Home

Keramika v pravěku

Keramika v pravěku. 18.12. 2017 jsme měli poněkud netradiční výuku dějepisu. Téma - pravěk - výroba keramiky, způsoby zpracování, úpravy materiálu, vypalování. Jednoduše jsme si vyzkoušeli, jak se to vlastně kdysi dělalo. Jak při tom naši předkové postupovali. Proč se přidával do hlíny grafit nebo saze, proč. V období pravěku a raného středověku keramika postupně dosáhla široké tvarové škály. Nejstarší pravěká keramika byla vypalována v otevřeném ohni a obsahovala vysoké procento ostřiva (často i organického původu, nejčastěji plevy). Později se začínají používat první hrnčířské pece a klesá i zastoupení ostřiva Kultura pravěku. Autor, revidující: Václav Němec, Veronika Konečná Paleolit. Věstonická venuše. První umělecké projevy člověka známe už v doby paleolitu. Památek je překvapivě mnoho, v době paleolitu je umění spojeno s kultem ženy a její rolí jako matky volutová- keramika s jednoduchými vzory, vpíchané vzory. V případě výpalu v přírodní peci je zase nevýhodou časově náročnější stavba. Aby usušená hlína hlína výpalem změnila strukturu a ve vodě se pak už nerozmočila, musí při výpalu projít teplotou přes 600 °C, což se pozná tím, že keramika žhne červeně, jakoby se stane průsvitná Umění pravěku představuje nejdelší období vývoje umění, Povrch kamenných nástrojů je broušen do hladka, používá se různě tvarovaná a zdobená keramika. Objevují se ženské postavy, snad bohyně plodnosti, i šperky z různých materiálů. Později se budovaly monumentální kamenné stavby (viz níže)

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých řemeslných technikách v pravěku, prohlédněte si následující postery, které jsme pro Vás připravili: Stravování v pravěku Zpracování kamene Opracování kosti a parohu Keramika - hrnčířství Výroba textilu Další textilní techniky Zpracování kovů - bronz Zpracování. - v tomto období vzniká velké množství sošek zobrazující křivky ženského těla, tkz.venuše - Věstonická Venuše - 25 000 let; nalezena 1925; unikát • v materiálu i technologii - keramika, nejstarší pálená hlína na světě, • vysoká teplota vypálení (známe ji až z keramického neolitu, o 10 000 let později

okolo 5500 př

Keramika v pravěku - ZŠ a MŠ Záhoř

 1. Otázka: Vývoj lidské společnosti v pravěku a rané době dějinn é o Kůlovitékce, keramika = koflík = hrneček s ouškem těsně nad dnes. o Skrčená poloha, žárové hroby, rakve dlabané ze stromu. o Zbraně (dýky, sekery, hroty kopí, srp, sekeromlaty), šperky, řemesla (kov).
 2. Tyto stavby se vyskytují také v Česku (Klobuky, Libenice, Drahomyšl, Kluček, aj.). Doba bronzová (2000 - 750 před Kristem; v Orientu 1 4.-1. tisíciletí před Kristem) V této době dochází ke zlomu ve vývoji pravěku, vedle kamene se ve velké míře objevuje bronz - slitina mědi a cínu. Dochází také ke druhé společenské.
 3. V této době dochází ke zlomu ve vývoji pravěku → začíná se používat místo kamene bronzu jako slitiny mědi a cínu, především díky jeho snadné tavitelnosti Dochází také ke druhé společenské dělbě práce → odděluje se řemeslo jako samostatná činnost, specializují se jednotlivá řemesla - například hutnictví.
 4. Pravěk (dělení pravěku, doba kamenná, po době ledové, eneolit, doba železná) 26. 9. 2009 . - keramika - oděvy - domy (polozemnice,zemnice) - rodová občina - zvýšení počtu obyvatel Největší panovnické rody v Evropě.
 5. Keramika v kuchyni - už od pravěku Keramické nádoby a jejich střepy byly nalezeny při vykopávkách pravěkých sídlišť ze starší doby kamenné a s klidem tak můžeme říct, že keramika patří k několika málo nejstarším materiálům denní potřeby
 6. Nejstarší užitková keramika na Moravě se objevuje s příchodem prvních rolníků - lidu s lineární keramikou - někdy kolem roku 5600 př. n. l. Díky nalezišti v Kelči-Komárovicích víme, že se v našem regionu tato kultura objevila také, ale zatím nemáme její prokazatelné keramické nálezy
 7. Přírodní keramika na dětském táboře může být velmi atraktivní nejen podle fantazie tvůrců či podle vzorů přírodních a pravěkých národů. Jaké možnosti zdobení a povrchové úpravy přírodní Velké keramické zásobnice sloužily v pravěku k uchování obilí a dalších potravin. Výroba, sušení a hlavně výpal.

Doba železná, železo-poprvé vyrobili Chetité v Malé Asii-urychlení vývoje v Evropě. Hledání nové půdy pro zemědělství a chov dobytka. Starší:kultura halštatská(Hallstatt u Salzburku v Horních Rakousích-solný důl),vývoj obchodu. Řemeslná výroba-vozy, konstrukce na čtyřech kolech.Keramika, tkaní látek, šperky Dějiny umění - Pravěké umění Doba kamenná se dělí na: Paleolit- jeskynní malby Ezolit Eneolit Mezolit Neolit- první architektura, keramika, vznikaly pyramidy- 3000 let př. n. l. Doba bronzová- šperky a zdobení zbraní Doba železná- Funkce pravěkého umění- funkce umění dnes je estetická, ale v pravěku umění mělo funkce: rituální, lovecká magie, kult, obřad

Archeologické nálezy - keramika Muzeum Karlovy Var

 1. Keramika v pravěku. Ve všestarském Archeoparku si můžete se svými dětmi vyzkoušet výrobu nejstarších keramických sošek ze starší doby kamenné, výrobu malovaných nádob z mladší a pozdní doby kamenné či tvorbu reliéfu na nádobkách. Pravěká keramika se bude vyrábět dnes od 10 do 16 hodin
 2. Keramika jako v pravěku. Označení kurzu: LP - Keramika jako v pravěku Cíl kurzu: získání zkušeností s pravěkou technologií výroby keramiky od přípravy hmoty, vytáčení na kopacím kruhu, plastické dekorace až po výpal v peci roštového typu, kterou se účastníci naučí postavit.
 3. V únětické kultuře nebyly rituálně rozlišovány pohřby mužů a žen, v kultuře Chłopice-Veselé i v nitranské kultuře mají ostatky pohřbených těl mužů a žen rozdílnou polohu. Hroby byly vždy vybaveny milodary (keramika, šperky, zbraně, nástroje)

Vás zajímá konkrétně keramika. Ano, já se věnuji studiu keramiky, a to ve dvou ohledech. Jednak se snažím vyvíjet spolu s kolegy metodiku poznání, jak se keramika v pravěku vyráběla. To je komplikovaná otázka, protože my jako zdroj informace oné technologie máme jen samotnou keramiku Úvod do pravěku Pravěk je nejdelší a nejstarší úsek v dějinách lidstva. Za počátek pravěku považujeme přibližný výskyt prvního živočišného předchůdce člověka (asi 3 milióny let před Kr.). Zánik pravěku souvisí se vznikem staroorientálních států a vznikem písma (4. tisíciletí před Kr.), v Evropě však až v prvním tisíciletí před naším letopočtem Keramika v pravěku - 6. tř. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení. Keramika je jedním ze klasických řemesel známých již od Pravěku. Přestože se technologie výroby v mnoha oborech už dávno nemůže srovnávat s možnostmi před několika lety či staletími. Keramika zůstává přes četná vylepšení velmi klasickou disciplínou, která pracuje se stejným materiálem, jaký znali naši.

2)vypíchaná keramika-zdobena pomocí vpichů -naleziště neolitu:-Bylany u Kutné Hory -dlouhé domy, 20-25 široké, tvořeny kůly, zachovaly se kulové jamky, domy byly zahloubeny-kvůli teplu, stabilitě, stěny tvořeny proutím+mazanicí(=tráva, jíl, hlína)-Praha Bubeneč . ENEOLIT. 1) Kanelovaná keramika. 2) Zvoncových pohár Otázka: Lidská společnost v pravěku Předmět: Dějepis Přidal(a): vklimova Pravěk=prehistorické období-do vzniku písma - jednotlivé typy pravěkého člověka:antropogeneze=proces utváření člověka od zvířat k formě homo předchůdci rodu homo- 40-35mil.let-egyptopitékus-malé opice-5kg,kenyapitékus,dryopitékus-nález v Evropě-35kg-po čtyřech Australopitékus-první. Svět, Evropa a naše země v pravěku. Starší - Únětice u Prahy - bohaté nálezy v hrobech z bronzu, keramika perfektně vypracovaná (nádoby s uchem dole) sekery, nože, dýky, meče, náramky, pinzety, , pohřby - ve skrčené poloze, hroby - vydlabané kamen Marková, E.: Pravěká keramika a její odraz v současném umění /Bakalářská práce/ Praha 2011, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 83 s. (Přílohy: Keramický objekt, 135 položek obrazové dokumentace) Práce obsahuje teoretickou studii a výtvarný projekt, které jsou obsahově propojen

Pravěké umění v našich zemích Obyvatelstvo tvořili předchůdci keltů. Nálezy z jeskyních sídlišť - Věstonická venuše, venuše s křivou tváří (že by první portrét?). Rytiny do žeber - pasoucí se koně, zápasící býci - jeskyně Pekárna na Moravě. Bronzová socha býčka z Býčí skály Keramika od pravěku po high-tech Možná si ještě vybavíte, jak jste se znuděně v hodinách dějepisu učili o jednotlivých dávných kulturách a jejich názvy si pamatovali podle toho, jak zpracovávali keramiku Keramika v pravěku. Můžete si vyzkoušet výrobu nejstarších keramických sošek ze starší doby kamenné, výrobu malovaných nádob z mladší a pozdní doby kamenné a tvorbu reliéfu na nádobkách Jednou z nejstarších dovedností člověka byla od pradávných dob výroba předmětů z hlíny, kterým se říká keramika. Keramické památky se datují již z pravěku, i když ty se na starožitnickém trhu nevyskytují a můžeme se s nimi setkat v muzeích, kde jsou zařazeny podle místa vzniku či nálezu Výrobky z kurzu Keramika jako v pravěku, který v Kohoutově vedl Petr Toms | foto: Petr Toms. Člověk se ve společnosti a v čase mění, ale hlína zůstává stále stejná. Petr Toms. Petr Toms před dvěma lety stál u zrodu spolku Keramikum, který chce propojovat různorodé drobné tvůrce. Spolek se obrací i k veřejnosti.

malba, kresba, sochařství a keramika v pravěku - Husáriková, Read more about kultura, sapiens, homo, paleolit, malba and keramika Keramika, železné nástroje, krásně zdobené spony a kostěné hřebeny jsou jak místními výrobky, tak importy západního a jihozápadního původu. V době stěhování národů začínají pronikat na území střední Evropy Slované. Počátky slovanského osídlení našich zemí spadají do 6. a 7. století, kdy přicházejí. Vývoj lidské společnosti v pravěku. Pravěk nebo-li Prehistorie je dějinné období lidstva, o němž nejsou zachovány písemné zprávy, pouze doklady lidské existence (kosti) a činnosti (nástroje, nářadí, zbraně, šperky) souhrnně nazývané jako tzv maturitní otázka: Pohřební rituály v pravěku (Pohřby, Pravěk) Březno u Loun: zde byly nalezeny dvě dlouhé mohyly orientovány Z - V, což je pro ně u nás typické.Kratší stavba (asi 24 m) â‡' dvě jámy s pohřby (jeden byl dospělý muž, měl keramickou nádobu jako milodar, u druhého není pohlaví jisté, byl bez milodarů) Otázka: Vývoj lidské společnosti v pravěku Předmět: Dějepis Přidal(a): Hna periodizace, vymezení období, obecné pojmy (antropogeneze, hominizace...) paleolit (nálezy z našeho území) mezolit; neolit (1. společenská dělba práce) chalkolit; eneolit (jednotlivé evroé kultury) doba bronzová, železná a římská z období pravěku nejsou zachovány žádné písemnné.

Kultura pravěku - dějepis

- rituální obřady (tance,malby)- v jeskyních- za dobrý lov - vyráběly Venuše (- sošky žen se zvýrazněnými znaky mateřství) DOBA KAMENNÁ. 1) Paleolit - nejdelší období pravěku, člověk dostal dnešní podobu - rozhraní třetihor a čtvrtohor - střídají se 2 období: a) d. ledová (Glaciál V hrobech nalezeny milodary - zbraně, ozdoby, keramika → doklad víry v posmrtný život. Mezolit (8000 - 5500 př.n.l.) Nastala u nás po ústupu posledního pevninského ledovce, s nástupem holocénu. Lidé se stále živí sběrem a lovem, loví ale především menší zvěř, protože větší (mamut, srstnatý nosorožec) vyhynula Pravěké umění malba, kresba, sochařství a keramika v pravěku Lenka Husáriková, babylonie.cz Page 2 and 3: Vývojové stupně člověka Homo h Page 4 and 5: Gravetien Homo sapiens sapiens (č kurz vedl lektor - keramik Petr Toms, zachyceny dva poslední dny - sušení nádob, nakládání a výpal dvoukomorové pece, rozdělání ohně třením dřev http.

Pravěká a přírodní keramika - Ostrov nápad

Televizní dokumentární cyklus Brněnský pravěk aneb Co bylo před Brnem, 10 dílů - tato práce nás moc bavila, i když jsme vlastně točili jen vykopávky. Zdánl.. Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma.V populární literatuře, v médiích atd. se někdy užívá i v širším smyslu pro celou minulost Země či Vesmíru.Nicméně pojem vznikl v 19. století v archeologii a pokud se v učebnicích a odborné literatuře.

Archeologické nálezy – Obec Trousko

Keramika se rodí v Krkonoších, Lužických horách, Jizerkách... K jedné z nejstarších řemeslných dovedností člověka od pravěku se řadí výroba keramiky, přičemž úplně nejstarším místem jejího výskytu na světě jsou oblasti pod Pavlovskými vrchy na Moravě POHŘBÍVÁNÍ V PRAVĚKU Archeologie smrti se snaží na základě hrobů a pohřebišť konstituovat sociální kontext Vývoj: 19. až 20. stol. : období silné víry ve vědu, kdy byla snaha na základě pohřebního ritu rozpoznat příslušnost k určité etnicitě či náboženství; podle tehdejší doby šlo rozpoznat na základě pohřbů společenské rozvrstvení tehdejší. Dílna na téma Keramika v pravěku Public · Hosted by Archeopark pravěku Všestary. clock. Friday, February 2, 2018 at 10:00 AM - 4:00 PM UTC+01. More than a year ago. pin. Archeopark pravěku Všestary. Všestary 238, 503 12 Hradec Králové.

Lidská pospolitost v období pravěku. Pravěk - období prvotně pospolné společnosti, trvá od nejstarších dob (výskyt člověka) až do výskytu . prvních písemných pramenů, vznik státu, civilizace, objevují se první hmotné prameny - archeologie. Periodizace podle materiálu HOSTIVICE V PRAVĚKU . Hostivické území patří ke starosídelní české oblasti, člověk zde žil již v dávném pravěku a stopy jeho přítomnosti se nacházejí prakticky na celém území města. Nejčastěji pravěká sídla ležela na mírných svazích nad potoky. Čtyřhrob v objektu č. 1953 objevený v Paloukách při výzkumu v roce 200 Archeopark pravěku Všestary - Všestary 238, 503 12 Hradec Králové, Czech Republic - Rated 4.9 based on 9 Reviews Profesionalne vystaveny park, kde je.. Eneolit v Evropě (5200 - 3500 př. n. l.) drsnější klima, méně lidí převaha kamenných nástrojů, pomalejší růst výroby (specializace řemesel) Patriarchát = růst významu a postavení muže v rodině kultura nálevkovitých pohárů, zvoncovitých pohárů, keramika šňůrovan Dokonce proběhl pokus o konstrukci motoru, kde keramika nahradila kov. Četli jsme si o tom v knize Materiály a člověk profesora Miroslava Raaba, kterou vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou Nadace Rudolf

Otázka: Umění evroého pravěku Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela PERIODIZECE PRAVĚKU Paleolit 3 000 000 - 10 000 př.n.l. Mezolit 10 000 - 7 000 př.n.l. Neolit 7 000 (5 000) - 3 000 př.n.l. Eneolit 3 000 - 2 000 př.n.l. Doba bronzová a doba železná 3,5 000 (2 000) - 700 př.n.l. 3 000 000 - 10 000 př.n.l. Doba ledová Po 10 000 Doba poledová. Dosud není jasné, kterým způsobem v pravěku rozdělávali oheň dříve. Mohlo to být třením dřev, ale důkazy v archeologických nálezech schází, protože se zpravidla dřevo nedochová. Pro rozdělávání ohně pomocí křesání naopak hovoří různé nálezy. Unikátní důkaz o znalosti křesání na sklonku doby kamenné.

Články - Nová expozice zavede návštěvníky Muzea Blanenska

Hradec Králové - Keramické unikáty jsou vystaveny až do 6. března v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Výstava je otevřena denně mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin Byla u nich i typická keramika v podobě kultury zvoncovitých pohárů. Archeologové našli u Holubic na Vyškovsku 23 hrobů z pozdní doby kamenné, jsou staré přibližně 4000 let. Vzácný nález archeologů v Holubicích: Lidé tu žijí už čtyři tisíce let, našli hroby z pravěku

Pravěk I. - Keramika . Mezi nejvýznamnější objevy pravěku patří kromě ohně, kola, polnohospodářství nebo metalurgie i vynález keramiky. 2. 11. 2020 Sbírky Ferdinanda Hradila . Hradilova sbírka ptáků patří k nejvýznamnějším historickým sbírkám preparátů ptáků na Moravě a ve Slezsku.. Na těchto stránkách si můžete najít něco o pravěku,době kamenné,době bronzové a o době železné.Ale také něco i o středověku,Románském slohu,o renesanci a o gotice.Také se dozvíte co je to periodizace dějin.To vše na těchto stránkách.Jenom si klikněte a čtěte si a učte se Pravěk v nás Premiéra: Sobota 15. 10. 2016 na ČT24. Nastavit připomenutí.

Umění pravěku - Wikipedi

Kniha Keramika - Umění z hlíny představuje vývoj keramiky od jejích počátků do současnosti a ukazuje, jak se z obyčejné hlíny stává umění. Renomovaný autor popisuje kulturní krajiny dávné minulosti a představuje světové keramiky od prvních stop pálení hlíny v pravěku přes rozvinuté kultury antiky až po modernu Keramika se využívá pro výrobu nádobí, nástrojů, šperků, v sochařství, ve stavebnictví a kamnářství. Keramické dárky jsou dnes už velmi rozšířené a oblíbené. Keramika patří k nejstarším řemeslným dovednostem člověka od pravěku. Vyvinula se z výroby hliněných předmětů, původně sušených na slunci Při výtvarném projektu Cesta do pravěku získají žáci informace o prvopočátcích umělecké tvorby v dějinách lidské existence. Žáci přijímají hru na pravěké lovce, při vycházce hledají barevné pigmenty, vytvářejí jeskynní malby, keramiku a zhotovují masky, ve kterých tančí rituální tance za dobrý lov a úrodu Keramika se rodí v Krkonoších, Jizerkách, Podještědí i Lužických horách; Odbor. Zobrazit menu Zavřít menu. Oddělení cestovního ruchu Aktuality Turistické oblasti Libereckého kraje Propagační materiály Veletrhy a prezentační akce Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji. Eneolit (pozdní doba kamenná, 2000 - 700 let př. n. l.) - rozpad matriarchátu, vstupní brána do. doby bronzové - objev slitiny mědi a cínu - různé kultury, přinesla kovotepectví, odlévání, tvořily se šperky, spony, zdobené dýky, jehlice, meče atd.. a) kultura únětická - kostry skrčenců z Únětic u Prahy b) kultura mohylová - budování rozměrných mohyl nad hroby.

00:02:38-V Evropě se dlouhou dobu používala jen hrubá, 00:02:41 jinak taky zvaná něžná keramika. 00:02:45-Ne něžná, ale režná. 00:02:47-Přibližně v době, kdy u nás vládli první Přemyslovci, 00:02:51 dovezli obchodníci první jemnou keramiku podobnou té dnešní. 00:02:56-Ve Španělsku se v té době začal Ve čtvrtek 21. února jsme se třídou 4. A byli v Západočeském muzeum Plzni na expozici po pravěku. Dostali jsme pracovní listy, které jsme museli vyplnit. Expozice byla v době kamenné, době bronzové a době železné. V pravěku měli oblečení z kožešin, domy byly ze dřeva slámy a hlíny Vyškovskou branou vedly trasy dálkového obchodu, zároveň v ní probíhala v mnoha obdobích pravěku hranice oddělující archeologické kultury severní a jižní Moravy. Expozice Pravěk Nejstarší stopy osídlení Vyškovska reprezentují ojedinělé nálezy ze středního paleolitu (300 000 - 40 000 BP) a o něco početnější. Tato keramika vystřídala v Čechách keramiku lineární někdy v období druhé poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Život a smrt v pravěku Jádrem výstavy představované veřejnosti je část rekonstruovaných originálních nálezů a prezentace průběhu samotného archeologického výzkumu na velkoformátových fotografiích. Expozice. V moderním sortimentu některých výrobců nicméně najdeme i keramické nádobí vhodné pro indukční desku, ale zatím se jedná spíš o kuriozitu a tato kombinace v sobě nenese žádné velké výhody. Keramika provází lidské stravování od pravěku a tak by se dalo říci, že je docela dobře vyzkoušená

PPT - České země v pravěku Doba kamenná PowerPointSUPŠ Bechyně

Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel Archeologie

Doba bronzová je historickým obdobím pravěku, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu - slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb. Následovala po eneolitu a ve střední Evropě je datována cca 1 900 - 800 let před naším letopočtem. Doba bronzová následně přechází v dobu železnou Uvedené proměny jsou v rámci periodizace pravěku řazeny do období mladší doby kamenné - neolitu. Pojmenování, pocházející ze spojení dvou řeckých slov (neo = nový, Také keramika ve formě nádob není patrně vynálezem lidí v neolitu, z Číny je například známa již ze sklonku paleolitu..

Časově v rámci východních Čech rondely spadají do mladší fáze neolitu (neolit jako takový u nás přibližně 5 500-4 200 př. n. l.), kterou vyplňuje tzv. kultura s vypíchanou keramikou (zhruba 5 000-4 300 př. n. l.). Pokud bychom chtěli být ještě konkrétnější, můžeme hovořit o mladší polovině trvání této. 1. Úvod do studia dějin pravěku- V této kapitole si čtenář může vyhledat základní informace, které se týkají problematiky pravěku a jeho zkoumání v současnosti.Hned na začátku jsme seznámeni se základním pojmoslovím používaném v archeologii, či v jiných vědních oborech zabývajících se prehistorií Vývoj lidské společnosti v Pravěku. Vývoj lidské společnosti v Pravěku-nejdelší období dějin lidstva, začala na rozhraní třetihor a čtvrtohor, trvala asi 2-3mil.let. Časové vymezení pravěku podle vývoje společnosti: 1.období vzniku Prvobytně pospolné společnosti(paleolit,mezolit Nejstarším dochovaným typem je zakuřovaná keramika, která vznikla v pravěku. Její střep je nasákavý, proto se při dosažení vyšší teploty (cca 1000°C) přidávaly mokré větve či jinak silně čadící látky čímž se v pórech hlíny usadí saze a tím se zvýší nepropustnost hlíny V Evropě začali hrnčíři zásobovat domácnosti obvyklými druhy kuchyňského a stolního nádobí - pod italským vlivem byla zavedena poleva.V gotice vzniká výroba kachlových kamen, kachle se zdobily na přední straně reliéfem (figura nebo erb). Slovo keramika je vlastně řeckého původu a vzniklo ze slova KERAMOS

Vývoj lidské společnosti v pravěku a rané době dějinné

keramika. kovotepectví Umělecké řemeslo v pravěku / Autor: Filip, Jan, 1900-1981 Vydáno: (1941) Umělecké řemeslo v pravěku / Autor: Filip, Jan Vydáno: (1997) Umělecké řemeslo v pravěku /. Keramika (řecky pro hrnčířství) je směs anorganických nekovových materiálů nebo uhlíkový materiál, vyrobený pálením v peci za vysokých teplot. Keramika se využívá pro výrobu nádobí, nástrojů, šperků, v sochařství, ve stavebnictví a kamnářství. Keramika patří k nejstarším řemeslným dovednostem člověka od pravěku. Starověk byl první zlatou érou. Tato keramika vystřídala v Čechách keramiku lineární někdy v období druhé poloviny 5. tisíciletí př.n.l. Život a smrt v pravěku Jádrem výstavy představované veřejnosti je část rekonstruovaných originálních nálezů a zároveň také prezentace průběhu samotného archeologického výzkumu na velkoformátových. Periodizace pravěku: (vychází ze základního materiálu, který lidem sloužil pro výrobu nástrojů a zbraní) I. doba kamenná (2,5 mil. let - 2 500 př. n. l.) 1) starší doba kamenná (paleolit) umělecké řemeslo (keramika, šperky, ozdoby, tkaní látek Staroveké Grécko bola vyspelá euróa kultúra. Zemepisne sa vzťahuje na oblasť súčasného Grécka a západného Turecka, v širšom ponímaní aj na oblasti v tom čase osídlené Grékmi - Cyprus, maloázijské pobrežie Egejského mora (Iónia, Dorida, Aiolida), Sicíliu, južné Taliansko a rozptýlené sídla na pobreží dnešného Albánska, Bulharska, Egypta, Francúzska.

Dějiny pravěku - dějepis

I když oblast Jílového nebyla v pravěku téměř osídlena, bylo to právě sídliště Keltů, které bylo zjištěno na návrší nad soutokem Jílovského a Chotounského potoka. Zlatonosné potoky jsou však dodnes i jinde. Nejen na Jílovsku, ale například i na Čáslavsku si můžete zkusit vyrýžovat drobounké plíšky - zlatinky Keramika - umění z hlíny. Dostupnost: na dotaz. autor popisuje kulturní krajiny dávné minulosti a představuje světové keramiky od prvních stop pálení hlíny v pravěku přes rozvinuté kultury antiky až po modernu. Kde vznikl první hrnčířský kruh? v jehož průběhu mnoho metod zaniklo. Autor se pokouší i tyto metody.

VÝVOJ V PRAVĚKU, D - Dějepis - - unium

Podle Brestovanského se jednalo hlavně o fragmenty keramiky s charakteristickým vpichem. Tato keramika vystřídala v Čechách keramiku lineární někdy v období druhé poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Život a smrt v pravěku Dějepis - Charakteristika života v pravěku, rozdělení pravěku šňůrová keramika atd. II. DOBA BRONZOVÁ (2.tis. - 700 př.n.l.) starší doba bronzová (2300 - 1500 př.n.l)- únětická kultura - sociální rozdíly (podle vybavení hrobů) střední doba bronzová. I v následujících etapách pravěku byla celá oblast Drahanské vrchoviny v prostoru mezi Pustiměří, Rychtářovem, Studnicemi, Novými Sady, Podivicemi, Nalezená keramika v provedených sondách byla datována PhDr. J. Doleželem z Archeologického ústavu AV ČR v Brně do 14 - 15. stol. HÁDKY-Nálezy 16 1. Keramika

Dějiny světa - Pravěk - Pravěk (dělení pravěku, doba

Nálezy z Býčí skály zapůjčilo vídeňské muzeum do Muzea

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242 Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 24 Keramika se přece i v pravěku užívala především k přípravě potravy, k jejímu přechovávání a obecně k přechovávání věcí. Podle této funkcionalistické teorie různé praktické potřeby pravěkých lidí zplodily různé tvary keramiky a keramický komplex je v tomto pojetí jednoduchým součtem keramických druhů Dalším nálezem je mimo jiné redukčně vypálená keramika nalezená v rýze pro NN kabel ve dvoře usedlosti čp. 362 u paty zámeckého kopce (Ulrychová 2009b). Dva střepy z mladší doby hradištní byly sebrány východně pod návrším v roce 1970 (Waldhauser 1970, NZ) Oficiální stránky ZŠ a MŠ. Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice. Hledaný výraz V pravěku a středověku bylo území dnešního Kralického háje u Prostějova hustě osídlené. Lokalitu lidé obývají již více než sedm tisíc let a dnes je zde průmyslová zóna. A kdykoli některá z firem staví novou budovu, archeologové mají žně. Poslední vykopávky odhalily zbytky sloupových jam a přinesly nálezy z různých období včetně unikátní bronzové jehlice

Tepání bronzových ozdob - Ostrov nápadů

[21] GALUŠKA, L., 1993: Slovanská keramika v oblasti staroměstské aglomerace od konce 8. do poloviny 10. století - Die slawische Keramik im Bereich der Agglomeration von Staré Město vom ausgehenden 8. bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts, Slovácko XXXV, 101-113 Hrnčíř Václav Dušek tvoří a žije v Úvalech u Prahy, kde s miskou čaje v ruce vypráví o tom, co ho přivedlo za hrnčířský kruh a jak se k sobě má čaj, hlína a keramika. Duškova životní etapa v roli hrnčíře je v jeho příběhu poměrně čerstvou kapitolu Šesťáci v pravěku Období distanční výuky jsme využili k bližšímu seznámení s pravěkem. Úkolem bylo využít znalosti z on-line výuky při výrobě jakéhokoliv výtvoru, který je s tímto obdobím spojený Expozice Pohledy do pravěku představuje pravěký vývoj na Chomutovsku a Kadaňsku od neolitu po dobu římskou (6. tisíciletí př. n. l.-400 n. l.), především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým významem přesahují hranice regionu

Mužský, jeskyně Portál na Chodové - archeolog

Ale při těch kamenech s miskami, kde určitě zjištěna přítomnost lidí v pravěku, nemusí keramika vždy podávati přesvědčivý důkaz, argumentum ad hominem, že používáno jich bylo jen jako oltářů. I v těch případech nutno pod zorným úhlem skepse přibrati v úvahu i různé složky, na př. soudobé zalidnění okolí. Popis výroby a hlavně popis stavby roštové pece na keramiku technologií odpovídající pravěku. Velmi zajímavé. Keramika Duchek - popis stavby pece na dřevo a výpalu v ní; Bob_Jakeš - stránky keramika Boba Jakeše, informace o proběhlých (převážně dřevopaličských) akcích včetně fote Spolu s dětmi vstoupíte v Březně u Loun rovnýma nohama do pravěku. Bez problémů můžete otevřít dveře slovanské i germánské chaty ze šestého století našeho letopočtu. Prohlédnout si hrnčířskou pec starých Slovanů a také jejich spíž na obilí, tedy zásobní jámu chráněnou kuželovitou stříškou z rákosových. Hradisko Svitávka v této době ještě osídlené nebylo, k jeho osídlení dochází až v 11 století po zániku Velkomoravské říše. Zatímco v pravěku byly osídleny i vrcholové partie svahů hradiska, v raném středověku byla obehnána palisádou pouze vrcholová část temene hradiska a celkový osídlený prostor se tak zmenšil

 • Winston cigarety 100.
 • Čsad zlín.
 • Předkopy cvik.
 • Perwoll 2 7l.
 • Kaki churma.
 • Jak na whatsapp.
 • Ccc brno vaňkovka.
 • Problémy s patami.
 • Náramek mala.
 • Lisa bonet zoe kravitz.
 • Rc jeep.
 • Pacific coast highway.
 • Dřevěné loutky.
 • Dvojjazycne texty nemcina.
 • Poslíčci po 10 minutách.
 • Svaly wikipedie.
 • Canesten gyn combi pack.
 • Srovnání televizi.
 • Zakusky na oslavu.
 • Kování na skříně.
 • Vid test.
 • Tkanovita krev pri menstruaci.
 • Puberta u dobrmana.
 • Micro sd karta 32gb.
 • Test ssd 2019.
 • Xcode for win.
 • Jezero bled aktivity.
 • Thajská kokosová polévka s krevetami.
 • Zhotovení základové desky.
 • Šlagr tv.
 • Dárková karta benzina.
 • Vodopády iguacu.
 • Pískovaná lepenka hornbach.
 • Stavební otvor pro obložkové zárubně solodoor.
 • Bmw x3 2017 cena.
 • Astrofyzika studium.
 • Five nights at freddy's tričko.
 • South park characters.
 • Lunární fáze 2018.
 • Malý princ pdf ulozto.
 • Rodinka obchod.