Home

Veřejné zakázky praha

Hlavní stránka Úřad městské části Veřejné zakázky Veřejné zakázky. Veškeré informace o veřejných zakázkách MČ Praha 3 naleznete na profilu zadavatele provozovaného na certifikovaném elektronickém nástroji na adrese: http. Veřejné zakázky. Registr zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek. Městská část Praha 10 postupuje při zadávání veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Povinně uveřejňované informace o veřejných zakázkách jsou umístěny na Profilu zadavatele Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› detail/podstránka Veřejné zakázky . Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52. Kontakty. Ústředna: 220 189 111: Bezplatná infolinka: 800 800 001: Fax: 220 189 111: Email

Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek MČ P7 se řídí zákonem č. 134/2016 Sb ., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v platném znění. Dále pak Rada městské části Praha 7 schválila Usnesením č. 0831/18-R na 77. jednání dne 27 Veřejné zakázky městské části Prahy 4. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je: Městská část Praha 4 IČO: 00063584 ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713 Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha4.cz Ověření kopie listiny nebo podpise, autorizovaná konverze dokumentu, výpis z trestního rejstříku, výpis z katastru nemovitosti atp Veřejné zakázky Městské části Praha 20. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je: Městská část Praha 20 IČO: 00240192 ID profilu zadavatele ve VVZ: 63614 Veřejné zakázky a profily zadavatelů na portálu e-zakázky.cz. Adresa: U Trojského zámku 3/120, 171 00, Praha: IČ: 00064459: DIČ: CZ0006445

Veřejné zakázky a profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění - největším portálu s veřejnými zakázkami na českém trhu. Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Hlavní město Praha 26 459,00: Rámcová dohoda na praní prádla 2021 - 2024. Veřejné zakázky a profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění - největším portálu s veřejnými zakázkami na českém trhu. Profil zadavatele: Městská část Praha 22, Veřejné zakázky a profily zadavatel Veřejné zakázky a.s. Veřejné soutěže Mapa staveb CES Partneři TSK Volná místa Napsali o nás SPRÁVCE STAVBY A KOORDINÁTOR - Libeňský most, Praha 7 a 8, č. akce 999984. 21. 10. 2020 Evidenční číslo Název zakázky Typ zakázky Druh zakázky Datum vyhlášení Podávání nabídek do; Z2020-039764 Dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev vody pro ZŠ a MŠ v územním obvodu MČ Prahy 13 na období 1.1.2021 - 31.12.202 Úřad městské části Praha 1. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 Tel.: 221 097 11

Veřejné zakázky Praha

 1. Veřejné zakázky; Zvláštní orgány MČ Všeobecné obchodní podmínky městské části Praha 8 - uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací (schváleny usnesením rady č. Usn RMC 0053/2016 ze dne 20.01.2016) VOP - smlouva o dílo (PDF, 262 kB
 2. POZOR! Zde nejsou uvedeny zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2 mil.Kč bez DPH za služby a dodávky, resp. 6 mil. Kč za stavební práce. Zakázky s výše uvedenou předpokládanou hodnotou naleznete v našem modulu eAukce & eTržiště.. Veřejné zakázky, které vyhlašuje SNEO, a.s. (subjekt s finanční účastí ÚMČ Praha 6), či ohledně kterých.
 3. Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad

Veřejné zakázky - Praha 1

 1. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Rekonstrukce školní kuchyně v hospodářském pavilonu MŠ Jitřní 424/2, Praha 4, k.ú. Hodkovičky, spočívající v provedení dispozičních změn v 1
 2. Veřejné zakázky a profily zadavatelů na portálu e-zakázky.cz. Adresa: Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9: IČ: 00063894: Evidenční číslo na ISVZUS
 3. Veřejné zakázky MČ Praha 9 - PROFIL ZADAVATELE. Rádi bychom Vás informovali, že veškeré veřejné zakázky vypsané MČ Praha 9 naleznete na stránkách.
 4. Veřejné zakázky městské části Prahy 12. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je: městská část Praha 12 IČO: 00231151
 5. Interpelace. 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 5. 11. 2019. místostarosta Bc. Martin Slabý (ANO 2011) a tajemník úřadu MČ Praha 5. Odvolávám se na pozitivní nález interního auditu z jara letošního roku, který konstatuje předražení veřejné zakázky rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova, která byla zadána Odborem správy veřejných prostranství a zeleně
 6. Městská část Praha 11 - Praha 1

Aktuální veřejné zakázky Profil zadavatele = elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek Veřejné zakázky Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: Profil zadavatele - Městské části Praha-Libu Veřejné zakázky . Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek↗ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu [PDF] Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 R-035-010-19 ze dne 11. 7.2019, s účinností od 11. 7. 2019 Praha 12 (odkaz na titulní stránku) Praha 12 - Oficiální web městské části. Ptejte se (Veřejné zakázky malého rozsahu) včetně podřízených složek dokumentů. Název, druh zakázky a popis předmětu Název: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n. Druh zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na služby při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm

Veřejné zakázky • Praha

Program • základní zásady a pojmy • druhy veřejných zakázek (podle předmětu - na stavební práce, dodávky a služby, podle výše předpokládané hodnoty - veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1. Veřejné zakázky | Městská poliklinika Praha Tato webová stránka používá cookies pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a další účely Veřejné zakázky a profily zadavatelů na portálu e-zakázky.cz. Adresa: náměstí Míru 600/20, 120 00, Praha 2: IČ: 00063461: DIČ: CZ0006346 Veřejné zakázky. Úvodní strana >> Úřad MČ >> Veřejné zakázky >> Registr smluv >> Profil zadavatele >> Veřejné zakázky . Kontakty ©Městská část Praha 19. Semilská 43/1, Praha 9, 197 00. číslo účtu: 19-2000932309/0800. IČO: 00231304. Datová schránka : ji9buvp. podatelna@kbely.mepnet.cz . info@kbely.mepnet.cz. ústředna. Veřejné zakázky městské části Praha 5. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je: Městská část Praha 5 IČO: 00063631 ID profilu zadavatele ve VVZ: 36169

O tématu ąkolení. Veřejné zakázky (neboli VZ) a jejich právní úprava se neustále mění. Kaľdou veřejnou zakázku zadává skrze zadávací řízení zadavatel, o její uskutečnění se stará dodavatel veřejné zakázky. ©kolení vychází z praktických zkuąeností s veřejnými zakázkami a aktuální legislativy Problematika zadávání veřejných zakázek je ukotvena v. Veřejné zakázky . Profil zadavatele. Profil zadavatele je dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, elektronickým nástrojem, který umožňuje dálkový přístup k informacím, Městská část Praha 15 Boloňská 478/1 Praha 10 Tel.: +420 281 003 11 Veřejné zakázky. Veřejné zakázky MČ Praha - Slivenec jsou vyhlašovány: na úřední desce: Úřad městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec. tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587, e-mail: slivenec@praha-slivenec.c

Jímání dešťových vod objektu DCHB Praha Kunratice Výzva k podání nabídky - Datum zadání zakázky: 03.11.2020 Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu; Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební prác Veřejné zakázky; Zdravotnictví; Životní prostředí. Úřad MČ. Virtuální prohlídka radnice; Úřední deska; Úřední hodiny; Povinné informace; Vedení úřadu; Organizační struktura; Vyhledání kontaktu; Odbory a oddělení; Hotové osobní doklady; Volná místa; Kariérní stránky MČ Praha 13; Ceny za kvalitu. Jak si. Na těchto internetových stránkách naleznete uveřejněné veřejné zakázky městské části Praha Libuš a jejích příspěvkových organizací a organizací zřízených městské části Praha Libuš. Jednotliví zadavatelé veřejných zakázek provádějí on-line administraci samostatně nebo prostřednictvím svých zástupců zadavatele v řízení, v souladu s ust. §43 zákona. Monitorujeme veřejné zakázky z ČR. Na Váš e-mail zasíláme zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Státní zakázky ze všech profilů zadavatelů. Používáte nepodporovaný prohlížeč Feedback Praha 7, 170 00, Česká republika.. Úřední hodiny Pondělí, středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 Pátek: 8:00 - 11:00 Úřad městské části Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha 9 Tel: 271 071 611, E-mail: urad@pocernice.cz Datová schránka: seibq29 IČO: 0024019

Přehled - E-ZAK Praha

 1. zadání zakázky 29.12.2016 Zobrazit: 13.01.2017 10:46:28 2016 Komplexní dodávka systému pro distribuci informací členům Rady Městské části Praha 8 (SDI), včetně instalace a implementace: malého rozsahu dodávk
 2. istraci samostatně nebo prostřednictvím svých zástupců zadavatele v řízení, v souladu s ust. §43.
 3. Veřejné zakázky | ČMÚD.cz Vyberte kategorii.. Dotace Elektronizace Evroé fondy Finanční kontrola GDPR Komunikace Online Osobní rozvoj Přístup k informacím Registr smluv Účetnictví veřejná podpora Veřejné zakázky Vyberte místo.
 4. MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla: Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Název zakázky: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A Výzva včetně příloh je zve..
 5. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wrocław Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem zadání je vypracování STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wrocław v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci
 6. Mgr. Bohumil Cirek, Městská část Praha 3. Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS. Lektor má dobrý, poutavý přednes, zkušenosti z praxe, přesně reaguje na dotazy. Spokojenost po všech stránkách. Jana Křížová, Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
 7. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 - zateplení fasád pavilonů 1,2,3 Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací včetně souvisejících dodávek
Vazební věznice Praha Ruzyně | Vězeňská služba České

Probíhající veřejné zakázky - Praha 2

 1. ace
 2. Veřejné zakázky Obsah stránky V zájmu zajištění maximální transparentnosti při zadávání a realizaci veřejných zakázek zveřejňuje ŘLP ČR, s.p. níže uvedené informace o veřejných zakázkách
 3. Název veřejné zakázky: Kategorie zakázek: Místo plnění: Datum uveřejnění : 10.12.2020: Dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Amfotericin B Zdravotnictví, sociální služby: Celá Česká republika: 09.11.2020: 21.12.2020: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 70 v obci Velk
 4. Veřejné zakázky Zadání veřejné zakázky: 1/ Malování. 2/ Nákup jídelních setů Školní jídelna Praha 22, Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves . zastoupená ředitelkou školní jídelny Hlasovou Hanou . oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. zámě
 5. Seznam neaktuálních zakázek. V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Městská část Praha - Královice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách
 6. Soukromé zakázky s.r.o. - Poděbradská 576/152, Hloubětín (Praha 14), 198 00 Praha Veřejné investování, s.r.o. - Helfertova 2040/13, Černá Pole (Brno-sever), 613 00 Brno Veřejně prospěšné služby Vracov, Vypálená 622 - Vypálená 622, 696 42 Vraco

Seznam neaktuálních zakázek. V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Městská část Praha - Koloděje. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách Oprava povrchů na území MČ Praha Šeberov - chodníky a vozovky: Zadání zakázky č. 7/2017: Zadávací dokumentace Protokol o otevírání obálek Hodnocení nabídek: 6/2017. 18.08.2017: Náměstí Šeberov - dokončení špejcharu: Zadání zakázky č. 6/201 Veřejné zakázky. Přehled veřejných zakázek realizovaných Vězeňskou službou prostřednictvím elektronických nástrojů 140 67 Praha 4. Úřední hodiny (změna dle usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 11

číslo VZ: P20V10000178: název VZ: rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181, pavilon C Praha-Libuš: hodnota VZ: 5000000.00 K Filtr podle veřejné zakázky: Vše nadlimitní podlimitní VZ malého rozsahu mimo režim ZZVZ Vše Probíhající Ukončené ────────── Projevení předběžného zájmu Výzva k podání žádostí o účast Prokazování kvalifikace Hodnocení kvalifikace Příjem předběžných nabídek Příjem nabídek V jednání.

Mgr

Působíme již osmnáct let jako vzdělávací instituce akreditovaná ministerstvem vnitra pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků.. Veřejné zakázky - školení, realizace zadavatelských činností; Finanční kontrola - školení finanční kontroly, řízení a kontrola prostředků strukturálních. Veřejné zakázky; TSK Praha musí zaplatit pokutu 300 tisíc za diskriminační podmínky zakázky. 29.10.2020. Podělte se na Facebooku. Tweet na Twitteru. Stavba. Ilustrační obrázek, zdroj: Pixabay Oprava bytu č. 14, Otavská 621, Praha - Čakovice: malého rozsahu stavební práce zadání zakázky 31.10.2019 8:17:45 2019 Stavební úpravy fotbalových šaten, Ke Stadionu čp. 705, Praha - Čakovice: malého rozsah

Nabídek práce - Veřejné Zakázky - Hlavní město Praha Vše Filtrovat 28 pracovních nabídek do 15 km. Vytvořit upozornění Vše Referent/ka majetkové správy - veřejné zakázky Uložit. Reditelstvi silnic a dalnic CR. Praha Požadavky Pracoviště-lokalita Samostatné oddělení veřejných zakázek, Praha 10 - Práčská Co u nás. Veřejné zakázky. Získejte aktuální veřejné zakázky z oboru vašeho podnikání. 100 % veřejných zakázek je ověřeno a pečlivě zkontrolováno. Najdete u nás veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní ale i nadlimitní veřejné zakázky Veřejné zakázky s.r.o. Korunovační 103/6; 170 00 Praha 7; IČO: 26726050; tel.: +420 222 261 468; fax: +420 222 261 461; E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz ; Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložce číslo 8982

Video: Přehled - E-ZAK Praha 2

Profil zadavatele: ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL

U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám. Osazení akumulačních nádrží u objektu ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4, k.ú. Braník, parc.č. 2612/89 a u objektu ZŠ Jitřní 185/6, Praha 4, k.ú. Hodkovičky, parc.č. 428/1: malého rozsahu stavební práce ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Veřejné zakázky 1.1.2019 00:00 of me Nadlimitní veřejná zakázka Zadavatel musí vypsat a zveřejnit zakázku ve věstníků veřejných zakázek Veřejné zakázky městské části Praha 17 Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě. Adresa Městská část Praha - Běchovice Českobrodská 3 190 11 Praha - Běchovice. E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz . Tel.: Podatelna: 281 028 61

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Park s přírodním dětským hřištěm - Jizbická Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Vybudování parku na nezastavěném území vymezeném ulicemi Jizbická, Markupova, Češovská, Komárovská v Praze 20 - Horních Počernicích Veřejné zakázky. Vítejte v databázi veřejných zakázek VEŘEJNÝPORTÁL.CZ! Tento portál je určen zadavatelům veřejných zakázek a uchazečům o ně. Najdete zde přehled všech zadaných veřejných zakázek, včetně odkazů na tyto zakázky na stránkách zadavatelů. VEŘEJNÝPORTÁL.CZ umožňuje zakázky libovolně prohlížet Veřejné zakázky. Zakázky zveřejněné na profilu zadavatele. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 IČ: 44848943 DIČ: CZ699005898 Kód banky: 4300 Informační linka: 1212 nebo 222 710 116 Produktová linka: 255 721 252 Fax: 255 721 110 E-mail: info@cmzrb.cz Stížnosti a reklamace: reklamace@cmzrb.cz Datová schránka: w9hdkyj Rychlá.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE. Na těchto internetových stránkách naleznete uveřejněné veřejné zakázky, které jsou na tomto profilu zadavatele administrovány veřejnými zadavateli, dotovanými zadavateli a sektorovými zadavateli veřejných zakázek. U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů. Veřejné zakázky - úřední deska Profil zadavatele = elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

Vývoj portálu byl podpořen z fondů regionálního rozvoje Evroé unie v rámci projektu Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály ©2017 Ministerstvo spravedlnosti České republik

Veřejné zakázky, Veřejné zakázky a profily zadavatel

Kontaktujte nás. ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř tel. 286 851 114, 286 851 483 e-mail: podatelna@praha-vinor.cz id datové schránky: m5pbt2 Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv dostupným pod odkazem: https://smlouvy.gov.cz/ Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha 14; Veřejné zakázky zadané Správou majetku Praha 14, a.s. Tato část webových stránek obsahuje údaje, které zadavatel (městská část Praha 14 nebo příspěvkové organizace, jimž je městská část Praha 14 zřizovatelem) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejným zakázkách a interními předpisy zadavatele zveřejňuje

Profil zadavatele: Městská část Praha 22, Veřejné zakázky

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Nákup zahradního traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 1 kusu nového zahradního traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu objektu Strakovi akademie Předmět zakázky: Účelem veřejné zakázky je pro Operační program Praha - pól růstu ČR vyhodnotit nastavení cílových hodnot indikátorů v prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v prioritní ose 5 Technická pomoc

Veřejné zakázky. Na těchto stránkách elektronického nástroje E-ZAK naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou různí veřejní, sektoroví, dotovaní nebo centrální zadavatelé, příp. sdružení zadavatelů. Na těchto stránkách dále naleznete elektronické aukce soukromých investorů Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Nakladatelství Karolinum - Nákup jednobarevného produkčního tiskového stroje Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednobarevného digitálního produkčního stroje do tiskárny zadavatele a poskytování servisu a služeb po dobu 60 měsíců od. Veřejné zakázky podle nového zákona, spotřebitelské soutěže. Pravidla pro zakázky malého rozsahu, povinnosti veřejného, sektorového a dotovaného zadavatele. Zakázky zadávané mimo zadávací řízení. Praha. Kurzy na Studium.cz

Veřejné zakázky a

10800 Praha; Název oddělení: Veřejné zakázky; Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036945; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lompraha.cz) Části veřejné zakázky # Zadávací dokumentace. Veřejné zakázky; Veřejné zakázky Portál veřejných zakázek (profil zadavatele) https: Všeobecné obchodní podmínky městské části Praha 8 - uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací (schváleny usnesením rady č. Usn RMC 0053/2016 ze dne 20.01.2016 Veřejné zakázky pro celní správu zadává a zveřejňuje Generální ředitelství cel. Legislativní základ. Generální ředitelství cel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Městská část Praha 3 zveřejňuje všechny smlouvy a objednávky nad 50 000 Kč bez DPH, které souvisí s čerpáním rozpočtu MČ Praha 3 v Registru smluv na Portálu veřejné správy, který je spravován MV ČR. Uvedené smlouvy a objednávky najdete zde Realizované veřejné zakázky. Kontakt Úřad městské části Praha 7 Odbor investic a veřejných zakázek U Průhonu 1338/38 Praha 7 Pochmannová Hana, Ing. arch. vedoucí odboru dveře č. 3.02 tel. +420220144184 gsm. +420603770889 PochmannovaH@Praha7.cz. Byl tento článek užitečný?. Veřejné zakázky Ministerstvo obrany - Česká republika:Praha-Kbely - výstavba LP

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v realizaci snížení energetické náročnosti stávajícího objektu základní školy Praha-Zbraslav - ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť: druh veřejné zakázky: Stavební práce: stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je provedení stavebních úprav (revitalizace) areálu sportoviště Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - Zbraslav (dále jen Základní škola) na.

Návrhy a realizace moderních šaten | BV studio

číslo VZ: P19V10000405: název VZ: PD - Mateřská škola v Lochkově: hodnota VZ: 1000000.00 Kč: typ hodnoty: bez DPH: elektronický podpis: bez podpis Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: VZ58/2020 - Nákup jednorázových ústenek a respirátorů Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 200.000 ks jednorázových ústenek a 50.000 ks respirátorů Veřejné zakázky. PROFIL ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE. Kliknutím se dostanete na externí profil zadavatele naší MČ

MČ Praha 13: Veřejné zakázky

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 7.10.2019 Zobrazit: 11.03.2020 15:14:05 2018 Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha - Velká Chuchle: podlimitní stavební prác druh veřejné zakázky: Služby: stručný popis předmětu: Architektonická soutěž Zbraslavské náměstí Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota Městská část Praha-Zbraslav: IČ: 00241857: Poštovní adresa: Zbraslavské náměstí 464, 15600 Praha: ID profilu zadavatele: 639501: Administrátor úřední název. Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách, Základní škola, Glowackého 6/55, Praha 8: malého rozsahu stavební práce ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 10.12.2013 Zobrazit: 15.06.2015 15:22:3 Filtr podle veřejné zakázky: Vánoční osvětlení MČ Praha 8 v roce 2020 VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 03.11.2020 09:00 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022 nadlimitní Zadáno 08.09.2020 08.09.2020 10:00.

Veřejné zakázky - Praha

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Účelem veřejné zakázky je dočasné zajištění údržby. hlavní stránka » veřejné zakázky. Bezpečnostní upozornění. x. Blíží se konec Vašeho sezení. Zpracování sociologického výzkumu výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 09.12.2020 10:00. Nezákonné dělení veřejné zakázky městské části Praha 2. Aktualizováno 22. 01. 2015. Právní poradna TI se v rámci své činnosti dozvěděla o nestandardně realizované rekonstrukci bytového domu městské části Praha 2 probíhající na základě veřejné zakázky Veřejné zakázky; Vyhledávání VZ51/2020 - Modernizace a sjednocení systémů EPS v ČRo Praha 2 - Vinohradská 12 a Římská 15, vč. návazností na PBZ nadlimitní Hodnocení 21.10.2020 24.11.2020 11:00 MR45/2020 - Výměna dřevěných truhlíků. Pondělí, středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 Pátek: 8:00 - 11:00 Úřad městské části Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha 9 Tel: 271 071 611, E-mail: urad@pocernice.cz Datová schránka: seibq29 IČO: 0024019

POUČENÍ A SLOŽENÍ DEZINFEKCE ANTI-COVID – Horní Počernice

Úřad MČ Praha 8: Veřejné zakázky

MČ Praha 8 provozuje infolinku pro seniory. Městská část Praha 8 provozuje telefonní infolinku pro osamělé seniory. Tato linka má sloužit k zajištění základních potřeb osamělým seniorům, kteří nemají žádnou jinou možnost např. při nákupu základních potravin či vyzvednutí léků v lékárnách Lektor odborných seminářů BOVA: působí jako vedoucí právního oddělení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, jako jednatel poradenské společnosti CERAP, s.r.o. a vyučuje veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Poptávky a veřejné zakázky z oboru Taxislužby, region Praha kraj. Nabídněte své služby a získejte nové zakázky přímo na webu. Katalog poptávek a veřejných zakázek, Evroá databank

Jedinečná výstava Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámkuNašel se klíč od auta – Horní PočerniceSídlo ČNB - Česká národní banka
 • Street burger bistro.
 • Alex turner partner.
 • Typy vykalu.
 • Kdo řekl že země je kulatá.
 • Hladitko na lepidlo.
 • Zvedací plošiny použité.
 • Jelen růst paroží.
 • Čsn 33 2000 4 42 ed 2.
 • Inkvizice počet obětí.
 • Rozkládací pohovka olomouc.
 • Arcsin arctan.
 • Cykloservis praha 4 budějovická.
 • Nejstarší synagoga na světě.
 • Igy centrum.
 • Sinéad o'connor nothing compares 2 u.
 • Shar pei prodam.
 • Kpt jaroše brno.
 • Barefoot sandály návod.
 • Beautiful actress.
 • Gamepad na mobil levně.
 • Marcela kořínková ulice.
 • Srovnání kvality potravin.
 • Channing tatum and jessie j.
 • Čslh pokuty.
 • Jak léčit agresivitu.
 • Prasknuti bubinku pri smrkani.
 • Hrouzek obecný prodej.
 • Betonové ploty pardubice.
 • Csi miami epizody.
 • Zdravotnické potřeby prostějov mlýnská.
 • Impatiens niamniamensis prodej.
 • Rorschachův test vyhodnocení.
 • Bayala schleich.
 • Mardi gras online.
 • Preeklampsie godasal.
 • Největší zemětřesení v chile.
 • Kabaret červená sedma.
 • Mléčné kvašení rovnice.
 • Zdravá výživa praha 5.
 • Malování linka u stropu.
 • Půst.