Home

Sleeve resekce plic

Sleeve resekce žaludku (Vertical Sleeve Gastrectomy), neboli tzv. Tubulizace žaludku je restrikční operační zákrok, jenž se provádí laparoskopicky a spočívá ve zmenšení žaludku o 70-85%.Podélně se přeřeže a přešije v celé délce vakovitý dutý orgán tak, aby tvořil jenom trubici nebo rukáv POZNIAK, Jiří — KOLAŘÍK, Jan — ŠIMONEK, Jan, et al. Sleeve resekce plic - naše zkušenosti. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2013, roč. 10. Manžetová (sleeve) resekce segmentu průdušky s anastomózou mezi centrálním a periferním pahýlem průdušky 3. Bronchovaskuloplastika (angiobronchoplastika) Pro úspěšné hojení anastomózy je nezbytné zachovat dostatečné prokrvení stěny pahýlů průdušky po resekci, dalšími zásadami výkonu na průduškách jsou šetrná. Miniinvazivní plicní resekce VATS resekce, VATS lobektomie historicky 3 možné techniky VAMT (video-assisted minithoracothomy) minitorakotomie s použitím malého rozvěrače VASSL (video-assisted simultaneously stapled LE) Lewis 1995, ošetření celé plicní stopky staplerem VANRSL (video-assisted non-rib spreading LE) s nebo bez pracovní incize, 3-4 port případného odstranění celé plíce- pneumonektomie. Anatomické resekce případně s provedením bronchoplastiky (sleeve resekce). Operace nádorových onemocnění plic jsou prováděny jak klasicky tak miniinvazivně metodou videoasistované hrudní chirurgie s intubací (VATS) nebo bez intubace (NITS)

K transplantaci plic jsou indikováni pacienti splňující kritéria: Konečné stadium chronického onemocnění plic s vyčerpanými konzervativními léčebnými možnostmi. Reoperace ve většině případů není doporučena, jsou však popsány pozdní sleeve resekce stenotického úseku bronchu o pacienta s karcinomem plic Robert Lischke III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol. • Sleeve resekce - bronchus tepna • Resekce horní duté žíly, levé síně, aorty, obratle, hrudní stěny • Lymfadenektomi

Resekce plic Lobektomie - je základní anatomickou resekcí plic. Operaci začínáme preparací kmene a. nebo kompletní resekce (sleeve resection) s anastomózou end to end. Resekce hrudní stěny - je rozsáhlý výkon, který je vedle ztráty plicní tkáně doprováze Výraz (slovo) resekce a má tento význam: operativní odstranění části orgánu, např. plic, žaludku Resekce žaludku je nejčastěji používanou metodou léčby karcinomu žaludku. V tomto případě se pacientům provádí sleeve resekce neboli tubulizace žaludku (známé též rukávová metoda) 3 Miniinvazívna chirurgia a. resekce. Výraz (slovo) resekce a má tento význam: operativní odstranění části orgánu, např. plic, žaludku ; resekce žaludku, resekce ledviny, resekce sigmatu, resekce střeva, resekce jater, resekce tlustého střeva, resekce zubu cena, resekce zubu, resekce zubu video, resekce kořenového hrot O nás. Všeobecná chirurgie zahrnuje všechny chirurgické obory s výjimkou neurochirurgie, oční chirurgie a cévní chirurgie. Spektrum výkonů hrudní chirurgie jsme rozšířili i na plánované operační výkony nádorů plic, diagnostické operace mediastina (mezihrudí) a miniinvazivní techniku operací videoasistované torakoskopie. Jako jedni z prvních v České republice jsme. Sleeve resekce žaludku byla provedena standardní laparoskopickou technikou. Všichni pacienti mají standardní přípravu včetně antibiotické profylaxe (Cefuroxim 1,5 g i.v. podaný ve dvou dávkách, první dávka 30 minut před zahájením operace a druhá dávka 8 hod. od podání první dávky dle nemocničního standardu) a prevence.

Sleeve resekce žaludku - Banding klu

VATS plicní resekce - thoracic Technika a taktika miniinvazivních plicních resekcí MUDr. Pavel Horažďovský Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice, Praha Miniinvazivní plicní resekce VATS resekce, VATS lobektomie historicky 3 možné techniky VAMT (video-assisted minithoracothomy) VASSL (video-assisted simultaneously stapled LE) minitorakotomie s použitím malého. První plicní resekce byla popsána Ronaldem z Parmy už v roce 1496. Nejv ětším problémem hrudní chirurgie byla bronchiektázie, empyém, plicní absces a tuberkulóza, bronchogenní karcinom byl relativn ě z řídkavý. Až do za čátku 19. století byla resekce plic dvoudobou operací Rakovina plic: příznaky, léčba (karcinom plic) Vzhledem k typu a stádiu nádoru jsou prováděny tři základní operace - klínovitá resekce , kdy se odstraní menší část plic; lobektomie, kdy se odstranění lalok plic.

Medvik: Sleeve resekce plic - naše zkušenost

 1. Resekce plic je obecně doporučena ve všech případech I a II stadia nemoci, v určitých případech III.A stadia a ve specifických konstelacích III.B a IV. stadia onemocnění. Bronchoplastické operace typu sleeve resection jsou indikovány u protruzních tumorů vyčnívající z lobárního ústí do hlavního bronchu.
 2. Informace a články o tématu Resekce pliky. Praktické tipy o zdraví a Resekce pliky. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit
 3. Jsou vypracovány chirurgické techniky tzv. parenchym-záchovné sleeve resekce. I při parametru T3 lze dosáhnout radikální resekce R0, ve vybraných případech též i při parametru T4. Využití extrakorporální membránové oxygenace dává možnost operovat pacienty i po předešlých kontralaterálních plicních resekcích

Chirurgická léčba rakoviny plic - Zdraví

 1. ut + 5
 2. ální aorty.
 3. Jednalo se o laparoskopické bandáže žaludku -LAGB (170) a laparoskopické sleeeve resekce žaludku - LSG (180). Výsledky: V souboru 350 bariatrických pacientů byla prokázána jenom jedna tromboembolická komplikace, a to v podobě plicní embolie (tj. výskyt 0.29%). Embolie byla detekována u pacientky po LAGB až po jejím.

Resekce bifurkace pro karcinoid. Sleeve pneumonektomie. Bronchopleurální píštěl. Bronchopleurální píštěl-pleurostomie. Indikace •Respirační selhání v pokročilém stadiu •Obstrukční onemocnění plic -CHOPN -Deficit alfa 1 AT -Cystická fibróza •Restrikční onemocnění plic -Plicní fibróza •Onemocnění. Do té doby a ještě řadu let poté byly totiž resekce plic prováděny se střídavým úspěchem vícedobě za použití elastické ligatury plicní stopky. Principem takových operací bylo v první době vyvolat pleurodézu, ve druhé době uvolnit postižený plicní lalok a ischemizovat jeho stopku speciálním turniketem tak, aby se. Resekce plic Lobektomie - je základní anatomickou resekcí plic. Operaci začínáme preparací kmene a. pulmonalis a příslušné plicní žíly. Provádíme buď klínovité resekce (wedge resection), u kterých ponecháme část stěny intaktní, nebo kompletní resekce (sleeve resection) s anastomózou end to end. Resekce hrudní.

Hrudní chirurgie na CHK FN Brn

Chirurgická terapie BCA Indikaci k chirurgické léčbě předchází celý diagnostický proces jehož výsledkem je nejen stanovení diagnózy BCA, ale zejména stanovení stádia onemocnění. Ne vždy se však dostává nemocný na chirurgické pracoviště s jasnou diagnózou, ta je pak určena během vlastního operačního výkonu peroperačním histologickým vyšetřením... Sleeve resekce znamená rukávovitou resekci - žaludek po operaci má tvar úzkého protáhlého rukávu. Průběh výkonu: Operace se provádí v celkové anestézii, výkon trvá asi 90-180 min. Výkon se primárně provádí laparoskopicky Ileocekální resekce. Resekce ledviny - resekce tumoru ledviny. Plastika pánvičky ledvinné. Močová trubice ATOM slingy u mužské inkontinence. Transuretrální resekce tumorů močového měchýře 120 laparoskopie, resekce tkáně. Slezina. 121 konzervativní léčba. 128 Úrazové proděravění dvanácterníku Sleeve resekce žaludku (Vertical Sleeve Gastrectomy), neboli tzv. Část žaludku, která svou stavbou umožňuje výrazné roztahování a ve které jsou lokalizovány buňky produkující tzv hormon hladu.. další>> <<předchozí. » hledání. Slovo: resekce. Význam: operativní odstranění části orgánu, např. plic, žaludku V poslední době patří laparoskopická resekce žaludku mezi velmi časté výkony na našem pracovišti. Nadváha a obezita jsou celosvětovým problémem. Světová zdravotnická organizace ji označila za epidemické onemocnění 21. století. SUMMARY Recently we have performed many laparoscopic gastric resections. Overweight and obesity are worldwide problem

Anatomické plicní resekce pro nádory, záněty, úrazy (standardní pneumonektomie, bilobektomie, lobektomie, segmentektomie, lobektomie nebo pneumonektomie se sleeve = manžetovitou plastikou průdušky), atd.; Operace trachey avelkých bronchů (resekce anastomózy end-to-end u subglotických, subkrikoideálních stenóz a stenóz hrudní trachey, radikální operace. Nemám bandáž, podstoupila jsem tzv. tubulizaci žaludku, neboli také sleeve resekci, kdy se velká část žaludku uřízne. Impuls přišel v době, kdy jsem vážila 138,5 kg a nemohla jsem už skoro dýchat, měla jsem vysoký krevní tlak, astma, zastavila se mi ovulace, hrozila mi cukrovka a celkově jsem se necítila dobře Sleeve gastrectomia (tubulizace žaludku) Torakoskopická horní hrudní sympatektomie Torakoskopické výkony - biopsie plic, nástěnné pohrudnice a periferní resekce plic sleeve resekce i resekce invadovaných struktur v hrudníku (trachey, horní duté žíly, obratle, perikardu atp.). Standardem radioterapie je ozáření tumoru Chemoterapie v léčbě rakoviny plic obecně již dosáhla svého plató, a proto nelze očekáva Tracheální stenóza a její způsoby léčby Autor: Grézl T., Školitel: Kolek V., prof. MUDr. DrSc. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN,LF UP Olomouc Výskyt Tracheální stenózy se mohou vyskytovat ihned po narození jako součást velice závažných stavů neb

plastické resekce. V poslední době nastupuje rozvoj výkonů provedených . videotorakoskopicky nebo pomocí robotu. Tento vývoj je možné sledo. vat v jednotlivých monografiích, ať to byla Resekce plic Jaroslava Pro. cházky (1954), Chirurgie plic a mediastina Františka Řeháka a Václav Z dalších operací to byly 2 operace pro morbidní obesitu - sleeve gastrektomie a 1 operace pro obrovskou hiatovou hernii. Předoperační vyšetření: koloskopie, histologie, EUS rekta, CT malé pánve, retroperitonea, jater a plic v jednom kroku, u posledních pacientů přecházíme na MR malé pánve, výběrově PET CT, tumorosní. Sleeve resekce žaludku cena. Sleeve resekce žaludku (Vertical Sleeve Gastrectomy), neboli tzv. Tubulizace žaludku je restrikční operační zákrok, jenž se provádí laparoskopicky a spočívá ve zmenšení žaludku o 70-85%. Podélně se přeřeže a přešije v celé délce vakovitý dutý orgán tak, aby tvořil jenom trubici nebo. V době, kdy jsme neměli jinou možnost jak.. resekce. Výraz (slovo) resekce a má tento význam: operativní odstranění části orgánu, např. plic, žaludku (R. Střecha) chirurgické pro skoliózy operaci, která spočívá v tom, resekce půl třmenem a příčného výběžku a klín resekce větší části těla obratle. 1 klínová, nebo sleeve resekce) bez další onkologické léčby 2. Radikální radioterapie (při interní kontraindikaci chirurgického výkonu a při normálních hodnotách plicních funkcí) Stadium II. T1-2N1M0 1. Radikální chirurgický výkon (lobektomie, segmentová, klínová, nebo sleeve resekce) bez další onkologické léčby 2

Transplantace plic proLékaře

ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice. 1548 Záleží na konkrétním pracovišti a v neposlední řadě i na přání pacienta. V současné době provádíme na Chirurgickém oddělení naší nemocnice tři výkony pro morbidní obezitu - gastrickou bandáž, sleeve gastrektomii (rukávová resekce žaludku) a minigastrický bypass, říká doktor Toběrný 6.1 Klinické vyšetření. S výjimkou auskultace jícnu, při které lze někdy slyšet charakteristický zvuk při polykání během průniku tekutiny do žaludku, který však příliš nepomůže upřesnit diagnózu, nejsou jícen a kardie přístupny přímému vyšetření

Sleeve resekce aludku a pooperan R - zm na techniky resekce - GE ostruszka P. oltys a. Zatloukal a. Double sleeve ronchoplastika pro krvácen po chemoterapii pro lokáln pokro˝ilý karcinom plic - ˘u a P. andel . uša . khalil g. mašlík o. iří˚ková s. išková . klein . Zlí Obecné komplikace společné pro všechny typy operací: zánět žil, zánět plic, plicní embolie. Přidružené nemoci zvyšují riziko operace a možnost výskytu dalších komplikací - srdečních, mozkových, močových apod. Alternativní operační metody: Sleeve resekce žaludk Klasifikace hospitalizačních procedur. Začněte průchodem stromu nebo použijte vyhledávací formulář. Klasifikace hospitalizačních procedur v podobě, jak ji prezentuje tento portál, je návrhem, který je připraven k oponentuře a připomínkám široké odborné veřejnosti s cílem jeho kultivace, tak aby mohla být tato klasifikace použita v některé z dalších verzí.

Rukávová resekce žaludku — nejzábavnější internetová

Optimální operační techniky při gastrickém bypassu a sleeve gastrektomii - tipy a triky v pojetí experta Resekce jater u metastáz karcinomu prsu Pudil J 7+3 US047: Plicní metastazektomie lymfadenektomii u operací karcinomu plic parciální resekce ledviny, pyeloplastika, odstranění nadledviny, Běžně jsou prováděna funkční vyšetření plic (spirometrie) a endoskopická vyšetření (bronchofibroskopie). Nosným programem je v prvé řadě chirurgická léčba obezity, a to především v podobě tzv. tubulizace žaludku (sleeve gastrectomia. Jaká kyselina je v žaludku. Sliznice žaludku může být rozdělena do dvou zón: jedna produkuje kyselinu chlorovodíkovou, a na ostatních, bikarbonáty, které se neutralizují Sledování pacientů po sleeve gastrektomii - efektivita a možné komplikace Empyém plic a jeho chirurgická léčba Volumetrické hodnocení radikality resekce po operaci glioblastoma multiforme na podkladě MRI vyšetřen po sleeve resekcii žalúdka 7+3 min Kokorák L., Marko L. | Banská Bystrica, SR SADI-S, možný druhý krok po sleeve gastrectomy 7+3 min Kasalický M. , Koblihová E. 1, Pažin J.1 | 1 Praha (ČR), 2 Trnava (SR) Reoperácie v metabolicko - bariatrickej chirurgii pre zlyhanie metód

Proto upu t no od p vodn ho pl nu sleeve resekce, provedena pouze diagnostick laparoskopie, odebr na histologie. Kolonoskopie: etn j polypy tra n ku velikosti do 10 mm, v echny sneseny EPE kli kou (makroskopicky mo nost karcinoidu), asn l ze v transverzu 4 mm, snesena kle t mi. Histolog. vy . polyp : adenom tubul rn , adenom tubulovilosn klínovitá resekce plic thorakoskopicky enukleace tumoru plic thorakoskopicky pleurektomie abraze thorakoskopicky laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (lavh) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů supracervikální hysterektomie (lsh) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gram Resekce plic. Povinné přestávky řidičů autobusů. Poštovní poukázka a doba převodu. Pocit dušení v krku. Miluji tě modře ke stažení. The light between oceans online. Kapitán amerika popis. Červenolisté keře. Nejlevnější nemovitosti v zahraničí. Mandlovník keř. Televize film. Tepelně tvarovatelné brusle. Zelená.

054CHIR-ANJ Laparoscopic Bystric vertical sleeve resection - Laparoskopická sleeve resekce žaludku - anglická verze 055CHIR-ANJ 056CHIR - Laparoskopická plikace velké křiviny žaludku 007RDO Biopsie plic 008RDO Biopsie štítné žlázy a jiných měkkých tkání (krku, končetin, atd. 054CHIR-ANJ Laparoscopic gastric vertical sleeve resection - Laparoskopická sleeve resekce žaludku - anglická verze 055CHIR-ANJ Laparoscopic greater curvature gastric plication - Plikce žaludku - anglická verze 007RDO Biopsie plic 008RDO Biopsie štítné žlázy a jiných měkkých tkání (krku, končetin, atd.

Ileocekální resekce — dokument

Regulátory otáček. Čím regulovat otáčky asynchroního motoru? Chci se zeptat na nějakou dobrou variantu, jak regulovat otáčky asynchroního motoru, konkrétně se jedná o motor ventilátoru u digestoře, frekvenční měnič je varianta dost drahá, na druhou stranu jsem slyšel myšlenku, že je možnost regulace pomocí stmívače na světla, nebo jiným potenciometrem, ale nejsem. Program 52. konference studentských vědeckých prací 14. května 2019 8:00 Zahájení - Velká posluchárna Klinické obory - interní velká posluchárna 8:30 - 9:20 Abrmanová B., Šurábová M.: Kardiovaskulární komplikace chronické obstrukční plicní nemoc

Všeobecná chirurgie - Krajská nemocnice Libere

493/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Změna: 620/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění. Tento typ resekce žaludku je anatomicky a funkčně nevratný. Žaludek je poté odpojen od duodena a připojen k distální části tenkého střeva . Duodenum a horní část tenkého střeva jsou znovu připojeny ke zbytku ve vzdálenosti asi 75-100 cm od tlustého střeva 55/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících. Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f BOS. org s. r. o. Kekulova 38. 400 01 Ústí nad Labem. Tel.: +420 475 531 098 +420 475 207 082. Fax: +420 475 205 169. info@bos-congress.cz . Kancelář Prah

Klinové- wedge bronchoplastiky jako moderní alternativa sleeve resekcí v terapii karcinomu plic - naše zkušenosti Dobrovodský A., Keher I., Škuta R., Duda I. Diagnostické a terapeutické omyly v proktológii 20 min 30 min TaTME, metoda pro karcinom středního rekta? Rejholec J Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity with natural orifice specimen extraction (NOSE) Dostalík J., Guňková P., Guňka I., Martínek L., Mazur M., Tulinský L., Klvaňa P., Machytka E., Svoboda P. (Ostrava) 6years Experience with Laparoskopic Sleeve Gastectomy without Over Sewing of the Staple Lin Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica, Praha: Slovenská pneumologická a ftizeolog.spol, 2001, roč. 61, č. 1, s. 33-34. ISSN 0371-2222 10.) V krajních případech (při obezitě 3. stupně a neúčinnosti předešlých opatření, zdravotních rizicích, atd.) je možná chirurgická léčba (žaludeční balón, bandáž žaludku, sleeve resekce neboli tubulizace žaludku, žaludeční bypass

Tyto Sleeve (česky rukávové nebo manžetové) resekce se provádějí asi 40 let. Původně se indikovaly u pacientů s alterací plicních funkcí, pro něž by klasická operace byla příliš velkou zátěží, dnes představují alternativní volbu při operaci centrálně uloženého bronchogenního karcinomu Rakovina plic je rakovina, která obvykle začíná ve sliznici průdušek (hlavních dýchacích cest plic), ale může také začít v jiných oblastech plic, včetně bronchiolů, nebo alveolů. To je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u mužů i žen The aim our study was to determine incidence and predisposing factors of atelectasis following pulmonary lobectomy. Retrospective study of our prospective database included 282 patients Měří se minimálně vitální kapacita plic (FVC), rezistence plic (Raw, Sraw, Gaw, Sgaw). Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

14 a Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces. b Anemie hemolytické, vrozené. 15 a Ischemická choroba dolních končetin. b Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství. 16 a Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací. b Primární a sekundární imunodeficienc Resekce žaludku předcházela vzniku RNJ ještě u dalších 9 pacientů, kteří nebyli operováni. U 5 z nich vznikla peptická striktura terminálního jícnu. U 23 operovaných byla provedena obvyklá dvoutřetinová resekce a u 3 subto-tální resekce žaludku Další postup už je analogický jako vpravo: uvolňuje paravertebrální pleura až k průdušnici a pe- extraperitoneální resekce bránice, resekce perikardu, rikardu, je nutné vyhnout se poranění horní duté žíly ošetření hilových cév, přerušení a uzávěr bronchu, a v. azygos, n. phrenicus může být obětován We started with sleeve gastrectomy in 2008 after sudy life in Prag and till today we performed 10 sleeve gastrectomies for morbid obesity, in 4 womens and 6 mens with median age of 48 years. Medium operative time was 105 min ( min), medium hospital stay was 9 days, morbidity was 0%, mortality 0%

HRUDNÍ CHIRURGIE NA CHIRURGICKÉ KLINICE V UPLYNULÉM DESETILETÍ. Špidlen V., Vodička J., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN Plzeň 1999 - 2008. CELKEM HRUDNÍCH OPERACÍ 1 730. ANATOMICKÉ PLICNÍ RESEKCE. 1985 - 1994 1999 - 2008 Slideshow 6953668 by.. 5. klínovitá resekce plic. 6. enukleace tumoru plic. 7. pleurektomie abraze. 8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů. 9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů 10.adheziolýza třetího. seznam zdravotnÍch vÝkonŮ s bodovÝmi hodnotami ===== 01021 komplexnÍ vyŠetŘenÍ praktickÝm lÉkaŘem kategorie: p - hrazen pln After graduating as a general practitioner in Benin in 2004, he was admitted to the French internship competition. At the end of four years of internship in Strasbourg, he obtained the diploma of specialized studies in Gastroenterology and hepatology, and a diploma of complementary specialized studies in oncology • 2005 -Workshop: - Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Yeper, Belgie. • 2010 -Worshop: Gastroplikace, Praha. • 2013 -Course: Clinical Immersion (live cases in the operating room) Laparoscopic Bariatric Surgery, Milano • 2014 Symposium surgical controversies in the bariatric and metabolic speciality, London. • 2015 Symposium of the. Chirurgie plic anatomie a fyziologie. Transplantační program. Pneumotorax. Operační výkony na hrudníku torakoskopické versus torakotomické. Nádory v rámci hrudní chirurgie. transplantace, torakoskopie, torakotomie, pneumotorax, nádory plic. (Sleeve resekce žaludku a gastroplikace) a malabsorpční (gastrický bypass.

 • Jak vyrobit vysavač do bazénu.
 • Anonymní chat cz.
 • Chrome video plugin.
 • Nepřepsané vozidlo 2019.
 • Restaurace petrovice u sedlčan.
 • Lidské tělo orgány.
 • Stiga hokej sleva.
 • Protokol o ekologické likvidaci elektroodpadu vzor.
 • Daruji detektor kovu.
 • Den čisté mobility 2019.
 • Bitevní letouny druhé světové války.
 • Flathead lake.
 • Fotoaparát překlad.
 • Michajlov propuštění.
 • Prevenar 13 obsahuje.
 • Heat fit zlin.
 • Bezva vlasy.
 • Replika lidske lebky.
 • Jiří korn manželka.
 • Value of xslt.
 • Zuby cislo 9.
 • Chovatelská stanice way lifa.
 • Celer bulvový.
 • Ctnosti a neřesti seznam.
 • Jízdní řády autobusů 2018.
 • Výkup přepravek.
 • Isoprinosine koupit.
 • Letiště ostrava live.
 • Jelen růst paroží.
 • Vrásky pod očima diskuze.
 • Akustické závěsy.
 • Výkrm brojlerů.
 • James hetfield height.
 • Mb food chodov.
 • Policie čr.
 • Xbox com storage.
 • Oboustranná lepicí páska transparentní.
 • Rovnani nosniku.
 • Arcsin arctan.
 • Nábytek ve venkovském stylu.
 • Radio tesla.