Home

Tkáně wikiskripta

Stránka byla naposledy změněna 22. 1. 2019. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek Onemocnění mozkové tkáně. Podstatou CJD je progresivní spongiformní (houbotvárná) vakuolizace mozkové tkáně, z čehož vyplývá celková degenerace centrální nervové soustavy. Creutzfeldtova-Jakobova nemoc tedy není nemocí ve smyslu nákazy živočicha odlišným organismem, jakými jsou např 2. vznik tkání. Tkáně (URL 20) se diferencují a specializují postupně (v čase) během ontogenetického vývoje. Původně většinou z jediné buňky při pohlavním rozmnožování (nebo skupiny buněk při rozmnožování nepohlavním) se vytvářejí dělením a uspořádáním (polohou) první tzv Reakce štěpu proti hostiteli označovaná jako GvHD (anglicky graft versus host disease) je hlavní zdravotní komplikace po přijetí transplantátu kmenových buněk od geneticky odlišné osoby. GvHD spočívá v reakci T-buněk přítomných ve štěpu proti buňkám příjemce. T-buňky rozeznávají tkáňové antigeny příjemce jako cizorodé a reagují proti nim

Portál:Histologie - WikiSkripta

Tkáně - Soubory buněk stejného tvaru, funkce i původu. - Vznikají diferenciací buněk, které se dělí mitózou. - Histogeneze - probíhá v embryogenezi mnoho-buněčných živočichů - z buněk zárodečných listů. - Jednotlivé buňky nejsou schopny samostatné existence Poznámka: Termín kost má v anatomii dva významy - označuje jak typ tkáně(osteocyty a jejich mezibuněčná hmota), tak základní stavební jednotku kostry (například kost stehenní), tedy v podstatěcelý orgán, který je ovšem tvořený nejen kostní tkání, ale i dalšími typy tkání (vazivem, chrupavkou, epitelem ap.) Tkáně wikiskripta. Redakční tým je organizovaný a hierarchicky rozčleněný na administrátory, správce a redaktory. Nicknames, cool fonts, symbols and tags for Wikiskripta. Create good names for games, profiles, brands or social networks. Submit your funny nicknames and cool gamertags and copy the best from. Tkáně. gymnázium » Člověk a příroda » Biologie » Biologie člověka. Statistika. Materiál byl publikován 03. 03. 2010 a od té doby byl 6483× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; Hodnocení materiálu. Hodnocení materiálu

Jaterní testy jsou laboratorním vyšetřením stavu jater. Řadíme sem zejména stanovení 4 jaterních enzymů, které můžeme doplnit vyšetřením bilirubinu.Jaterní enzymy jsou sloučeniny vyskytující se v jaterních buňkách a zajímají nás tyto:. AST (aspartátaminotransferáza). ALT (alaninaminotransferáza). GMT neboli GGT (gama-glutamyltransferáza Uchycení endotelových buněk do okolní tkáně zajišťují tzv. kotvící ligamenta. Lamina basalis místy chybí, což usnadňuje a urychluje transport látek z vaziva do lymfatické kapiláry. Lymfatické cévy odvádějí lymfu do venózního systému. Lymfatické cévy se vyskytují téměř ve všech tkáních našeho těla Soustava kosterní. pevná opora těla; ochrana orgánů; pasivní hybný aparát; tvoří ji více než 200 kostí; tvořena tkáněmi nazývanými pojiva (základem je nerozlišená zákl. hmota, ve které jsou rozloženy buňky určitých vlastností) - vazivo, chrupavka, kost; tkáň = soubor buněk o stejné velikosti a tělesné funkci; Stavba kost Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu. Obrázek: omrzliny na prstech u nohy po dvou až třech dnech horolezení, foto: Dr. S. Falz, wikipedia, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.

Chronický zánět – WikiSkripta

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc - Wikipedi

Náplň podkapitoly: 1. Úvod do metabolismu pojivových tkání 2. Extracelulární matrix (ECM) _ Úvod do metabolismu pojivových tkání. Pojivové tkáně formují a udržují tvar těla a tvoří vnitřní i zevní oporu jeho orgánů.Skládají se z buněk a mezibuněčné hmoty - extracelulární matrix (ECM), přičemž ECM představuje hlavní složku pojivové tkáně, buňky. Základ nervové tkáně tvoří neurony a jejich výběžky. Nervová tkáň tvoří centrální i periferní nervovou soustavu. Nervovou tkáň podle čínské medicíny ovládají játra. Všechny tkáně lidského těla jsou ovládány pouze dvěma hlavními orgány pentagramu - játry a slezinou. Proto je důležité, mít tyto dva orgány. prostupují všechny tkáně kromě pokožky a její deriváty (nehty, vlasy, chlupy), oční rohovka a chrupavky. - prostupují živiny, kyslík z krve do tkání, obráceně pak oxid uhličitý a odpadní látky. jejich stěnou mohou prostupovat i leukocyty - uplatnění při obraně proti infekci pokles někde mezi 10 - 15 ml → reverzibilní poškození (funkční výpadky) a vytváří se oblast ischemická pleumbra = hraniční místo odkud je tělo schopno reobnovy poškozené tkáně (tak funguje mozková mrtvice) glukóza a mozek - bez průtoku krve není ani průtok E (→ glukózy) Kyslí Erythema nodosum či zánět podkoží je akutní, alergické, zánětlivé onemocnění podkožní tkáně. Příčinou je zřejmě zánět krevních cév v podkoží v důsledku ukládání imunitních komplexů (tzv. imunokomplexy), při streptokokových infekcích, po užívání léků, při sarkoidóze, při chronických zánětlivých onemocněních střev (např

Tříselná kýla častěji postihuje muže. Foto: cottonbro, Pexels. Tříselná kýla Tříselná kýla vzniká proniknutím měkké tkáně (někdy i střeva) z břišní dutiny k povrchu v oblasti třísel - v důsledku oslabení břišní stěny.Vzniklá výduť může způsobovat bolest třísel např. při kašli či při zvedání těžkých věcí Buňky, tkáně, orgány Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. - obsahuje genetickou informaci - umožňuje rozmnožování - podle činnosti mají buňky dědičně daný různý tvar a velikost - různé druhy buněk mají různou životnost - buňky žijí volně (krvinky) nebo vázaně v souborech tvořících tkáně Tkáň je soubor buněk stejného. Hormony štítné žlázy, ovlivňují mnohé orgány a tkáně v lidském těle, což se projeví různorodými příznaky. Zprvu, se onemocnění vyvíjí většinou pozvolně a potíže jsou jen málo charakteristické (únava, zácpa, suchá kůže) a do určité míry, jsou dány i aktuálním zdravotním stavem a věkem pacienta BUŇKY, TKÁNĚ, ORGÁNY Author: ntb Last modified by: ntb Created Date: 12/1/2010 7:02:46 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: xxx Other titles: Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office Snímek 1 BUŇKA A TKÁŇ Buňka V těle existuje přes 200 druhů buněk trvalá pletiva: budována z nedělícího se parenchymu, kolenchymu a sklerenchymu; dělivá pletiva (= meristémy): dělící se parenchymální buňky s hustou cytoplazmou, malými vakuolami, velkým jádrem a výrazným jadérkem; protomeristémy - embryonální meristémy v rostoucích osových orgánech přetrvávají jako skupiny tzv. iniciál růstových vrchol

HISTOLOGIE - nauka o tkáníc

 1. Metabolismus Zdokonalení techniky. Metabolismus je souhrn dějů, které v našem těle slouží k tvorbě energie a látek potřebných pro jeho činnost. V našem organismu probíhají katabolické a anabolické pochody. Katabolismus je proces, během kterého se rozkládají látky za současného uvolnění energie. Charakterizujeme ho chyběním rezerv glykogenu a mobilizací.
 2. tkáně = soubory buněk jednoho nebo více typů, které vykonávají stejnou funkci. EPITELY. buňky těsně vedle sebe, žádná mezibuněčná hmota; pokrývají povrch nebo vystýlají dutiny; dělení epitelů: dle tvaru - plochý (dlaždicový; pokožka), válcový (cylindrický; střeva), kubický (sítnice
 3. Jde v principu o ochranný mechanismus organismu, kdy svaly a měkké tkáně reflexně zvýší své napětí (lidově zatuhnou), čímž dochází k reflexní ochraně a stabilizaci poškozeného ramenního kloubu. Tato neuromuskulární reakce brání dalšímu případnému poškozování tkání
 4. Biologie - tkáně pro 8. třídy Biologie ø 78.5% / 2389 × vyzkoušeno; Kostra člověka Biologie ø 92% / 19186 × vyzkoušeno; Biologie člověka(2.) Biologie ø 54.4% / 2416 × vyzkoušeno; Kostra člověka (2.) Biologie ø 69.2% / 28020 × vyzkoušeno; Biologie-lidské tělo Biologie ø 88.1% / 8233 × vyzkoušen
 5. u D, pohlavních hormonů a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže
 6. Hydrocefalus je chorobné městnání (hromadění) mozkomíšního moku v mozku. Příčinou tohoto městnání je porucha oběhu mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok se v nedostatečné míře vstřebává zpět do krve, hromadí se v mozku a vede k rozšiřování mozkových komor na úkor mozkové tkáně. Takové rozšíření mozkových komor je zjistitelné výpočetní tomografií.
 7. = tkáně, které tvoří u sebe těsně ležící buňky, jsou bez mezibuněčné hmoty - kryjí povrchy a vystýlají dutiny - většinou plní více funkcí, ale jsou upraveny k výkonu jedné specifické funkce (ochranná, vyměšovací, smyslová apod.) Apikální (distální) pól Jádro Bazální (proximální) pól Bazální membrána.

Jde o souhrnný název pro široké spektrum zánětů plicní tkáně. Jeho příznaky jsou velmi úporné a při komplikacích nebezpečné. Je vám mizerně, dráždí vás kašel, trápí vás horečka a jste velmi vyčerpaní. Výjimkou není ani bolest kloubů, zvracení a v nejhorších případech dušnost. To vše vám dokáže způsobit vleklý zánět způsobený bakteriemi, viry i. Podle názvosloví nádorů, které zavedl Wirchow, se název nádoru tvoří z latinského názvu tkáně, orgánu či normálních buněk, z nichž nádor vznikl a k tomuto názvu se přidá koncovka -om. Takže pro nádor, vycházející z tukových buněk, se používá název lipom, pro nádor z vazivových buněk (fibrocytů), fibrom

Kosti vznikají kostnatěním (osifikací) vazivové nebo chrupavčité tkáně. Při kostnatění dochází k ukládání anorganických látek (hlavně solí, vápníku a fosforu) do tkáně, která ztrácí svou pružnost a zpevní se. Vzhledem k tomu, že člověk roste, je potřeba, aby rostly i kosti. Růst kostí do délky j tkáně 60. - 70. léta - již známy 3 lokusy HLA-A, -B, -C, MHC geny se účastní v imunitní odpovědi 1972- k produkci protilátek B lymfocyty nutná T- buněčná aktivita a také účast HLA molekul 1974- fenomén HLA restrikce ( T lymfocyty rozpoznávají cizorod

Reakce štěpu proti hostiteli - Wikipedi

chemická. Zraněny mohou být měkké tkáně nebo kostra, často obojí. Poranění se dotýká svými bezprostředními důsledky nebo trvalými následky funkčních orgánů, jako je zrak a čich, nosní průchodnost, otevírání úst, žvýkání, artikulace, rezonance, a estetického vzhledu Zánět tkáně může vést ke kompresi nervu a k neuropatické bolesti. Příkladem je komprese kořene u hernie disku. Zánět může trvat mnohem déle než původní poranění. Zánět nervové tkáně samotné může vést k neuropatické bolesti (GBS a další zánětlivé neuropatie, RS)

Tkáně :: Lidské těl

Tkáně wikiskripta — 00:04:00z plicní tkáně mladého vojáka

ní tkáně (mandlí). Při užití pojmu bychom měli užít i upřesňující název, např. tonsillitis pharyngea (zánět patrových mandlí), tonsil-litis lingualis apod. Tonzilofaryngitida - zánět stěn hltanu i lym-foepiteliální tkáně (termín je častěji používán v anglosaské literatuře) Typický léčebný postup Kahlerovy nemoci spočívá v chemoterapii s podporou autologního štěpu krvetvorné tkáně. Po její transplantaci dochází ve 30 až 50 % případů k pozitivním výsledkům, které znamenají prodloužení relapsu nemoci, a tím i délky života 7.4.2017 1 Pato - fyziologie kardiovaskulárního systému Marie Pometlová Kardiovaskulární systém hlavní funkce • Zajistit dostatečnou perfúzi tkán

Tkáně - Digitální učební materiály RV

Jakmile dojde k napadení plicní tkáně a rozvoji bronchopneumonie, objevuje se náhle vysoká horečka se zimnicí, schvácenost, bolest hlavy a nevolnost. Postupně se rozvíjí kašel, který je zpočátku suchý a dráždivý, později vlhký s vykašláváním hlenu. Dále se přidává dušnost a bolest na hrudi Syndrom toxického šoku (TSS) je vzácný, ale život ohrožující stav způsobený bakteriemi, které se dostávají do těla a uvolňují škodlivé toxiny. Je často spojován s používáním tamponů u mladých žen, ale může postihnout kohokoli v jakémkoli věku - včetně mužů a dětí. TSS se velmi rychle zhoršuje a může být fatální, pokud nebude léčen okamžitě. Ale. Histologie je lékařský obor, který má využití při zkoumání patologických změn tkáně (zhoubné bujení). Pomocí histochemických technik lze prokázat přítomnost látek (např. enzymů) v buňkách a tkáních a lépe tak porozumět chemickým procesů v živém organismu.. Pro mnohé laiky, ale i studenty či dokonce lékaře je to spíše načmáraný obrázek abstraktního. Aktualizaci tyreotoxikózy jakéhokoli typu do život ohrožujícího stavu tyreotoxické krize může způsobit stres (emoční zátěž, interkurentní choroba, operační zákrok), destrukce funkční tkáně (léčba radiojódem), přísun stabilního jódu (kontrastní vyšetření) nebo náhlé vysazení tyreostatik

Jaterní testy Medicína, nemoci, studium na 1

Osteologie je mezioborový lékařský obor, který se zabývá prevencí, komplexní diagnostikou a diferenciální diagnostikou a léčením poruch kostního metabolismu (např. osteoporózy - lidově řídnutí kostí, osteomalacie - lidově měknutí kostí u dospělých a rachitidě u rostoucích kostí, tj. u dětí, atd.) Subarachnoidální krvácení Autor: Kamila Kunčarová, arbora aštinská , Školitel: MUDr. Michal Král Definice Jedná se o druh mozkového krvácení, při kterém dochází k úniku krve do likvorových cest mez

Pokud vycestují do tkáně, stávají se makrofágy. Makrofágy mají za úkol jak fagocytózu, tak právě prezentaci antigenu, slouží tedy i jako APC buňky Epilepsie, nebo lidově padoucnice, je chronické onemocnění mozku projevující se opakovanými a náhodnými epileptickými záchvaty. Řada lidí prodělá za život epileptický záchvat,například v důsledku infekce mozkové tkáně, ale to ještě nemusí znamenat, že je člověk epileptik. O diagnóze hovoří lékaři nejdříve po druhém nevyprovokovaném záchvatu

6. Lymfatický systém a imunita • Funkce buněk a lidského těl

Soustava kosterní :: Lidské těl

CÍLE vysvětlit pojmy vztahující se k chirurgické problematice rozeznat základní chirurgické nástroje chápat principy hojení ran definovat převaz, pracovat s převazovým vozíkem znát vhodné pomůcky k převazům aseptické, septické a chronické rány zvládnout jednoduchý převaz, asistenci u převazu připravit sterilní stolek k malým chirurgický Uzliny jsou uzlíky takzvané lymfatické tkáně, které v organismu slouží jako čistící stanice. Zdaleka nejsou jen pod kůží, kde je někdy vidíme a hmatáme... Lymfatická uzlina. Manželka má na krku lymfatickou uzlinu u kývače vlevo již asi 6 let, je pohyblivá, hladká, nebolestivá. Je vhodné ji dát chirurgicky odstranit Biologické tkáně mají schopnost komplexní impedance nebo bio-impedance, která se mění s ohledem na frekvenci. To je způsobeno disperzními mechanismy, které řídí jak elektromagnetické spektrum interaguje s tkání na buněčné a molekulární úrovni

Poškození plicní tkáně je vyvoláno nekontrolovanou aktivací lymfocytů a případně aktivací neutrofilů (tvorba extracelulárních pasti neutrofilů). Na obranném procesu se podílí také zvýšená produkce krevních destiček. V poškozenýc bez adekvátní léčby zpravidla vyústí až do stádia plicní fibrózy, což je zmnožení vazivové tkáně v plicích. Takto poškozené plíce už nejsou schopny plnit své funkce. Tento stav pacient subjektivně pociťuje jako dechovou nedostatečnost. Sarkoidóza v oblasti ženského genitál

s výpadkem funkční tkáně ledviny. Pokud je nález negativní, je pacient s časovým odstu-pem pozván na kontrolu do nefrologické am-bulance k posouzení klinického stavu, velikosti ledvin dle Dinkelových grafů a k vyloučení klinických příznaků dysfunkce mikce. V pří-padě pozitivity je třeba dispenzarizace v péč Dochází k degeneraci nervové tkáně v oblasti především mozečku a tím ke zhoršováni neurologických projevů - mozeček je zodpovědný především za rovnováhu a koordinaci pohybů. Nemoc bohužel není léčitelná, ale rehabilitací lze její projevy výrazně zpomalit Osteosarkom je zhoubný nádor, který patří mezi kostní nádory. Vyskytuje se zejména u mladých lidí a nejčastěji roste v dlouhých kostech v organismu v blízkosti kolenního kloubu. Maximum výskytu je mezi 10. - 20. rokem života MOJE AMBULANCE - největší síť ordinací praktických lékařů pro dospělé v ČR. 12 hod. ordinační doba, 30 poboček, online registrace a objednávka, vše hrazeno ze ZP Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 eské Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Embryonální vývoj člověka je proces probíhající v raném období prenatálního vývoje, konkrétně po dobu asi 8 týdnů od oplození vajíčka.Po této době (kolem 56. dne) se vyvíjející lidské embryo mění na plod čili fétus a začíná fetogeneze Bílá krvinka či leukocyt je krevní buňka mnohých živočichů, která se obvykle podílí na fungování imunitního systému.Bílé krvinky zpravidla mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím a jiným patogenům či částicím, ale i nádorovým buňkám a vůbec všem organismu cizím materiálům

Spinaliom – WikiSkripta

Video: Omrzliny První pomo

Nekrotické součásti tkáně jsou odklizeny fagocytózou (vznik zrnéčkových buněk), a nahrazeny astroglií. Po větších nekrózách vznikají psedocysty lemované astroglií. Obrázky. Kojenec porozen v termínu, stáří 3 týdny; mozek, korové nekrózy, bazální ganglia Prosím o pomoc s príkladom: Polovrstva dané tkáně pro rtg záření je 88,9 % polovrstvy vody. Určete CT číslo této tkáně. Výsledek udejte jako celé číslo na 3 platné cifry

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. 79 znamená: Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde..7 znamená: Fibromyalgie. Fibrozitida. Myofibrozitida. Bolest v končetin špatného pronikání do zánětlivě změněné tkáně prsu a také pro interferenci s endogenním oxytocinem (5, 24). Areoly není třeba potírat mastmi či krémy, nám se osvědčilo potření tzv. zadním mlékem, které obsahuje větší množství tuků (8). Vzdušné koupele, kdy žena nechá bradavky oschnout, zabraňují jejich.

Gliomy mozku – WikiSkripta

• Ochrana - snížení intenzity podnětu, který představuje hrozící poškození tkáně (Např. reflexní odtažení ruky od rozpálených kamen vede ke snížení intenzity tepelného podnětu) • Korekce na změnu (nechtěné protažení svalu vede k jeho zkrácení na žádanou délku) Zpětná vazba reflexního oblouku Refle z tkáně štítné žlázy rychleji než z adenomu příš-títného tělíska. První scintigram se provádí za 10 minut po i. v. aplikaci radiofarmaka, kdy se zobra-zuje jak štítná žláza, tak i eventuální patologické příštítné tělísko. Na dalších scintigramech za 0,5, 1 a 2 hodiny je patrné rychlé vyplavení radiofar Dekubity - analýza stavu rány. Nejprve je nutné zhodnotit celkový zdravotní stav pacienta: - tj. umístění, velikost dekubitu (délka, šířka, hloubka), dutiny v ráně a jejím okolí, poddolování, tunely, hnis, nekrotická tkáň, stav granulační tkáně, hnisavé kanálky, známky infekce, stav epitelizace pokožk

Cysta choledochu – WikiSkriptaHibernom – WikiSkriptaNádory mediastina – WikiSkriptaChondrosarkom – WikiSkriptaVrozené vady dentinu – WikiSkriptaVoda (1

Cestovní lékárnička. Portál:Gynekologie a porodnictví - WikiSkripta. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek. krev - sanguis - neprůhledná tekutina 5-6 litrů (cca 6 % celkové hmotnosti) -> 3. nejtěžší část těla; nejvíce krve je v žilách, kosterních svalech a plicích, krev se vždy přesune tam, kde je jí zrovna třeb Zubním plakem způsobený zánět dásní je jedním z nejčastějších lidských onemocnění. Touto formou gingivitidy trpí přes 80% lidí a když není včas adekvátně léčena, může přejít v obávanou parodontitidu. Obecně platí, že ne každá gingivitida se vyvine v parodontitidu, ale každé parodontitidě předcházel

 • Hry granna.
 • The world press freedom index 2018.
 • Trhové sviny odbor dopravy.
 • Lenochod dvouprstý.
 • Kozojedy jičín.
 • Pedagogický pesimismus.
 • Práce v africe se zvířaty.
 • Estonsko zajímavosti.
 • Svatební šaty z aliexpressu.
 • Kulma remington pro luxe.
 • Seřízení karburátoru sekačky.
 • Microlab solo7c.
 • Koh i noor polycolor kusovky.
 • Malý špic pes.
 • Zikkurat ur.
 • Čištění rány.
 • Jak vypnout usnadnění přístupu windows 10.
 • Jak rozšířit žíly.
 • Mobilní telefony xiaomi.
 • Spenatovo zampionovy quiche.
 • Cinestar anděl parkování.
 • Chapmanova náprava.
 • Háčky do koupelny.
 • Jsem to já jak za mlada olympic.
 • Broskvoň mrtvice.
 • Sroub do zdi.
 • Benzinovy motor.
 • Ivan ffdp.
 • Emma thompsonová tindyebwa agaba wise.
 • Křeslo ušák patchwork.
 • Prolog epilog.
 • Astrofyzika studium.
 • Ztracený ráj restaurace.
 • Národní dům na vinohradech raisův sál.
 • Skleněné lahve s uzávěrem ikea.
 • Tvarohova napln z vanicky.
 • Olaf runes jg.
 • Babyliss elegance 2100 recenze.
 • Asfalt hornina.
 • Zimní zahrada svépomocí cena.
 • Kovbojsky klobouk damsky.