Home

Sléz nizounký

Sléz nizounký je teplomilným archeofytem, jehož původ je v jižní části západní Sibiře, odkud se rozšířil až do střední Evropy. Často byl zaměňován se slézem přehlíženým (Malva neglecta), kterému je morfologicky velmi podobný. Oba tyto druhy se pěstovaly jako salátová zelenina a byly používány v lidovém. sléz nizounký Malva pusilla Sm. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny » řád Malvales - slézotvaré » čeleď Malvaceae - slézovité » rod Malva - sléz Sléz nizounký (Malva pusilla Sm.) Čeleď: slézovité Roste na ruderálních místech: okraje silnic a cest ve vsích a na periférii měst, návsi, u plotů, jako plevel v zahradách, vzácněji na okrajích polí v blízkosti obcí především na suchých písčitých až hlinitopísčitých půdách chudých na vápník

sléz nizounký prirodavysociny

Sléz přehlížený a sléz nizounký lze použít jako listovou zeleninu, ale sléz nizounký se u nás řadí mezi silně ohrožené druhy. Výskyt Slézy pocházejí z Evropy, severní Afriky a Asie. Sléz přehlížený je původní ve Středomoří a Asii, u nás roste na světlých, vlhkých místech s výživnou půdou, považuje se za. C2t silně ohrožené taxony, ustupující (M-O) Malva pusilla - sléz nizounký Melilotus dentatus - komonice zubatá Misopates orontium - šklebivec přímý Montia fontana nothosubsp. variabilis - zdrojovka hladkosemenná horská Montia fontana subsp. amporitana - zdrojovka hladkosemenná potoční Odontites vernus subsp. vernus - zdravínek jarn Sléz nizounký - Malva pusilla. 15.06. 2019 09:24 #39054. Sléz nizounký - Malva pusilla Úvod > čeleď SLÉZOVITÉ - Malvaceae, řád slézotvaré, rostliny vyšší dvouděložné > sléz nizounký 1.jp Z velkokvětých je to sléz pižmový, sléz velkokvětý a sléz lesní, z drobnokvětých druhů sléz přehlížený a sléz nizounký. Některé pěstované druhy občas zplaňují (sléz přeslenitý, sléz kadeřavý, sléz maurský). Sléz malokvětý je k nám vzácně zavlékán ze Středomoří. Z celé Evropy je uváděno 16 druhů.

fotografický klíč k určování cévnatých rostlin

Nejčastější druhy slézu - sléz lesní (Malva sylvestris), sléz maurský (Malva mauritiana) a sléz přehlížený (Malva neglecta) patří k velmi krásným rostlinám.Sléz lesní najdeme ve volné přírodě, daří se mu zejména na loukách a pastvinách. Sléz maurský zdobí zahrádky a sléz přehlížený rád roste poblíž cest a na rumovištích Malva pusilla - sléz nizounký. Autor: Vojtěch Herman . Záznam 1 až 10 z 10.

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu sléz nizounký.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení

sléz nizounký Malva pusilla V Červeném seznamu patří mezi druhy ohrožené C3. Jedlé listy, květy, léčivý. Je nízkého vzrůstu, takže efektivita bude malá. obrázek sléz lesní Malva sylvestris Roste u nás v přírodě. Na půdách bohatých dusíkem rostlina v listech hromadí nitráty (dusičnany). Jedlé listy, květy, plody MALVA PUSILLA Sm. - sléz nizounký. Syn.: Malva rotundifolia L., Malva borealis Wallman in Liljeblad, Althaea borealis (Wallman) Alef. Čeleď: Malvaceae Juss. Z velkokvětých je to sléz pižmový, sléz velkokvětý a sléz lesní, z drobnokvětých druhů sléz přehlížený a sléz nizounký. Některé pěstované druhy občas zplaňují (sléz přeslenitý, sléz kadeřavý, sléz maurský). Sléz malokvětý je k nám vzácně zavlékán ze Středomoří Sléz maurský - jinak taky sléz přehlížený, velkokvětý, pižmový, lesní, nizounký a ještě různě jiný. Jako malá holka jsem mu říkala chlebíček. Velmi účinný je sléz při ústních zánětech nebo při kašli. Také při zahlenění plic či zánětu průdušek

Malva pusilla (sléz nizounký) BioLib

Možné záměny: Nejpodobnějším druhem je dnes již dosti vzácný sléz nizounký (Malva pusilla), který se odlišuje především menšími květy s korunními cípy tak dlouhými jako cípy kališní, lysou tyčinkovou trubkou, menšími plody, které jsou za zralosti síťovitě vrásčité a téměř lysé. Udává se v literatuře. Malva pusilla Sm. sléz nizounký. Vzácny druh Kvitnutie: VII. - X. Opis: Kalich do poloviny srostlý na okraji brvitý, okraj kališních cípů mírně kadeřavý, korunní lístky přibližně stejně dlouhé jako kalich, bělavé, vpředu nanejvýš jen mělce vykrojené, tyčinková trubka lysá Sléz přehlížený . Sléz přehlížený sléz nizounký (M. pusilla) má koruny dlouhé jako kalich, cípy kališní slabě kadeřavé a plody svraskaté.. Sléz nizounký (Malva pusilla Sm.) Čeleď: slézovité Roste na ruderálních místech: okraje silnic a cest ve vsích a na periférii měst, návsi, u plotů, jako plevel v zahradách, vzácněji na okrajích polí v blízkosti obcí především na suchých písčitých až hlinitopísčitých půdách chudých na..

úvodní

Sléz, bot, viz Malva. Malva L., sléz (sliz), rod rostlin 2děložných, srostloplátečných, z čel. slézovitých (Malvaceae), čítající 16 druhů 1letých n. vytrvalých bylin mírného pásma sev. polokoule.Jsou to rostliny lysé n. chlupaté s listy střídavými dlanito-laločnatými n. dělenými a s květy buď úžlabními, jednotlivými n. svazčitými nebo v konečné hrozny. Diskusní fórum: A-Z SLÉZ 1 Kvetoucí byliny různých biotopů (lesní, hajní, luční, stepní, skalní, horské a vodní) na našem webu řadíme do této skupiny. Založit nové tém Sléz velkokvětý - Malva moschata Sléz nizounký - Malva Záznamy: 1 - 12 ze 12. Čeleď slézovité patří do řádu slézotvar é, rostliny vyšší dvouděložné. Kontakt. fotorostlinky.cz 605969568 fotorostlinky@. malva sléz; Sléz přeslenitý - Malva verticillata; Sléz maurský - Malva mauritiana; Sléz pižmový - Malva moschata; Sléz lesní - Malva sylvestris sléz nizounký Malva pusilla bot: N-Pa, ruderální a pustá místa v obcích a okolí, roztroušeně v teplejších oblastech, ustupuje. Od podobného slézu přehlíženého se pozná podle korunních lístků stejně dlouhých jako kalich. pfaf: from the plant and the seed heads - celá rostlina a ?? (přesný překlad je semenné hlavy.

sléz nizounký (sléz nízký) (Malva pusilla) - Volyňsko snědek nicí (Ornithogalum nutans) - pěstován a vzácně zplanělý sněženka podsněžník (sněženka předjarní) (Galanthus nivalis) - zplaňující ze zahrádek sporýš lékařský (Verbena officinalis) - Katovice, Mečichov, Radomyš Malva alcea - sléz velkokvětý (sléz léčivý, slézovník velkokvětý) Malva neglecta - sléz přehlížený; Malva pusilla - sléz nizounký; Malva sylvestris - sléz lesní; Malva verticillata - sléz přeslenit Malva moschata - sléz pižmový - Malva neglecta - sléz přehlížený - Malva pusilla - sléz nizounký - Malva sylvestris - sléz lesní - Medicago falcata - tolice srpovitá - Medicago lupulina - tolice dětelová - Medicago sativa - tolice vojtěška - Melilotus albus - komonice bílá - Melilotus officinalis - komonice. sléz pižmový, slézovník pižmový Malva pusilla Sm. (Althea borealis (Wallm.) Alef., Malva rotundifolia L.) sléz nizounký, slézovník nizounký Malva sylvestris L. (Althea sylvestris, Malva silvestris L.) sléz lesní, slézovník lesní Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen. (Aethionema pulchellum Boiss. et Huet Sléz - Malva x adulterina Kříženec: Malva neglecta x Malva pusilla (sléz přehlížený x sléz nizounký) Čeleď: Malvaceae - slézovité Barva květů: světle růžová, světle fialová, Typ květů: počet okvětních lístků 5,

sléz lesní Malva sylvestris: Záznamy kvetení Wikipedie • Commons • Wikidruhy. sléz nizounký Malva pusilla: Záznamy kvetení Wikipedie • Commons • Wikidruhy. sléz přehlížený Malva neglecta: Záznamy kvetení Wikipedie • Commons • Wikidruhy. slivoň obecná Prunus insititia: Záznamy kvetení Wikipedie • Commons. Nově nalezené výskyty silně ohrožených druhů: sléz nizounký (Malva pusilla) 2x, šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus) 3x, ostřice žitná (Carex secalina) 4x, komonice zubatá (Melilotus dentatus) 3x, mléč bahenní (Sonchus palustris), pryšec srpovitý (Euphorbia falcata), buřina jablečníkovitá (Leonurus marubiastrum.

Sléz nizounký :: Vroutek-flor

Sléz nizounký. Malva pusilla. Sléz pižmový. Malva moschata. Sléz přehlížený. nalezené výskyty silně ohrožených druhů: sléz nizounký (Malva pusilla) 2x, šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus) 3x, ostřice žitná (Ca-rex secalina) 4x, komonice zubatá (Melilotus dentatus) 3x, mléč bahenní (Sonchus palust-ris), pryšec srpovitý (Euphorbia falcata), buři-na jablečníkovitá (Leonurus marubiastrum) sléz nizounký Drobnocvetni slezenovec apró mályva Malvo rondfolia yuan ye jin kui Dung-geun-ip-a-uk. Malva pusilla is native to temperate and Mediterranean Europe, Turkey, Caucasia and northwest Iran, and is naturalised in many places, including Lesotho.. It is an erect hairy stemmed annual, bearing small, pale lilac, flowers in the leaf axils

Poklady z přírody 67 - Sléz (1/2) iFauna

Pořadové číslo: RBC 1841 Katastrální území: Mukoděly Název: Mukoděly Mapový list: 1: 10 000 12-13-07 EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Biogeografický význam: L - lokální R - regionální - součást nadregionální trasy K 4 Malva (Sléz): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej Sléz nizounký - Malva pusilla. 15.06. 2019 09:24 #39054. Sléz nizounký - Malva pusilla 1. Jan Lukavský. Malva pusilla sléz nizounký - Marrubium vulgare jableník obecný - Melampyrum cristatum ernýš hebenitý - Nigella arvensis ernucha rolní - Poa alpina lipnice alá §1 Polycnemum arvense chruplavník rolní - Polycnemum majus chruplavník vtší - Pulicaria vulgaris blešník menší - Rhynchospora fusca hrotnosemenka hndá § Atlas: Sléz nizounký - Malva pusilla; 1024x683px; 82kB

sléz nizounký plodu Myosotis sp., tvrdka 1 pomněnka Nesli a paniculat (L.) nažka 39 + 9/2 4 + 5/2 3+3/2 6 Desv., řepinka latnatá Padus aviu Mill.m . pecka 1 střemcha hroznovltá Panicům miliaceu L., mobilka 47 13 6 proso seté pluchatá obllka 16 1 nahá 1 pluchy 213 2 ccm 1 ccm zl. zl. Papaver somniferu| semenm 14 o M Malva alcea - sléz velkokvětý Malva moschata - sléz pižmový Malva neglecta - sléz přehlížený Malva pusilla - sléz nizounký Malva sylvestris - sléz lesní Malva alcea - sléz velkokvětý Malva moschata - sléz pižmový Marrubium peregrinum - jablečník cizí Marrubium vulgare - jablečník obecný Marrubium vulgare. Seznam taxonů Hamzova parku a arboret Autor a vlastník: Roland Baranovič Stránky sú aktualizované aj na základe informácií od pani dr. Ivony Kautmanovej, odborníčky na mykológiu zo Slovenského národného múzea. Príspevky v diskusiách a pod fotografiami sú názory užívateľov a správca stránky nemôže preberať akúkoľvek zodpovednosť za vyjadrenia užívateľov a diskutujúcich

Malva pusilla - Wikimedia Commons

sléz lesní Malva sylvestris L. slez lesný Malva sylvestris L. slez liečivý Malva alcea L. sléz malokvetý Malva parviflora L. slez nebadaný Malva neglecta Wallr. sléz nizounký Malva pusilla Smith slez nizučký Malva pusilla Smith sléz pižmový Malva moschata L. slez pižmový Malva moschata L. sléz prehlí ený Malva neglecta Wallr sléz velkokvětý (sléz léčivý, slézovník velkokvětý) Malva alcea: Autor Bártová Dittrichová, Daniela : Datum 11.8.2009: Lokalita Boletice (okr. Český Krumlov): býv. Horní Brzotice, JV svah. Stát Česká republika: Poznámka lodyha alespoň v horní části s hvězdovitými nebo svazčitými chlupy; herbářový doklad BRNU. SCILLA KLADNII Schur - ladoňka karpatská. Syn.: Scilla alpina Schur, Scilla subtriphylla Schur, Scilla bifolia subsp. subtriphylla (Schur) Domin, Scilla praecox auct. non Willd. Čeleď: Hyacinthaceae Batsch - hyacintovit Základní ekoturistické informace o národním parku Riding Mountain (Manitoba, Kanada), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel and Expeditions

Sléz a nizounký (Malva pusilla) Sléz a pižmový (Malva moschata) Sléz a přehlížený (Malva neglecta) Sléz a velkokvětý (Malva alcea) Šáchorovité (Cyperaceae) Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) Štětkovité (Dipsacaceae sléz nizounký - Malva pusilla Sm. sleziník zelený - Asplenium viride Hudson smldník alsaský - Peucedanum alsaticum L. snědek chocholičnatý - Ornithogalum umbellatum L. snědek nicí - Ornithogalum nutans L. sněženka podsněžník - Galanthus nivalis L. sporýš lékařský - Verbena officinalis L Tou měrou se stávají vzácné, ba krajně ohrožené i další plevelné druhy, kterým právě tohle vyhovovalo a které byly kdysi hojné: merlík městský (Chenopodium urbicum), merlík zední (Chenopodium murale), lebeda růžová (Atriplex rosea), rmen smradlavý (Anthemis cotula), sléz nizounký (Malva pusilla), vranožka šupinatá. Popis květeny Karlovarského kraje. Vítejte ve výběrové databázi Květena Karlovarska určené všem lidem, kteří se potkávají s rostlinami při různých příležitostech, v práci na poli či v lese, během odpočinku na zahradě, při toulkách přírodou, při údržbě komunální zeleně, při fotografování.

This page was last edited on 21 December 2019, at 04:53. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply sléz nizounký in Czech small mallow in English vit kattost in Swedish vit kattost in Swedish 둥근잎아욱 in language. Rond kaasjeskruid in Dutch mauve à feuilles rondes in French small mallow in English vit kattost in Swedish vit kattost in Swedish dwarf mallow in English fromageon in French low mallow in English mauve fluette in Frenc Sléz nizounký: Malva pusilla: Sléz pižmový: Malva moschata: Sléz přehlížený. Do zakládky kompostu se plevele dostávají dvěma cestami. Jedním zdrojem jsou kompostované materiály jako jsou hnůj, odpad z údržby zelených ploch, odpady z rostlinné výroby, apod. Druhou cestou jsou semena plevelů, která na zakládku kompostu přinese vítr. Účinnost zneškodnění semen závisí na teplotě kompostovacího procesu, vlhkosti zakládky a druzích semen plevelů malva borealis - sléz nizounký prunus borealis - slivoň černá lithobius borealis - stonožka severní padus avium borealis - střemcha obecná skalní prunus padus borealis - střemcha obecná skalní hierochloe borealis - tomkovice vonná holcus borealis - tomkovice vonná erigeron borealis - turan severní hyssopus borealis - yzop.

Diskusní fórum: sléz nizounký 1 Garten

 1. tjeckiska: sléz nizounký, sléz přehližený tyska: Kleinblütige Malve f ungerska: apró mályva , kereklevely mályva , papsajt (hu) , papsajt mályv
 2. Seznam rostlin dle českých názvů Seznam rostlin dle latinských názvů A Árón plamatý (Arum maculatum
 3. Nature of Vysočina Region Vascular Plants; Vascular Plants of the Vysočina Region. As a part of the Vysočina Region Biodiversity project, we process the occurrence and spread of rare, protected and regionally important species of vascular plants (Tracheophyta) in the Vysočina Region. The required outcome is a commented regional red data list of rare and protected species of vascular plants.

Výraz v textu. Vybrat jen ty, jež jsou ve sbírkách botanické zahrady SZeŠ Dalovic General information about Malva pusilla (MALPU) Europe (except western), Black Sea, Siberia, Western Asia, Central Asia, China, Mongolia, Sahel (Chad) Červený seznam ohrožených druhů České republik

Flóra Evropy - prodej semen a rostlin - KPR - Klub pěstitelů rostlin - Prodej více než 10 000 druhů semen a rostlin z celého světa - palmy, cykasy, exotické a mrazuvzdorné dřeviny, kaktusy a sukulenty, masožravé rostliny, jednoletky, trvalky, okrasné traviny, zelenina, sadba hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) Cessna 421 price CESSNA 421 Piston Twin Aircraft For Controller . Private Flights - Cessna 172SP FSX/P3D. Latest Videos. Spectacular Take off and Landings at Corfu Airport - Planespotting 2019 The 421 Golden Eagle was Cessna's flagship piston twin with a pressurised four-seat main cabin and rear restroom An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Sléz - 3/298, 303 Sléz lesní - 3/304 Sléz malokvětý - 3/309 Sléz nizounký - 3/308 Sléz pižmový - 3/302 Sléz přehlížený - 3/306 Sléz přeslenitý - 3/309 Sléz velkokvětý - 3/300 Sleziník - 1/242 Sleziník červený - 1/243 Sleziník hadcový - 1/246 Sleziník nepravý - 1/243 Sleziník netíkovitý - 1/246 Sleziník.

Radiola linoides ROTH - stozrník lnovitý (nizounký) Ranunculus sardous CRANTZ s. l. - prysky ník sardinský (srstnatý) Ranunculus viz také Batrachium Reseda phyteuma L. - rýt velkokališní (rezeda velkokališná) Rhinanthus serotinus subsp. vernalis (ZINGER) HYLANDER - kokrhel v tší jarní Rhodiola rosea L. - rozchodnice r. species of plan 8 9 Plesník & Chobot: ervené seznamy a knihy Příroda, Praha, 35: 6-34, 2017 ho hodnocení. První verze kritérií (rodríguez et al. 2011) byla porozsáhlých konzultacích upravena (keith et al. 2013, PleSník 2013) anásledně schválena Radou IUCN jako oficiální dokument (IUCN 2014) Abies alba Mill. jedle bělokorá  Abies cephalonica Loudon jedle řecká  Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebr. jedle ojíněná

Abies alba;jedle bělokorá Abies concolor;jedle ojíněná Abies grandis;jedle obrovská Abies nordmanniana;jedle kavkazská Abutilon theophrasti;mračňák Theophrastův Acer campestre;javor babyka Acer ginnala;javor ginnala Acer japonicum;javor japonský Acer negundo;javorovec jasanolistý Acer palmatum;javor dlanitolistý Acer platanoides;javor mléč Acer pseudoplatanus;javor klen Acer. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation Recenzenti: prof. nothum novae-angliae novae-civitatis novakii novi-belgii nuda nudicaulis nummularia nummularium nutans nutantiflorum nuttalliana nuttallii nyctagineus oakesiana obliqua oblonga oblongatum oblongifolia oblongifolius oblongipetala oblongus obornyana obornyanum obornyi obovata obovatus obscura obscurum obtusa obtusifolia obtusifolius obtusifrons. Click the name-column headers to sort / resort the name listings. [2983 records found NOVÉ PUBLIKACE ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, v.v.i.. NEW BOOKS FROM THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY IN PRAGUE. Archeologické rozhledy LXII-2010, sešit 1. Recenzovaný časopis. Vydává Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.. Peer-reviewed journal published by the Institute of Archaeology, Prague

B30 Sléz maurský - Malva mauritiana :: Panenky Barbie a

Sléz nizounký

 1. sléz nizounký 1.jpg :: www.fotorostlinky.c
 2. Sléz - Wikipedi
 3. Sléz - recepty proti kašli, na ekzém i akné - Vitalia
 4. Malva pusilla (sléz nizounký) - Obrázky BioLib
 5. sléz nizounký - definice - češtin
 6. Malva pusilla - sléz nizounký • Pladias: Databáze české
 7. Biozahrada • Slézy Malva : Netradiční zelenina a kořen

MALVA PUSILLA - sléz nizounký Salvia - E

 1. Sléz přehlížený - na
 2. B30 Sléz maurský - Malva mauritiana :: Panenky Barbie a
 3. Malva pusilla (Sléz nizounký) - eshop, prodej, semena

ATLAS KVĚTIN - Atlas květin A-Z - písmeno A - písmeno

 1. Sléz lesní PYL
 2. Sléz přehlížený :: Herbář Mirda
 3. MALVA SYLVESTRIS L. - sléz lesní / sléz lesný BOTANY.c
 4. sléz přehlížený - csophorepnik
 5. Nahuby.sk - Atlas rastlín - Malva pusilla - slez nizučký ..
MALVA SYLVESTRIS LMALVA MOSCHATA LDaniel Koutecký | BOTANY
 • Kam v marsa alam.
 • Sme meaning.
 • Hotel hilton wikipedia.
 • Technické kreslení základy.
 • Figurka bezzubka na dort.
 • Jibjab animation.
 • Okrasná drť.
 • Motýlí dům vary.
 • Mit admissions.
 • Ošetřovatelský proces a jeho realizace.
 • Audi q8 konfigurator de.
 • Test dodge challenger.
 • Fakultativní výlet definice.
 • Letadla 3 online.
 • Sarkasticke obrázky.
 • Leslie nielsen komedie.
 • Pokládka porfyru.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež české budějovice.
 • Vodní želva nejí.
 • Niantic.
 • Jak zabalit velky balik.
 • Dřevěné brikety mountfield.
 • Five nights at freddy's tričko.
 • Mma fight videos versus.
 • Povrchové čerpadlo sigma.
 • Brýle bez nožiček.
 • Flathead lake.
 • Sinobo stadium parkování.
 • Aplikace fit.
 • Historie google iphone.
 • Prvni pusa na rande.
 • Čfta.
 • Hokkaido saarbrücken.
 • Údržba sekačky na trávu.
 • Jormungandr smite.
 • Prospesnost brokolice.
 • Rasa cockapoo.
 • Odstranění pih pardubice.
 • Xcode for win.
 • Uh 1 huey.
 • Hydrokela funikulu.