musí být nějakými velmi hustými a těžkými objekty, nacházejícími se v hloubce přibližně pod středem kruhových moří (Obrázek 1)

Staré tmavé čediče měsíčních moří se podobají mladé zemské kůře vznikající pod oceány. Anorthosity jsou lehké horniny měsíčních pevnin, podobající se těm pozemským horninám, které tvořily jádro kontinentů. Měsíční anorthosity jsou ještě o 0,5 mld. let starší Např. krátery Flammarion (C), Hipparchus (A) a celá řada dalších ležících na okrajích měsíčních moří je částečně zakryta lávou, takže jejich dno je téměř rovné a z obvodového valu často zůstávají zachované jen zbytky (Letronno /C/ v Oceanus Procellarum) Přivrácená strana je z hlediska měsíční topografie relativně nízko položená a plochá zatímco na odvrácené straně je mnoho hor, kráterů a velmi málo měsíčních moří. Studie publikovaná v Nature 4. srpna se pokouší asymetrii Měsíce vysvětlit pomocí modelu obřího impaktu, který měl stát u zrodu Měsíce v. Oceán bouří - Oceanus Procellarum, největší z měsíčních moří, největší útvar na přivrácené straně Měsíce. Bazalt - čedič, zdaleka nejrozšířenější vyvřelá hornina. Skládá se především z bazického plagioklasu a pyroxenu, může obsahovat olivín a foidy nebo křemen

Geologie Sluneční soustavy :: Violet Plane

rozložení pevnin a moří - vzdálenost od pobřeží Na příkladu průměrných měsíčních a ročních teplot srážek stanice Herberton Post Office (tab. 5.2) v Queeslandu v Austrálii bude ukázán způsob, kterým lze data vyhodnotit a stanici tak zařadit do příslušného typu klimatu. vznik tropických cyklón v oblasti. kráterů, odhadují stáří měsíčních moří na 4,5 miliardy let. Nelze pochybovat o tom, že na Měsíci existují kráterové struktury vul­ kanického i meteorického původu. Proto oba odhady absolutního stáří měsíčních moří (u Chabakova 107 let, u Shoemakera 4,5.10® let) v

Povrch Měsíce :: ME

Geologie Měsíce - Wikipedi

TLP je dočasné světlo, jeho barva nebo změna vzhledu povrchu Měsíce. Termín vytvořil Patrick Moore při svém spoluautorství v NASA Technical Report R-277 Chronological Catalogue of Reported Lunar Events, publikovaném v roce 1968. Tato mapa, založená na průzkumu 300 TLP od Barbary M. Middlehurstové a Patricka Moora, ukazuje přibližné rozložení pozorovaných událostí Množství usazenin na dnech moří by se při dnešních rychlostech eroze souší nahromadilo za pouhých dlouho po onom obrovském, jinak by byla láva před impaktem ztuhla. To svědčí o velmi úzkém časovém rámci pro vznik měsíčních kráterů a logicky pak i pro vznik kráterů na dalších tělesech naší sluneční.

Měsíc / moře a krátery - outdoor web Treking

Na přivrácené straně se totiž nachází 31 % měsíčních moří a na odvrácené jen 2,5 %. Moře jsou tvořena těžším a hustším bazaltem (neboli čedičem). Na odvrácené straně jsou naopak pohoří tvořená horninami s menší hustotou a také více kráterů vzniklých po dopadu asteroidů Tak tady je myslím absolutně vyčerpávající historie, co se týče toho, jak to bylo před Warcraftem. Je toho opravdu hodně, ale většina informací je velice zajímavá. Část až po první Warcraft přeložil někdo neznámý, Warcraft I a II Pexeso, zbytek Euradoss Vznik měsíčních tvarů je neustále diskutován. V literatuře se stále setkáváme s oběma hlavními hypotézami, osvětlujícími vznik tvarů měsíčního povrchu — s domněnkou endogenní (vulkanickou, vulkanic- drobných kráterů než plocha okolních moří. Rozdíly v hustotě kráter Čínská sonda Čchang-e 4 operující na odvrácené straně Měsíce může vědcům pomoci objasnit původ měsíčních kráterů. Její vozítko Nefritový králík 2 totiž nyní získalo vzorky z oblasti nazývané Aitkenova pánev, které naznačují, že dopad pradávného tělesa, který pánev vytvaroval, byl natolik silný, že prorazil lunární kůru a pronikl až do pláště Observatoř Ukrajinské akademie věd (kopule 40cm refraktoru a pohled na tento dalekohled.) — Na první str. obálky je Státní astronomický ústav P. K. šternberga v Moskvě (pohled z hlavní budovy na Lomonosovovu státn

Skutečný původ tmavých měsíčních skvrn je skryt v podobných srážkách, jaké daly za vznik kráterům. Jedná se tedy o stopy po pádech planetek o průměru až několik desítek kilometrů. Dopady takových těles vytvořily na měsíčním povrchu obrovské kotliny - impaktní pánve. Později, v době vulkanické aktivity. Jsou to měsíční moře. Není v nich žádná voda, ale jen oblasti s odlišným složením, než je zbytek Měsíce. Jedná se v podstatě o ztuhlou lávu, která se na povrch dostala před miliardami let poté, co měsíční kůru prorazily dopady asteroidů. Na odvrácené straně je měsíčních moří méně Nová pozorování ze Spitzera ukazují, že měsíce podobné našemu pozemskému Měsíci - vytvořené v období velkého bombardování - nejsou ve vesmíru zcela běžné. Vyskytují se v planetárních soustavách nejvýše v 5 až 10 % Vzhledem k sopečnému původu měsíčních moří je pochopitelná převaha vulkanických forem. Mezi ně patří: vulkanické plošiny, lávové proudy, lávové kanály, vulkanické dómy, nasypané struktury (krátery s tmavými haló), deprese vzniklé propadnutím lávových tunelů, koryta pravděpodobně vzniklá erozí lávovými.

Aby byl člověk spokojený ve svém životě sám se sebou, Hodaň a Dohnal (2008) hovoří o sociálních aspektech kvality života, mezi které patří volný čas, mezilidské vztahy, zdraví a nemoc, životní prostředí, bydlení a rekreace, sociální a technický charakter práce, osobní a kolektivní bezpečnost, občanská svoboda Vznik života - chemická evoluce; které způsobilo vylití moří a řek z břehů, a vinou deště trvajícího nepřetržitě 40 dní a 40 nocí (25). tak na jiná tělesa sluneční soustavy. Navíc svědectví měsíčních kráterů - jejich umístění hlavně v jednom kvadrantu i fantomové krátery (26,27. Protože se v naší atmosféře rozptyluje nejméně červené světlo, bude mít Měsíc načervenalou barvu. Jak bude Měsíc při zatmění tmavý, bude záležet na momentálním znečištění zemské atmosféry. I za úplného zatmění lze na Měsíci dalekohledem pozorovat obrysy měsíčních moří a některé zvlášť jasné krátery

myšlenka, že jsou to obyvatelé bývalých Měsíčních moří, kteří se sem dostali s kráterem. Ne však přímo na něm, neboť, jak ukazuje povrch, musel být kráter jako každý meteorit letící zemskou atmosférou rozžhaven do běla, ale mohli se řítit ve spoustách moře přelitého z Měsíce na Zemi Vzdálenost od moří a oceánů . V jižní polární oblasti, s výjimkou antarktického pobřeží, převládá výrazně kontinentální polární klima, které se projevuje: zápornými hodnotami všech průměrných měsíčních teplot; nízkým ročním úhrnem srážek Morfologie reliéfu - vliv reliéfu na klima v Antarktid Transkript . 1. - Astronomický ústav UK Meteority, meteory, meteoroidy David Čapek [email protected][email protected

Tajemství odvrácené strany Měsíce (1): Proč je jeho

Vznik Měsíce a vody na planetě Zemi :: duchovnipoznatk

 1. Pozdní velké bombardování - Wikipedi
 2. Planety - Země - Povrch Měsíc

Měsíc - Wikin

 1. Povrch Měsíce :: Kosmos-slunecni-soustav
 2. :: OSEL.CZ :: - Jak časté jsou terestrické planety s ..
 3. Proč jsou měsíční moře převážně na přivrácené straně
 4. Přírodní aerogel vyvrací doklady měsíčního vulkanismu před
 5. Thread by @Chmee2 on Thread Reader App - Thread Reader Ap
 6. Byl Měsíc součástí Země a místem legendární Hyperborey
 • Mš u zásobní zahrady praha 3.
 • Hynčice vražné.
 • Livia klausová milenec.
 • Dotazník naše třída.
 • Hrabaví výskyt.
 • Je pepř škodlivý.
 • O myších a lidech počet stran.
 • Bipolární porucha zaměstnání.
 • Vyznam symbolu z kavy.
 • Rhodesie rostlina.
 • Sarstedt germany.
 • Šablona hruška.
 • Výše příspěvku na chráněné pracovní místo 2017.
 • Psy daddy.
 • Jak odpovědět na pozvání na pohovor.
 • Sherlock holmes cumberbatch episodes.
 • Dropbox trial.
 • Vodní želva a rybičky.
 • Zneužití eutanazie.
 • Zima zima tu je.
 • Twinstar addony wotlk.
 • Co je dvb t.
 • Zástěry s potiskem.
 • Šrafy autocad ke stažení.
 • Canestest diskuze.
 • Bunda jordan.
 • Dovolená.
 • Lisa bonet zoe kravitz.
 • Ocean48/vanoce.
 • Černý nehet na palci nohy.
 • Citrusy na noc.
 • Learn german online.
 • Iphone infraport.
 • Šupinaté rty.
 • Sazebník kb.
 • Neonky ztratily barvu.
 • Předzesilovač hifi.
 • Top tower nové butovice.
 • Tragická nehoda bohdalov.
 • Valera fén.
 • Studentská mše plzen.